Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 410 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Vad är Attraktivt Arbete i Byggbranschen? En studie om attraktiva arbeten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emelie Gustafsson; Sofia Larsson; [2018-01-18]
  Nyckelord :Attractive work; Employer branding; Construction industry; Extrinsic motivation; Intrinsic motivation;

  Sammanfattning : In Sweden, today there are hard competition about the work force within the constructionindustry. The competition makes it important for the employers to work strategic with employerbranding and attractiveness. Attractiveness is an idea of factors that attract employees to anorganization and make them want to stay within the organization. LÄS MER

 2. 2. Management of personal investments in Russia and Sweden : Influence of financial literacy of young adults on their behavior in financial planning

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Alan Dzutsev; [2018]
  Nyckelord :investment strategy; financial literacy; assets; financial planning; equity; personal investment plan;

  Sammanfattning : Background: Unawareness of most students about how to save and increase their money and changes in global economic conditions create new opportunities and challenges in international business and investment field. Lack of interest from investment companies, banks, funds, estate sellers and rialtos to this interesting and growing group of people, where even bringing up future clients in this young adults can play a big role in future success of the company. LÄS MER

 3. 3. Plastex slöserier : En undersökning i syfte att kartlägga och reducera kostnader relaterade till slöserier på ett företag som tillverkar plastprodukter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnéa Hollström; [2018]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; Production Design; Mapping; Lean; Plastic; Extrusion; Re-use; Recycle; Sorting; Waste; Sustainable Development; Civilingenjör Teknisk Design; Produktionsdesign; Kartläggning; Lean; Plast; Extrudering; Strängsprutning; Återanvändning; Återvinning; Sortering; Spill; Hållbar Utveckling;

  Sammanfattning : Plastex är ett företag med 20 anställda i Skellefteå som tillverkar strängsprutade plastprodukter. I dagsläget försöker de återanvända och återvinna plaster så mycket de kan, men möter svårigheter i återanvändningen eftersom blandprocessen mellan nytt och återvunnet material är komplicerad. LÄS MER

 4. 4. Corporate Social Responsibility in Business Model : The Chinese Context

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emma Stenberg; Thi-Xoan Vu; [2018]
  Nyckelord :Business Model; BM; Business Model Innovation; BMI; Corporate Social Responsibility; CSR; China; Chinese Context;

  Sammanfattning : When exploring business in China we noticed that companies behaved in a different way, Corporate Social Responsibility was seen as integrated in companies’ business models as an integral part in order for them to grow and sustain. This seemed to be a new approach to us as well as poorly discussed in the literature we had experienced. LÄS MER

 5. 5. Lärares digitala kunskaper i teknikämnet : Förberedelsegraden hos tekniklärare i åk 4-6 inför Skolverkets digitalisering av skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Malin Svensson; [2018]
  Nyckelord :pedagogical content knowledge; programming in elementary school; teachers competence; the digital school; teknikdidaktik; programmering i grundskolan; lärarkompetens; digitalisering i grundskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pass förberedda tekniklärare är inför de förändringar som digitaliseringen medför i ämnet och vad som påverkat förberedelsegraden. För att få svar på detta gjordes det både intervjuer och en enkät med tekniklärare i åk 4-6 som svarande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet money management.

Din email-adress: