Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 333 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. The smile of currency derivatives – PCA modelling of the FX effect

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ola Nielsen; [2016]
  Nyckelord :option; foreign exchange; risk management; implied volatility; volatility smile; principal components; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper investigates the non-flat volatility surface of foreign exchange options, a so-called volatility smile. Foreign exchange options are especially interesting due their liquidity and frequency in risk management. To propose a non-complex model of the determinants of variation in the smile, a principal component approach is suggested. LÄS MER

 2. 2. Hållbar fondförvaltning – för spararens eller förvaltarens vinst? : En jämförelse mellan storbanker och webbaserade fondbolag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Olle Fagerstedt; [2016]
  Nyckelord :Sustainable investments; active fund management; risk-adjusted return; effective markets; large banks; web-based fund companies.; Hållbara investeringar; aktiv fondförvaltning; riskjusterad avkastning; effektiva marknader; storbanker; webbaserade fondförvaltningsbolag.;

  Sammanfattning : In Sweden, savings in funds today is one of the most popular forms of savings. Through both active and passive choices, almost all Swedes are exposed to the fund market, where mutual funds are the most popular type of funds. LÄS MER

 3. 3. Nya förutsättningar för elnätsföretagen : Förhandsregleringen 2016-2019 och dess påverkan på nätföretagens verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Ida Eriksson; Lisa Pettersson; [2016]
  Nyckelord :load management; grid operators; smart grid; revenue cap; förhandsreglering; elnät; elnätsföretag; intäktsram; lokalnät; förbrukningsflexibilitet; laststyrning; smarta elnät;

  Sammanfattning : To meet new regulations and the demand for a more sustainable energy system, the electricity grid will play an important role. Since the grid owners operate in a monopoly environment a regulating authority, the Swedish Energy Markets Inspectorate (Ei), sets a revenue cap that determines their profits. LÄS MER

 4. 4. Nätverksövervakning av trådlösa accesspunkter

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Felix Heino; [2016]
  Nyckelord :Network Monitoring; Wireless Communications; Wireless LAN Controller; Whats Up Gold and SNMP.; Nätverksövervakning; Trådlös kommunikation; Wireless LAN controller; Whats Up Gold och SNMP;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att analysera, implementera och utvärdera metoder för nätverksövervakning av trådlös kommunikationsutrustning i företaget Fibras nätverk. I dag sköts driften av cirka 2300 accesspunkter i Västerås stads trådlösa nätverk av Fibra. LÄS MER

 5. 5. Talent Retention : A case study of two companies' Trainee Programmes

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Frida Algotsson; Christoffer Johansson; Amanda Lindskog; [2016]
  Nyckelord :Talent Management; Talent Retention; Millennial; Trainee Programme; Psychological Ownership;

  Sammanfattning : Talent Management is a topic gaining more attention among businesses and it is one of the mostimportant challenges faced by companies worldwide; therefore it should be a top priority formanagers. Literature states that many organisations are not aware of the issue of Talent Retentionand that it is the high performers who are the ones end up leaving. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet money management.

Din email-adress: