Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 337 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. EU-funded Projects and the Management of Knowledge in the Swedish Public Sector - An Exploratory Study

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Katinka Ernstsson; [2016-09-14]
  Nyckelord :Knowledge Management; European Regional Development Fund; European Union; Public Sector; Gothenburg;

  Sammanfattning : Gothenburg is the municipality in Sweden that spends most money on EU funded projects. Theprojects financed are in line with the Europa 2020 agenda, and are concerned with sustainableurban development. LÄS MER

 2. 2. Leadership in Startups: A Penniless Powerless Approach

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michael Yang; [2016]
  Nyckelord :Management; Leadership; Entrepreneurship; Startups; Psychology; Influence; Entrepreneurial Leadership; Human Resources; Business and Economics;

  Sammanfattning : Startups. Why are the odds of surviving the initial stages so low? While the internet revolution has made it easier to start up, for example by democratizing investments through crowdfunding, the rate of success is still daunting. Why? Ultimately, the world is still being built by humans. That means a group effort is required. LÄS MER

 3. 3. Effects of three colostrum-feeding methods on the behaviour and management of dairy calves

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Ida Lundmark; [2016]
  Nyckelord :management; behaviour; suckling; bottle; oesophageal tube;

  Sammanfattning : Saving time and money are always important considerations in the agricultural sector and in dairy farming the calves’ management plays a central role. One of the most important aspects of rearing calves is the colostrum-feeding routines and several studies have come to the same conclusion that the volume fed, quality of milk fed and when the calves are fed after parturition, are the three most important aspects. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsöverföring : med fokus på lantbruksföretag

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Johan Ericson; Jonas Tornérhjelm; [2016]
  Nyckelord :kunskapsöverföring; hinder; knowledge transfer; knowledge management; lantbruksföretag; lantbruk; konkurrenskraft; forskning; rådgivning;

  Sammanfattning : Denna studie har ett tredelat syfte. Den handlar för det första om att skapa en förståelse för var hinder finns i kunskapsöverföringsprocessen mellan utbildarna och lantbruksföretagen. För det andra är att få förståelse för hur lantbruksföretagarna vill ta del av ny kunskap från t.ex. LÄS MER

 5. 5. Aktiv och passiv fondförvaltning på den svenska marknaden : en kvantitativ studie om fonders avgift och avkastning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Amanda Finskas; Mikaela Westerback; [2016]
  Nyckelord :Active fund management; passive fund management; equity funds; management fees; risk - adjusted returns; benchmark index.; Aktiv fondförvaltning; passiv fondförvaltning; aktiefonder; förvaltningsavgift; riskjusterad avkastning; jämförelseindex;

  Sammanfattning : Background: In Sweden one of the most common ways of saving money is through funds and investors have many options to choose between. It depends on the risks you are willing to take, the expected return and size of management fees. The fees charged by the management company varies a lot depending on if the funds are managed actively or passively. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet money management.

Din email-adress: