Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 336 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Aktiv och passiv fondförvaltning på den svenska marknaden : en kvantitativ studie om fonders avgift och avkastning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Amanda Finskas; Mikaela Westerback; [2016]
  Nyckelord :Active fund management; passive fund management; equity funds; management fees; risk - adjusted returns; benchmark index.; Aktiv fondförvaltning; passiv fondförvaltning; aktiefonder; förvaltningsavgift; riskjusterad avkastning; jämförelseindex;

  Sammanfattning : Background: In Sweden one of the most common ways of saving money is through funds and investors have many options to choose between. It depends on the risks you are willing to take, the expected return and size of management fees. The fees charged by the management company varies a lot depending on if the funds are managed actively or passively. LÄS MER

 2. 2. The smile of currency derivatives – PCA modelling of the FX effect

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ola Nielsen; [2016]
  Nyckelord :option; foreign exchange; risk management; implied volatility; volatility smile; principal components; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper investigates the non-flat volatility surface of foreign exchange options, a so-called volatility smile. Foreign exchange options are especially interesting due their liquidity and frequency in risk management. To propose a non-complex model of the determinants of variation in the smile, a principal component approach is suggested. LÄS MER

 3. 3. Hållbar fondförvaltning – för spararens eller förvaltarens vinst? : En jämförelse mellan storbanker och webbaserade fondbolag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Olle Fagerstedt; [2016]
  Nyckelord :Sustainable investments; active fund management; risk-adjusted return; effective markets; large banks; web-based fund companies.; Hållbara investeringar; aktiv fondförvaltning; riskjusterad avkastning; effektiva marknader; storbanker; webbaserade fondförvaltningsbolag.;

  Sammanfattning : In Sweden, savings in funds today is one of the most popular forms of savings. Through both active and passive choices, almost all Swedes are exposed to the fund market, where mutual funds are the most popular type of funds. LÄS MER

 4. 4. Nya förutsättningar för elnätsföretagen : Förhandsregleringen 2016-2019 och dess påverkan på nätföretagens verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Ida Eriksson; Lisa Pettersson; [2016]
  Nyckelord :load management; grid operators; smart grid; revenue cap; förhandsreglering; elnät; elnätsföretag; intäktsram; lokalnät; förbrukningsflexibilitet; laststyrning; smarta elnät;

  Sammanfattning : To meet new regulations and the demand for a more sustainable energy system, the electricity grid will play an important role. Since the grid owners operate in a monopoly environment a regulating authority, the Swedish Energy Markets Inspectorate (Ei), sets a revenue cap that determines their profits. LÄS MER

 5. 5. Nätverksövervakning av trådlösa accesspunkter

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Felix Heino; [2016]
  Nyckelord :Network Monitoring; Wireless Communications; Wireless LAN Controller; Whats Up Gold and SNMP.; Nätverksövervakning; Trådlös kommunikation; Wireless LAN controller; Whats Up Gold och SNMP;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att analysera, implementera och utvärdera metoder för nätverksövervakning av trådlös kommunikationsutrustning i företaget Fibras nätverk. I dag sköts driften av cirka 2300 accesspunkter i Västerås stads trådlösa nätverk av Fibra. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet money management.

Din email-adress: