Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 355 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Modelling management fees of mutual funds using multiple linearregression

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :David Hallberg; Erik Renström; [2017]
  Nyckelord :Mutual fund; management fee; regression analysis; market structure; changes in assets under management; standard deviation; tracking error; Fonder; förvaltningsavgift; regressionsanalys; marknadsstruktur; förändringar i kapital; standardavvikelse; spårningsfel.;

  Sammanfattning : This paper seeks to investigate whether management fees, set by mutual funds, rely on a set of explanatory variables. The study includes equity, bond, and money market funds, all investing in securities registered in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Kassaflödesanalys för den nyblivna skogsägaren

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Victor Vretlund; [2017]
  Nyckelord :skogsfastighet; amortering; skogsavdrag;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to construct an Excel-based model for cash flow analysis for new forest property owners with bank loans. The model was to consider the Swedish tax-laws that applies for forest owners and financial instruments. To test the model 3 scenarios of paying back the mortgage were built in to the model. LÄS MER

 3. 3. Parken som guldgruva? : en studie av lokala aktörers syn på turism i Söderåsens nationalpark

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linn Appelgren; [2017]
  Nyckelord :nationalpark; skyddad natur; turism; strategi; samverkan;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur aktörer arbetar med besöksnäringen i en nationalpark – med utgångspunkt i Söderåsens nationalpark. Nationalparken är en av Sveriges mest besökta naturdestinationer med upp till 400 000 besökare årligen. LÄS MER

 4. 4. Krav vid val av tredjepartslogistiksaktör : En fallstudie genomförd på AA logistik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Chera Dahir; Abdela Zildzic; [2017]
  Nyckelord :Logistics service providers; third party logistic; air freight; supply chain management; outsourcing; requirements; order winner; marketing.; tredjepartslogistikaktör; flyggodslogistik; tjänsteföretag inom logistik; supply chain management; outsourcing; urvalskriterier; ordervinnare; marknadsföring.;

  Sammanfattning : Under en lång tidsperiod har transportering av gods förekommit och i dagens samhälle blir det allt mer vanligt att man anlitar en tredjepartslogistik-aktör (TPL-aktör) som sköter hela eller delar av ett företags distribution. Fallföretaget i denna studie är en nyetablerad TPL-aktör som idag inte nått ut till så många kunder som önskat. LÄS MER

 5. 5. Sustainable Food Consumption Practices : Case Studies and Contexts from Edmonton, Canada

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Rachel Touchie; [2017]
  Nyckelord :consumption; food system; food waste; participant observation; social practice theory; social science; sustainable development;

  Sammanfattning : The globalized food system poses many systemic challenges that have significant impacts on the environment and human health. In order to tackle these challenges, especially those relating to climate change, it is assumed that consumers need to be accountable for the role they play in these issues, requiring them to alter their harmful consumption habits. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet money management.

Din email-adress: