Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 282 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Kan lycka köpas för pengar? : En experimentstudie om hur prosocialt spenderande påverkar lycka.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jens Johansen; Mattias Sjöland; [2016]
  Nyckelord :Happiness; subjective well-being; money; prosocial spending; charity; Lycka; subjektivt välbefinnande; pengar; prosocialt spenderande; välgörenhet;

  Sammanfattning : Kan lycka köpas för pengar? Prosocialt spenderande och lycka är ett nytt ämne inom forskning och har ännu inte studerats i Sverige. Föreliggande studie syftar till att utreda om prosocialt spenderande bidrar till en ökad grad av upplevd lycka hos studenter vilket tidigare forskning stödjer samt om det föreligger könsskillnader gällande prosocialt spenderande och upplevd lycka vilket inte forskningen stödjer inom området. LÄS MER

 2. 2. Skogen som alternativ till privat pensionssparande

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Andreas Werner; [2016]
  Nyckelord :avkastning; skogsfastighet; investering;

  Sammanfattning : The possibilities of saving money for retirement in banks and insurance companies are plenty. Possibilities of making tax deductions for private retirement savings are from year 2016 gone, which leads common people to look for other ways of saving or invest their money. LÄS MER

 3. 3. Hantering av levermossa i containerodling - svenska [perenn]odlares erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Åsa Johansson; [2015-10-05]
  Nyckelord :container culture; nursery; liverwort; weeds;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens hantverk och design, 15 hp, 2015.... LÄS MER

 4. 4. Innovation Activity and Stock Price Effects in the Retail Industry. a case study of the relationships created through the product development process

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Karl Antonsson; Linda Vestman; [2015-07-13]
  Nyckelord :Innovation; Innovation management; Innovation measurement; Performance; Performance indicators; Performance measurement; Retail industry; Stock price; Generalised least square regression;

  Sammanfattning : Issue of study. Several attempts have been made to connect innovation activities to firm performance measurements with the hope of providing a “one size fits all” for how to do innovation. Enormous amounts of money are invested each year into firm innovation portfolios. LÄS MER

 5. 5. It is not all about the money – A study on factors that have an impact on perceived quality in public sector

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Lind; Tove Strander; [2015-06-25]
  Nyckelord :Public organisation; perceived quality; structure; collaboration; new public management;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet money management.

Din email-adress: