Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 322 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Kan lycka köpas för pengar? : En experimentstudie om hur prosocialt spenderande påverkar lycka.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jens Johansen; Mattias Sjöland; [2016]
  Nyckelord :Happiness; subjective well-being; money; prosocial spending; charity; Lycka; subjektivt välbefinnande; pengar; prosocialt spenderande; välgörenhet;

  Sammanfattning : Kan lycka köpas för pengar? Prosocialt spenderande och lycka är ett nytt ämne inom forskning och har ännu inte studerats i Sverige. Föreliggande studie syftar till att utreda om prosocialt spenderande bidrar till en ökad grad av upplevd lycka hos studenter vilket tidigare forskning stödjer samt om det föreligger könsskillnader gällande prosocialt spenderande och upplevd lycka vilket inte forskningen stödjer inom området. LÄS MER

 2. 2. Semi-natural pastures in Scania: grazing and the support system

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Dan Gerell; [2016]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Semi-natural pastures are one of the most species-rich habitats found in Sweden and many endangered species are connected to them. Strongly declining in area, semi-natural pastures in Sweden can be eligible for financial support within the EU agri-environmental scheme. LÄS MER

 3. 3. Lean Manufacturing and Company Integration In Swedish and Danish Machining Industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Daniel Carlsson; Peter Fröberg; [2016]
  Nyckelord :Lean Production; Lean; Lean Manufacturing; the Toyota Way; the two katas; Kata; Improvement kata; Coaching kata; Lean Philosophy; Lean Process; Lean People and Partners; People and Partners; Lean Problem Solving; LPA; Company Integration; CI; Vertical Integration; Cross-functional Integration; Horizontal Integration; CIM.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract Title: Lean Manufacturing and Company Integration in Swedish and Danish Machining Industry.Authors: Daniel Carlsson and Peter Fröberg, Industrial Engineering and Management, Faculty of Engineering at Lund University. LÄS MER

 4. 4. Skogen som alternativ till privat pensionssparande

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Andreas Werner; [2016]
  Nyckelord :avkastning; skogsfastighet; investering;

  Sammanfattning : The possibilities of saving money for retirement in banks and insurance companies are plenty. Possibilities of making tax deductions for private retirement savings are from year 2016 gone, which leads common people to look for other ways of saving or invest their money. LÄS MER

 5. 5. Hantering av levermossa i containerodling - svenska [perenn]odlares erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Åsa Johansson; [2015-10-05]
  Nyckelord :container culture; nursery; liverwort; weeds;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens hantverk och design, 15 hp, 2015.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet money management.

Din email-adress: