Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 260 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Money Management Using the Kelly Criterion : An Application of the Kelly Criterion on an Intraday Trading Strategy Based on the Swedish Stock Market Index OMXS30

  Master-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Mårten Hagman; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Externa och interna bankrevisorers yrkesutövning i det förebyggande arbetet mot penningtvätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Stefan Norell; Nathalie Styren; [2015]
  Nyckelord :bank auditors; internal audit; external audit; money laundering; PTL; the Money Laundering Act; generally accepted auditing standards; Bankrevisorer; internrevision; externrevision; penningtvätt; PTL; penningtvättslagen; god revisionssed;

  Sammanfattning : Titel: Bankrevisorers yrkesutövning i det förebyggande arbetet mot penningtvättSyfte: Studien syfte är att öka förståelsen samt förklara hur externa och interna bankrevisorer arbetar förebyggande mot penningtvätt inom banksektorn. Syftet besvaras genom att undersöka hur penningtvättslagen tillämpas i bankrevisorers yrkesutövning, hur det arbetet förhåller sig till god revisionssed samt om berörda parter upplever ett förväntningsgap gällande bankrevisorers ansvar att upptäcka finansbrott, såsom penningtvätt. LÄS MER

 3. 3. BYGGBRANSCHENS MILJÖUTMANING ENLIGT PLATSCHEFER, ARBETSLEDARE OCH YRKESARBETARE: EN INTERVJUSTUDIE GJORD PÅ BYGG- OCH FASTIGHETSUTVECKLINGSBOLAGET NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Maja Wretlind; [2015]
  Nyckelord :miljöarbete; byggbranschen; miljöutmaning; byggproduktion;

  Sammanfattning : Byggsektorn står för en stor del av det totala avfallet i Sverige och står därmed inför stora miljöutmaningar. Däribland finns NCC Construction Sverige (nedan kallat NCC), Sveriges tredje största byggföretag med cirka 10 000 anställda. LÄS MER

 4. 4. Tillgänglighetsanpassning av skyddade naturområden : möjligheter och hinder

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Charlott Johansson; [2015]
  Nyckelord :tillgänglighetsanpassning; skyddade naturområden; Sverige;

  Sammanfattning : Sverige är ett land rikt på natur, men i naturen finns inte möjligheten för alla att ta sig fram. Möjligheterna att få uppleva Sveriges natur kan vara svåra för en person med nedsatt rörelseförmåga om naturen inte blir tillgänglighetsanpassad. Av Sveriges invånare över 16 år har 560 000 personer en nedsatt rörelseförmåga. LÄS MER

 5. 5. The Effect of Commission Based Wages -A Case Study of the Real-Estate Industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Gunnarsson; Hanna Åkesson; [2014-06-24]
  Nyckelord :Real-estate industry; incentive systems; monetary rewards; change; institutional theory; commission and rewards.;

  Sammanfattning : Background and problemWithin the real-estate industry, commission based wages has been the tradition for a very long time. This wage system demands a person to be motivated by money. At the same time, recent studies shows that humans are not soleley motivated by money, other factors are important. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet money management.

Din email-adress: