Sökning: "moral and ethics"

Visar resultat 1 - 5 av 223 uppsatser innehållade orden moral and ethics.

 1. 1. The impact of external CSR practices on employees : Exploring the organizational activities that influence employee engagement within CSR

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Eliza-Gabriela Mihai; Jean-Paul Bakkenist; [2018]
  Nyckelord :CSR; Sustainability; Employee engagement; Involvement; Ethics and Morals;

  Sammanfattning : Fundamentally the aim of corporate social responsibility (CSR) is to initiate social and/or environmental change. Because of the increased awareness of stakeholders and other public actors, it has become of any company’s interest to uphold their public image. LÄS MER

 2. 2. Omsorgsetiken som moralteori : En feministisk teori om omsorg

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Samuel Björklund; [2018]
  Nyckelord :Feminist; omsorgsetik; moralteori; Noddings; Slote;

  Sammanfattning : In this essay I will defend Nel Noddings care ethics by arguing against Michael Slotes critique of it, while also presenting critique of Slotes virtue ethical version of care ethics. The essential difference between the theories is in my opinion that Noddings theory gives relations so-called ontological priority. LÄS MER

 3. 3. Etikens utmaningar - moraliska dilemman i undervisningen : En intervjustudie om lärares resonemang vid bedömning av moraliska dilemman

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping

  Författare :Annerhult Daniella; [2018]
  Nyckelord :Teacher; Assessment; Moral Dilemmas; Ethics; Religious Instructions; Lärare; Bedömning; Moraliska dilemman; Etik; Religionskunskap;

  Sammanfattning : I denna studie uppmärksammas lärares resonemang om bedömning i etik med fokus på moraliska dilemman. Studiens empiriska data består av fyra kvalitativa semistrukturerade intervjuer med lärare som arbetar som So-lärare i skolåren 4-6. Resultatet från analysen presenteras utifrån tre olika delar. LÄS MER

 4. 4. Frivilligt tvångsarbete : Uttolkning av fallet Chowdury v. Greece i den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter utifrån ett moraliskt perspektiv på förtryck

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Camilla Rubensson; [2018]
  Nyckelord :forced labor; human trafficking; exploration; marginalization; Chowdury; ECtHR; ethics; political philosophy; five faces of oppression; workers right; tvångsarbete; trafficking; exploatering; marginalisering; folkrätt; Chowdury; ECtHR; etik; politisk filosofi; fem ansikten av förtryck; arbetares rättigheter;

  Sammanfattning : Den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter har tagit upp ett mål om tvångsarbete där de klargjort att en arbetsrelation kan utgöra tvångsarbete även om arbetaren initialt accepterat arbetsvillkoren om det finns exploaterande element. I uppsatsen används idé- och argumentationsanalys för att analysera domslutet genom applicering Iris Marion Youngs teori om fem ansikten av förtryck för att utröna om domstolens argumentation uppnår en nivå av moral i linje med teorin. LÄS MER

 5. 5. Of Moral Wizardry and Experiential Transformation : A Case for Consent as a Mental State

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Philip Södermark; [2018]
  Nyckelord :Consent;

  Sammanfattning : In ethics, a highly relevant and divisive topic is that of consent. Many moral dilemmas and ethical forks in the road turn on the question of consent. But how do we differentiate between the consensual and the non-consensual? There is no simple answer to this question and philosophers are quite divided, as they tend to be. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet moral and ethics.

Din email-adress: