Sökning: "moral and ethics"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade orden moral and ethics.

 1. 1. När sjuksköterskan hindras från att göra rätt : En litteraturöversikt om moralisk stress hos sjuksköterskan

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Elin Thunberg; Madeleine Kastlund; [2018]
  Nyckelord :Jean Watson; Moral stress; Nurses; Nursing ethics; Work climate; Arbetsklimat; Jean Watson; Moralisk stress; Sjuksköterskor; Vårdetik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Moralisk stress är ett begrepp som först kom att definieras av Jameton (1984) och anses uppstå när sjuksköterskor inte kan handla i enlighet med det de anser vara det rätta på grund av organisatoriska eller institutionella barriärer. Den legitimerade sjuksköterskan ansvarar för ett stort kunskaps- och arbetsområde som ska präglas av ett etiskt förhållningssätt och en personcentrerad vård. LÄS MER

 2. 2. Nåd, skillnad, universalitet - teologiska och filosofiska perspektiv på nåden som resurs för en situationsbunden etik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Susanne Forsström Fäldt; [2018]
  Nyckelord :nåd; nådeteologi; universalism; skillnad; etik; situationsetik; eskatologi; protestantism; Serene Jones; Alain Badiou; Jaques Derrida; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is motivated by three parallel discussions; the popular Lutheran rhetoric in placing law against grace, the discussion in contemporary moral philosophy where a neutral perspective on ethical assessments is assumed, and a recent Swedish case and public debate in which a minority group's need for bodily integrity was breached with reference to universal principles. These discussions intersect in the issue of how universal principles are to be weighed against the needs of particulate people in certain situations. LÄS MER

 3. 3. ”Den som granskar samhället måste också själv kunna tåla att bli granskad” : En fallstudie i Aftonbladets nyhetsrapportering av anklagelserna om våldtäkt och andra sexualbrott mot journalisten Fredrik Virtanen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lovisa Sars; [2018]
  Nyckelord :press ethics; editorial policy; Fredrik Virtanen; Aftonbladet; pressetik; redaktionell policy;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine how the newspaper Aftonbladet reported the accusation on the journalist Fredrik Virtanen concerning sexual harassment and rape. He was at the time of the accusations employed at Aftonbladet as a chronicler and columnist. Aftonbladet has been criticized for inadequate coverage of the case. LÄS MER

 4. 4. Challenges and Possibilities for Accommodating Wild Animals in the Realm of Justice

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Amalia Björnegran; [2017]
  Nyckelord :Sustainable Development; environmental justice; ecological justice; NGOs; ENGOs and public agency; wild animals;

  Sammanfattning : Abstract: This research seeks to investigate the possibilities and inadequacies of including wild animals within the justice realm. It bases this research on the reasons and rationales of representatives within environmental non- governmental organizations (ENGOs), non-governmental organizations (NGOs) and public agency working with animal- rights and welfare or environmental protection. LÄS MER

 5. 5. The challenges of leading ethically in a frame of a multicultural organization

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Valerie Michelle Schaaphok; [2017]
  Nyckelord :Culture; Multicultural Organization; Leadership; Ethical Leadership; Management; Diversity; Leaders; Leading Ethically; Multicultural Teams; Ethics in Business;

  Sammanfattning : This Master thesis aimed to describe the challenges involved to lead ethically in a multicultural organization. There is a need to take into account these challenges as work environments are becoming more and more culturally diverse due to globalization. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet moral and ethics.

Din email-adress: