Sökning: "moral och etik"

Visar resultat 1 - 5 av 276 uppsatser innehållade orden moral och etik.

 1. 1. Influencers -de nya opinionsledarna på den politiska arenan : En kvalitativ studie om hur kommersiella influencers trovärdighet uppfattas av deras följare när de kommunicerar opinionsbildande budskap

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Edit Linder; Felicia Bakir; [2018]
  Nyckelord :Influencers; sociala medier; opinionsbildning; trovärdighet; politik; socialt ansvar;

  Sammanfattning : Begreppet influencer har idag blivit allt mer vedertaget. Tack vare det digitala samhällets framväxt har individer med starka identiteter fått möjligheten att synas mer på sociala medier. Genom sin position och popularitet har de makten att både inspirera och påverka andra människor. LÄS MER

 2. 2. Att använda våld för att motverka våld : En hermeneutisk studie av inställningar till militärt våld i fredsfrämjande syfte

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Beskow; [2018]
  Nyckelord :Fredsfrämjande militära insatser; Förenta Nationerna; FN; Svenska FN-förbundet; pacifism; idealtyper; sociologisk moralteori; etik; moral; kritisk hermeneutik;

  Sammanfattning : Detta är en studie av inställningar till militärt våld i fredsfrämjande syfte inom FN och bland personer i Sverige med anknytning till FN. I dagens säkerhetspolitiska läge dödas ett stort antal civila i beväpnade konflikter varje år och FN kritiseras ofta för att inte ingripa i konfliktområden där civilbefolkningen år efter år utsätts för olika typer av humanitära brott. LÄS MER

 3. 3. Nåd, skillnad, universalitet - teologiska och filosofiska perspektiv på nåden som resurs för en situationsbunden etik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Susanne Forsström Fäldt; [2018]
  Nyckelord :nåd; nådeteologi; universalism; skillnad; etik; situationsetik; eskatologi; protestantism; Serene Jones; Alain Badiou; Jaques Derrida; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is motivated by three parallel discussions; the popular Lutheran rhetoric in placing law against grace, the discussion in contemporary moral philosophy where a neutral perspective on ethical assessments is assumed, and a recent Swedish case and public debate in which a minority group's need for bodily integrity was breached with reference to universal principles. These discussions intersect in the issue of how universal principles are to be weighed against the needs of particulate people in certain situations. LÄS MER

 4. 4. "Oftast du vet själv vad är det rätta" : Högstadieelevers sociala mediavanor och regelperception i onlinesammanhang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mikael Bergman; [2018]
  Nyckelord :Högstadieelever Sociala medier Regler Snapchat Instagram;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Sociala medier spelar en allt större roll i hur vi kommunicerar och uttrycker oss. Denna studie är ämnad att utveckla och koppla ihop den redan existerande forskningen om ungdomars sociala mediavanor på Snapchat och Instagram, och forskning om vad sociala mediaanvändare upplever vad man kan och får publicera på dessa sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Teologiska perspektiv på ekonomisk globalisering - en jämförande analys av två teologers syn på globalisering, liberal marknadsekonomi och kapitalism i förhållande till kristen etik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Liv Nyman; [2017-06-12]
  Nyckelord :ekonomisk globalisering; kristen etik; William Cavanaugh; Brent Waters; kapitalism; marknadskonkurrens; global fattigdom; konsumism; begär; frihet;

  Sammanfattning : This thesis analyzes some moral questions with regard to the global market capitalism of our day, from the perspective of political theology. It is presenting the theological and ethical thinking of american theologians William Cavanaugh and Brent Waters, focusing on economic globalizationand capitalism more broadly, raising questions about how to best alleviate poverty on a global scale, whether market exchange is free concerning working conditions and consumption patterns, andwhat all this makes of the political role of the churches. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet moral och etik.

Din email-adress: