Sökning: "moral och etik"

Visar resultat 1 - 5 av 271 uppsatser innehållade orden moral och etik.

 1. 1. Teologiska perspektiv på ekonomisk globalisering - en jämförande analys av två teologers syn på globalisering, liberal marknadsekonomi och kapitalism i förhållande till kristen etik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Liv Nyman; [2017-06-12]
  Nyckelord :ekonomisk globalisering; kristen etik; William Cavanaugh; Brent Waters; kapitalism; marknadskonkurrens; global fattigdom; konsumism; begär; frihet;

  Sammanfattning : This thesis analyzes some moral questions with regard to the global market capitalism of our day, from the perspective of political theology. It is presenting the theological and ethical thinking of american theologians William Cavanaugh and Brent Waters, focusing on economic globalizationand capitalism more broadly, raising questions about how to best alleviate poverty on a global scale, whether market exchange is free concerning working conditions and consumption patterns, andwhat all this makes of the political role of the churches. LÄS MER

 2. 2. Bland fiktiva hjältar och moraliska förebilder : En didaktisk studie av frälsarfigurer i populära ungdomsfilmer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Teologiska institutionenUppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Natalie Danneil Wahlström; [2017]
  Nyckelord :Frälsarfigurer; religionsundervisning i skola; etik; moral; livsfrågor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dilemman och beslutsfattande inom den finansiella tjänstebranschen : En studie ur ett rådgivarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnéa Bergdahl; Julia Hellström Karlsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Finansiella rådgivare är en yrkesgrupp som fyller en viktig roll i samhället. Samtidigt får de ofta utstå mycket kritik från olika aktörer i samhället vilket skadat allmänhetens förtroende för dem. LÄS MER

 4. 4. Efter filmen : En kvalitativ intervjustudie om upplevelserna av att medverka i en dokumentärfilm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Ebba Kulneff; Moa Lichtenstein; [2017]
  Nyckelord :etik; dokumentärfilm; moral; närhetsetik; subjekt;

  Sammanfattning : Ständigt förs diskussion om etiska dilemman inom journalistikens yrkesområden. Vad bör allmänheten få veta? När ska man släppa professionen och istället agera som medmänniska? Uppsatsen utgår från dokumentärfilmen som journalistisk berättarform. LÄS MER

 5. 5. Morsan, Satan och Isaac : En analys av tv-spelet The Binding of Isaac: Rebirths plats i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Aron Rosén; [2017]
  Nyckelord :pedagogik; tv-spel; datorspel; etik; moral; religion; gymnasiet;

  Sammanfattning : In this essay the remastered version of the video game The Binding of Isaac- The Binding of Isaac: Rebirth, has been analysed on how it will fit as an educational material in the Swedish upper-secondary school. The portrayals and thematics in the game that is compatible for discussion in the ethic and moral field has been compared to two points from the curriculum for religious studies in the Swedish upper-secondary school, regarding ethic and moral arguments, theories and models. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet moral och etik.

Din email-adress: