Sökning: "moral"

Visar resultat 1 - 5 av 1562 uppsatser innehållade ordet moral.

 1. 1. Compassion with(out) borders : A case study of compassion satisfaction and compassion fatigue in humanitarian action

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Kusoffsky; [2018]
  Nyckelord :compassion; humanitarian action; proximity; identification; burnout; secondary traumatic stress;

  Sammanfattning : In a world where insecurities, violence and disasters seem to be increasing on a daily basis, compassion, a moral sentiment of co-suffering and motivation to alleviate it, plays an important role, especially in humanitarian action. However, compassion is not a constant feeling, and our emotions and compassion towards tragedies do not always resonate with egalitarian principles. LÄS MER

 2. 2. Staten, kriget och moralen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marcus Fredberg; [2017-09-27]
  Nyckelord :Just War Theory; jus in bello; jus ad bellum; staten; moral;

  Sammanfattning : Denna studie kommer undersöka vilken moralisk roll det spelar om en aktör är en stat eller inte i militära konflikter. Detta görs efter en kort introduktion av den mediala benämningen av IS orsakade, där det tydligt klargjordes att huruvida en aktör kallas för en stat eller inte antogs ha stor betydelse. LÄS MER

 3. 3. Delantys Erasmus - En explorativ studie som prövar bärkraften av Gerard Delantys modeller för europeisk identitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jesper Önesand; [2017-09-26]
  Nyckelord :Erasmus; Erasmus student report form; modeller för europeisk identitet; europeisk identitet; identitet; Gerard Delanty; models of European identity; European identity; identity;

  Sammanfattning : The productiveness of Delanty’s models are explored through an empirical analysis based onErasmus student report forms from 1131 Swedish students at the University of Gothenburg andthe University of Lund. Specific questions in the Erasmus student report forms areoperationalised as indicators to explore Delanty’s models of European identity. LÄS MER

 4. 4. The success of succession to reduce manager turnover costs; A qualitative study on costs related to manager turnover in a Swedish retail company and succession planning and management success factors to reduce these costs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Högnelid; Sofia Dahlström; [2017-09-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 5. 5. Swedish Trade Unions’ Alliances - Geographical strategies and motivations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Sara Falkensjö; [2017-08-17]
  Nyckelord :trade unions; geographical strategies; agency; scale; geography of justice; Sweden;

  Sammanfattning : Workers’ agency, and their struggles to potentially increase their agency, has been and still is intriguing labour geographers. The relevance and potential of the role of the trade union for workers’ power is an interesting subject in a time of international competition and economic disparities. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet moral.

Din email-adress: