Sökning: "motivationer"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet motivationer.

 1. 1. Volontärsresor : ett nytt uttryck för "white man's burden"

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Maria Vestrin; [2017]
  Nyckelord :altruism; postkolonialism; Volontärturism; socialdarwinism; motivationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Volontärresor har blivit ett allt mer populärt sätt att resa och det finns numer organisationer som erbjuder mängder av projekt i flera prisklasser och som passar flera önskemål. I denna uppsats appliceras en kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats på fyra populära kommersiella volontärrese-organisationer med syftet att förstå hur projekten är utformade utifrån teorier om givande och motivationer till volontärresor samt att problematisera denna utformning utifrån Spivaks postkoloniala perspektiv på den internationella ”människorättsapparaten”. LÄS MER

 2. 2. Motivationsfaktorer till fortsatt högintensiv träning : med inriktning på sporten Crossfit i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Malin Larsson; [2017]
  Nyckelord :motivation; högintensiv träning; crossfit;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att fastställa vad som motiverar till att människor fortsätter träna högintensiv träning med inriktning på sporten Crossfit. Frågeställningarna är (1) Är det främst inre motivation eller yttre motivation som bidrar till fortsatt högintensiv träning inom Crossfit och (2) Vilken är den främsta motivationsregleringen bland deltagarna till fortsatt högintensiv träning inom Crossfit? Metod I denna studie valde man att dela ut den beprövade enkäten BREQ-3 för att besvara samtliga frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Musikämnets kärninnehåll - En studie av musikundervisningens innehåll i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Emil Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Elementary School; Educational Science; Ämnesinnehåll; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Grundskola; Music Education; Secondary School; Subject Content; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilket konkret innehåll musiklärare i grundskolan lär ut, och vilka motivationer de uppger till valet av innehåll. Studien genomfördes i form av enkätstudie där två urvalsgrupper ombads besvara frågor om undervisningens innehåll rörande de avgränsade områdena Ackord, Rytm samt Noter och teori. LÄS MER

 4. 4. Var går gränsen? : En fallstudie om gränsproblematik i ett kommunalt samhällsbyggnadsprojekt

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Adam Eld Möller; Kewin Framzén; [2017]
  Nyckelord :Boundaries; social structure; public sector; coordination; project organization; Gränsproblematik; samhällsbyggnadsprojekt; offentlig verksamhet; samverkan; projektorganisation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommuner har tidigare varit i en förvaltningsfas där de fokuserat på att förvalta samhället och de byggnader som finns. I och med att kommuner har ökat sina investeringar markant de senaste åren indikerar det på att kommuner befinner sig i en ny fas, vilket är samhällsbyggnadsfasen. LÄS MER

 5. 5. "Du skall icke fråga!" : Opålitligt berättande i Doktor Glas av Hjalmar Söderberg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Rachel Namakula Joy; [2017]
  Nyckelord :Unreliable Narration in Doktor Glas by Hjalmar Söderberg;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om doktor Glas i Hjalmar Söderbergs roman med samma namn är en opålitlig berättare. Detta görs genom att undersöka varför, hur och vad han skriver. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet motivationer.

Din email-adress: