Sökning: "motivationer"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet motivationer.

 1. 1. Sport events for future generations : A study of motivations behind environmentally sustainable actions within Swedish recreational sport events

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Ann-Sofie Legind; Sofia Ranbäck; [2018]
  Nyckelord :sustainability; environmental sustainability; sport event; sustainable event; motivation; moral; strategic; pressure; Sweden; hållbarhet; miljömässig hållbarhet; sportevent; hållbart event; motivation; moral; strategisk; press; Vasaloppet; Vätternrundan; Sverige;

  Sammanfattning : A growing number of studies acknowledge the effect that sport events have on its surrounding environment as well as the effect the surroundings have on sport events. This has led to a larger focus on environmental sustainability within event organisations, something that however is motivated in very diverse ways and from different perspectives. LÄS MER

 2. 2. ”Hemland är ju hemland” : transnationella aktiviteter och engagemang bland individer inom den afghanska diasporan i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Alice Hertzberg; [2018]
  Nyckelord :Transnationalism; diaspora; Afghanistan; remitteringar; internationell migration; sociala sfärer; remittances; international migration; social spheres; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper focuses on the transnational activities among individuals in the Afghan diaspora in Sweden. The qualitative data of the paper is obtained through seven semi-structured interviews and analyzed through a framework of transnational activities (economic, social and political) and Van Hear’s categories on three social spheres in Afghanistan where those activities are directed (household and the extended family sphere, the well- known community sphere and the imagined community sphere). LÄS MER

 3. 3. The practice of recycling : understanding people´s motivations and barriers

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sandra Nilsson; [2018]
  Nyckelord :recycling; behaviour; practice theory; barriers; motivations;

  Sammanfattning : The problem of waste has grown into one of today's biggest environmental problems affecting both humans and the environment. Because of a growing world population, continued economic growth and more unsustainable consumption patterns, more waste is being generated, and more resources are being used. LÄS MER

 4. 4. Det nya lagkravet för hållbarhetsrapportering : En jämförande studie för att identifiera eventuella förändringar i bankbranschen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Matilda Granström; Anna-Karin Kindberg; [2018]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; lagkrav; bankbranschen;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett dagsaktuellt ämne och hållbarhetsrapportering har på grund av detta fått en allt större närvaro i företags rapporteringsflora. I tidigare forskning diskuterades det huruvida detta ska ske på frivillig basis eller omfattas av ett obligatoriskt lagkrav. LÄS MER

 5. 5. Skicklighet i förhållande till målsättning och spelares motivation till att fuska

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Roy Ahlgren Löfvendahl; [2018]
  Nyckelord :Fusk; Fuskande; Motivation; Glitch; Exploit; Bug; Målsättning;

  Sammanfattning : I det här arbetet ställs prestationsmål mot skicklighetsmål för att hitta motivationer kring fuskande i kompetitiva dataspel. För att definiera fusk så förklaras många aspekter av spel som ofta används för fuskande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet motivationer.

Din email-adress: