Sökning: "move prediction"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden move prediction.

 1. 1. Predicting expert moves in the game of Othello using fully convolutional neural networks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Robotik, perception och lärande, RPL

  Författare :Hlynsson Hlynur Davíð; [2017]
  Nyckelord :Othello; board games; supervised learning; deep learning; convolutional neural networks; move prediction; feature engineering;

  Sammanfattning :   Careful feature engineering is an important factor of artificial intelligence for games. In this thesis I investigate the benefit of delegating the engineering efforts to the model rather than the features, using the board game Othello as a case study. LÄS MER

 2. 2. Dynamic label placement for moving objects

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Kristoffer Hallqvist; [2017]
  Nyckelord :dynamic; label; placement; moving; feature; point feature; real-time; control system; map; aeroplane;

  Sammanfattning : In command and control systems, for example air traffic control, operators must view many moving objects simultaneously. Graphical labels that identify objects move along with them, and for readability it is important that such labels do not overlap or hop around erratically as objects come close to each other. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av maskininlärningsmetoder för att förutspå aktieprisrörelser

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Johan Lindblad; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att förutspå aktiepriser är något som undersökts i hundra- tals år och kan användas som grund för investeringsbeslut. Under senare år har maskininlärning applicerats på detta problem vilket gjort att ett flertal metoder föreslagits och den elektroniska handelns införande har gjort att högupp- löst data med nanosekundsprecision blivit tillgänglig. LÄS MER

 4. 4. Hall Measurement on Regrown Nanowires

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Sudhakar Sivakumar; [2015]
  Nyckelord :Hall measurement; InGaAs; III-V semiconductor; ballistic; transport properties; mobility; sheet carrier concentration; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Ternary semiconductor alloys like $In_xGa_{1-x}As$ have lured competing attention in connection to sub-50 nm high performance, low power, planar Complementary Metal Oxide Semiconductor technology. This compound semiconductor owes its popularity to excellent bulk carrier mobility, minority carrier diffusion constant, small bandgap, high electron injection velocity and its capability to take Moore's law beyond silicon platform. LÄS MER

 5. 5. Implementation and Evaluation of Historical Consistent Neural Networks Using Parallel Computing

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Johan Bjarnle; Elias Holmström; [2015]
  Nyckelord :neural networks; finance; mathematics; hcnn; cuda; historical consistent neural networks; johan bjarnle; elias holmström;

  Sammanfattning : Forecasting the stock market is well-known to be a very complex and difficult task, and even by many considered to be impossible. The new model, emph{Historical Consistent Neural Networks} (HCNN), has recently been successfully applied for prediction and risk estimation on the energy markets. HCNN is developed by Dr. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet move prediction.

Din email-adress: