Sökning: "multidisciplinary"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade ordet multidisciplinary.

 1. 1. Creating Innovators; A case study on University-Industry Collaboration

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alexis Rehnberg; Victor Lavin; [2017-09-14]
  Nyckelord :collaboration; co-innovation; multidisciplinary; knowledge transfer; knowledge creation; creativity; project based learning;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad vid barnmisshandel via sjukvårdsinsatser : En systematisk litteraturstudie

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emmy Ekblad; Miriam Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Nursing; Child abuse; Münchausen syndrome by proxy; Healthcare.; Omvårdnad; barnmisshandel; Münchausen syndrome by proxy; sjukvården.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmisshandel via sjukvårdsinsatser innebär att en vuxen vårdnadshavare framkallar, hittar på eller beskriver symtom som barnet inte har. Syfte: Att undersöka vilka förutsättningar som finns inom vården för att barnet ska få den bästa omvårdnaden i fall där förälder/vårdnadshavare utsätter barnet för barnmisshandel via sjukvårdsinsatser. LÄS MER

 3. 3. Förekomst av omvårdnadshandledning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Signe Rodhe; Jessica Högberg; [2017]
  Nyckelord :hinder; omvårdnadshandledning; reflektion; sjuksköterska; telefonintervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Handledning är ett forum där möjlighet ges till reflektion. Reflektion kan handla om att bearbeta situationer som upplevts svåra, att planera inför framtiden samt att sätta ord på tyst kunskap. LÄS MER

 4. 4. Probabilistic Multidisciplinary Design Optimization on a high-pressure sandwich wall in a rocket engine application

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Dennis Wahlström; [2017]
  Nyckelord :Multidisciplinary Design Optimization; Analytical Target Cascading; Multidisciplinary Feasible; Space Nozzle; Ariane; Expander Cycle Engine; Upper stage space rocket engine; Probabilistic; Augmented Lagrangian relaxation; Finite element; Solid Mechanics; Thermodynamics; Aerodynamics; Industrial approach; Latin Hypercube Sampling; Factorial Analysis; Analysis of Variance;

  Sammanfattning : A need to find better achievement has always been required in the space industrythrough time. Advanced technologies are provided to accomplish goals for humanityfor space explorer and space missions, to apprehend answers and widen knowledges. LÄS MER

 5. 5. Impact of Usability for Particle Accelerator Software Tools Analyzing Availability and Reliability

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Mikael Motyka; [2017]
  Nyckelord :Usability; Availsim; Availability and Reliability analysis; Användbarhet; Availsim; Tillgänglig- och Tillförlitlighetsanalys;

  Sammanfattning : The importance of considering usability when developing software is widely recognized in literature. This non-functional system aspect focuses on the ease, effectiveness and efficiency of handling a system. However, usability cannot be defined as a specific system aspect since it depends on the field of application. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet multidisciplinary.

Din email-adress: