Sökning: "multidisciplinary"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade ordet multidisciplinary.

 1. 1. Mesh Morphing Technique used with Open-Source CFD Toolbox in Multidisciplinary Design Optimisation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Rok Lapuh; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nowadays, the product design process relies on computer simulations more than ever. Compared to the experimental tests, they allow substantially more designs to be evaluated. Moreover, computer simulations allow a search for the optimum. That is why a fast and efficient transition from one design iteration to the next is necessary. LÄS MER

 2. 2. Fritidsvanor hos socialt utsatta barn

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Torbjörn Kalin; [2018]
  Nyckelord :child abuse; child neglect; organized leisure time activities; CTQ; SDQ; Övergrepp mot barn; försummelse av barn; strukturerade ledarledda fritidsaktiviteter; CTQ; SDQ;

  Sammanfattning : Strukturerade ledarledda fritidsaktiviteter, SLF, har ett starkt samband med positiva utfall i ett livslopp. Samtidigt är ostrukturerade fritidsaktiviteter starkt relaterade till negativa utfall i ett livslopp. LÄS MER

 3. 3. Föräldraledighet : En tvärvetenskaplig jämförelse mellan Sverige och USA

  Master-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Caroline Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Föräldraledighet; välfärd; politik; kvinnors rättigheter; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Countries around the world have different systems for parental leave. The United States is the only industrialized country in the world that do not offer any kind of paid parental leave, on a federal level, to its citizens. While some Americans have the right to 12 weeks of unpaid leave, Swedes have the right to 480 days of paid leave. LÄS MER

 4. 4. Creating Innovators; A case study on University-Industry Collaboration

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alexis Rehnberg; Victor Lavin; [2017-09-14]
  Nyckelord :collaboration; co-innovation; multidisciplinary; knowledge transfer; knowledge creation; creativity; project based learning;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad vid barnmisshandel via sjukvårdsinsatser : En systematisk litteraturstudie

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emmy Ekblad; Miriam Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Nursing; Child abuse; Münchausen syndrome by proxy; Healthcare.; Omvårdnad; barnmisshandel; Münchausen syndrome by proxy; sjukvården.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmisshandel via sjukvårdsinsatser innebär att en vuxen vårdnadshavare framkallar, hittar på eller beskriver symtom som barnet inte har. Syfte: Att undersöka vilka förutsättningar som finns inom vården för att barnet ska få den bästa omvårdnaden i fall där förälder/vårdnadshavare utsätter barnet för barnmisshandel via sjukvårdsinsatser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet multidisciplinary.

Din email-adress: