Sökning: "multimedia and study"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden multimedia and study.

 1. 1. From Desumasu to Buzzwole: A categorization of Japanese-to-English translation methods in localized Pokémon names

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Japanska

  Författare :Don Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Japanese; English; translation; localization; video game; Pokémon; onomastics; character naming; literary onomastics; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This study explored the localization of the fictional species names in the Pokémon multimedia franchise. The relations and changes between the semantic units included in 807 Pokémon names were analysed using a framework of existing translational categories of proper names within onomastics (Vermes 2001, Ainiala, Saarelma and Sjöblom 2012), semantic analysis (Nida 1975) and general translation theories (Vinay and Darbelnet 1958). LÄS MER

 2. 2. Multimedia Students: Engaging across platforms. An Investigation of Student Engagement in the Media and Communication Master Programme at Malmö University

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Joelle Vanderbeke; Hanna Meyer zu Hörste; [2018]
  Nyckelord :student engagement; HyFlex learning; cross-media learning; online learning; constructivist grounded theory; audience studies;

  Sammanfattning : This thesis investigates student engagement in the Media and Communication Programme at Malmö University through the lens of audience- as well as learning theories. It has two main aims: Building a systematized theoretical framework to distinguish different nuances of audience activity in a cross-mediatic learning environment, and exploring factors influencing student engagement in our Media and Communication Master Programme (MCS). LÄS MER

 3. 3. Hur preoperativ information i form av multimedia påverkar patienter perioperativt : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ingrid Sundqvist; Madeleine Rydin; [2018]
  Nyckelord :Patient; Preoperative; Perioperative; Perioperative nursing; Education; Information; Multimedia; Anxiety; Knowledge; Understanding; Preparedness; KASAM; Suffering; Patient; Preoperativ; Perioperativ; Perioperativ omvårdnad; Utbildning; Information; Multimedia; Oro; Kunskap; Förståelse; Förberedelse; KASAM; Lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är vanligt att patienter känner oro för att genomgå en operation. Bristfällig information kan skapa oro och känslan av att inte vara förberedd. Standardiserade metoden för att ge preoperativ information visar sig ha brister. LÄS MER

 4. 4. Machine Learning to Uncover Correlations Between Software Code Changes and Test Results

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Negar Fazeli; [2017-12-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Statistics show that many large software companies, particularly those dealing with large-scale legacy systems, ultimately face an ever-growing code base. As the product grows, it becomes increasingly difficult to adequately test new changes in the code and maintain quality at a low cost without running a large number oftest cases [1, 2, 3]. LÄS MER

 5. 5. Högteknologiskt samtalsstöd vid demenssjukdom – En analys av samtal med och utan samtalsstödet CIRCUS

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Fia Goffe; Hanna Karlsson; [2017-08-11]
  Nyckelord :demenssjukdom; kommunikationssvårigheter; samtalsstöd; multimedia; interaktionsanalys; dementia; communication difficulties; communication aid; multimedia; interaction analysis;

  Sammanfattning : Dementia is usually followed by communication difficulties that long-termly can affect the individual’s relationships. The purpose of the present study was to observe interaction between individuals with dementia and their caregivers when conversing with and without a digital personalized communication aid and to emphasize the participants view of the communication aid. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet multimedia and study.

Din email-adress: