Sökning: "multimedia and study"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden multimedia and study.

 1. 1. Högteknologiskt samtalsstöd vid demenssjukdom – En analys av samtal med och utan samtalsstödet CIRCUS

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Fia Goffe; Hanna Karlsson; [2017-08-11]
  Nyckelord :demenssjukdom; kommunikationssvårigheter; samtalsstöd; multimedia; interaktionsanalys; dementia; communication difficulties; communication aid; multimedia; interaction analysis;

  Sammanfattning : Dementia is usually followed by communication difficulties that long-termly can affect the individual’s relationships. The purpose of the present study was to observe interaction between individuals with dementia and their caregivers when conversing with and without a digital personalized communication aid and to emphasize the participants view of the communication aid. LÄS MER

 2. 2. Gympa på skärmen : En kvalitativ studie om IKT-stöd i undervisning i idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Adnan Herco; [2017]
  Nyckelord :IKT; idrott och hälsa; undervisning; interaktiva spel; multimedia;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka elevernas upplevelser och erfarenheter av IKT-stöd i undervisningen i idrott och hälsa och hur användningen av IKT bidrog till deras lärande. Den metod som användes i studien var kvalitativa intervjuer genom stimulated recall och nio elever från en högstadieskola intervjuades. LÄS MER

 3. 3. Extramural English activities: an investigation of upper secondary students' extramural English activities

  L3-uppsats, Lunds universitet/Engelska; Lunds universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Anqi Huang; [2017]
  Nyckelord :Extramural English; Upper Secondary Students; Attitudes; Activities; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : English has become more accessible, thanks to globalization and advancement of technology. We are daily exposed to English in various ways, through technology and multimedia such as social media, Internet, video games, music or movies. LÄS MER

 4. 4. E-learning – hur gör man? : – En studie i att sammanställa designprinciper för manus

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anna Francke; [2017]
  Nyckelord :Retorik; Narratologi; E-learning; Kontext; LMS; Manus; Informationsdesign;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to create design principles for the production of manuscript to e-learning. The work aims to survey the process of producing manuscript for e-learning in its full form, as well the production on writing specific tutorials. LÄS MER

 5. 5. Vad krävs av interaktiva läromedel? En studie av de interaktiva läromedlens användbarhet och krav ur ett intressent –och producent perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Sandra Andersson; [2017]
  Nyckelord :Användbarhet; lärstilar; e-läromedel; interaktion; multimedia;

  Sammanfattning : E-learning är en undervisningsmetodik som blir allt vanligare att i utbildningssammanhang. Detta då datorer och interaktiva läromedel successivt integrerats i skolmiljön, både som ett pedagogiskt verktyg men också som komplement till den traditionella undervisningen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet multimedia and study.

Din email-adress: