Sökning: "multimedia and study"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden multimedia and study.

 1. 1. Hur preoperativ information i form av multimedia påverkar patienter perioperativt : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ingrid Sundqvist; Madeleine Rydin; [2018]
  Nyckelord :Patient; Preoperative; Perioperative; Perioperative nursing; Education; Information; Multimedia; Anxiety; Knowledge; Understanding; Preparedness; KASAM; Suffering; Patient; Preoperativ; Perioperativ; Perioperativ omvårdnad; Utbildning; Information; Multimedia; Oro; Kunskap; Förståelse; Förberedelse; KASAM; Lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är vanligt att patienter känner oro för att genomgå en operation. Bristfällig information kan skapa oro och känslan av att inte vara förberedd. Standardiserade metoden för att ge preoperativ information visar sig ha brister. LÄS MER

 2. 2. Machine Learning to Uncover Correlations Between Software Code Changes and Test Results

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Negar Fazeli; [2017-12-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Statistics show that many large software companies, particularly those dealing with large-scale legacy systems, ultimately face an ever-growing code base. As the product grows, it becomes increasingly difficult to adequately test new changes in the code and maintain quality at a low cost without running a large number oftest cases [1, 2, 3]. LÄS MER

 3. 3. Högteknologiskt samtalsstöd vid demenssjukdom – En analys av samtal med och utan samtalsstödet CIRCUS

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Fia Goffe; Hanna Karlsson; [2017-08-11]
  Nyckelord :demenssjukdom; kommunikationssvårigheter; samtalsstöd; multimedia; interaktionsanalys; dementia; communication difficulties; communication aid; multimedia; interaction analysis;

  Sammanfattning : Dementia is usually followed by communication difficulties that long-termly can affect the individual’s relationships. The purpose of the present study was to observe interaction between individuals with dementia and their caregivers when conversing with and without a digital personalized communication aid and to emphasize the participants view of the communication aid. LÄS MER

 4. 4. Gympa på skärmen : En kvalitativ studie om IKT-stöd i undervisning i idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Adnan Herco; [2017]
  Nyckelord :IKT; idrott och hälsa; undervisning; interaktiva spel; multimedia;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka elevernas upplevelser och erfarenheter av IKT-stöd i undervisningen i idrott och hälsa och hur användningen av IKT bidrog till deras lärande. Den metod som användes i studien var kvalitativa intervjuer genom stimulated recall och nio elever från en högstadieskola intervjuades. LÄS MER

 5. 5. Extramural English activities: an investigation of upper secondary students' extramural English activities

  L3-uppsats, Lunds universitet/Engelska; Lunds universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Anqi Huang; [2017]
  Nyckelord :Extramural English; Upper Secondary Students; Attitudes; Activities; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : English has become more accessible, thanks to globalization and advancement of technology. We are daily exposed to English in various ways, through technology and multimedia such as social media, Internet, video games, music or movies. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet multimedia and study.

Din email-adress: