Sökning: "multimedia and study"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden multimedia and study.

 1. 1. Gympa på skärmen : En kvalitativ studie om IKT-stöd i undervisning i idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Adnan Herco; [2017]
  Nyckelord :IKT; idrott och hälsa; undervisning; interaktiva spel; multimedia;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka elevernas upplevelser och erfarenheter av IKT-stöd i undervisningen i idrott och hälsa och hur användningen av IKT bidrog till deras lärande. Den metod som användes i studien var kvalitativa intervjuer genom stimulated recall och nio elever från en högstadieskola intervjuades. LÄS MER

 2. 2. Extramural English activities: an investigation of upper secondary students' extramural English activities

  L3-uppsats, Lunds universitet/Engelska; Lunds universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Anqi Huang; [2017]
  Nyckelord :Extramural English; Upper Secondary Students; Attitudes; Activities; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : English has become more accessible, thanks to globalization and advancement of technology. We are daily exposed to English in various ways, through technology and multimedia such as social media, Internet, video games, music or movies. LÄS MER

 3. 3. Modified and Efficient Image Encryption Algorithm Based on Chaos Theory, DNA Complementary Rules and SHA-256

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Rizwan Haider; [2017]
  Nyckelord :block encryption; image cryptography; DNA; chaos; SHA-256;

  Sammanfattning : The emerging topic, symmetric encryption technique for digital imagesusing chaotic function and DNA bases has recently drawn a lot ofattentions from the research community. The use of voice and visualmaterial as an addition to textual data has become more widespread. LÄS MER

 4. 4. BILDLIGT TALAT En jämförande studie av olika plattformars bildjournalistik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Frida Lundmark; Lena Åsberg; [2016-02-04]
  Nyckelord :photo journalism; media convergence; multimedia; bildjournalistik; konvergens; flerkanalspublicering; multimedia;

  Sammanfattning : This thesis is a comparative study of photo journalism in different platforms, online versus printed newspapers. The sample used consists of four Swedish newspapers: Gefle Dagblad, Norrköpings Tidningar, Nerikes Allehanda and Borås Tidning. LÄS MER

 5. 5. Empirical Study on Quantitative Measurement Methods for Big Image Data : An Experiment using five quantitative methods

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Ramya Ramya Sravanam; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Context. With the increasing demand for image processing applications in multimedia applications, the importance for research on image quality assessment subject has received great interest. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet multimedia and study.

Din email-adress: