Sökning: "multiple regression models"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden multiple regression models.

 1. 1. Statistisk analys avtågförseningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Wolmir Ligai; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete analyserades data för tågresor för att undersöka om faktorer kring resan kunde påverka förseningstiden, och förseningsrisken. Data var erhållen av Trafikverket för samtliga tågresor i Sverige (n = 827087) under året 2013 exklusive tunnelbane- och spårvagnsresor. LÄS MER

 2. 2. Aftermarket Performance of Micro-Capitalized Initial Public Offerings

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Lüsch; [2017]
  Nyckelord :IPO; Aftermarket; Performance; Penny; Stock; Aktietorget;

  Sammanfattning : The aftermarket stock price performance of micro-capitalized IPOs with penny stock status is an often-neglected subsample in the IPO research literature. As the markets in which these IPOs are often traded are subject to lower listing and disclosure requirements, there is a higher degree of asymmetrical information between issuers and investors than on more regulated exchanges. LÄS MER

 3. 3. An investigation of the relationship between online activity on Studi.se and academic grades of newly arrived immigrant students : An application of educational data mining

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Akash Menon; Nahida Islam; [2017]
  Nyckelord :Educational data mining EDM ; data mining DM ; Cross Industry Standard for Data Mining CRISP-DM ; Statistical analysis; Multiple linear regression; null-hypothesis; and level of significance.; Utbildningsdatautvinning; Datautvinning; CRISP-DM; Statistisk analys; Multipel linjär regression; nollhypotes och signifikansnivå;

  Sammanfattning : This study attempts to analyze the impact of an online educational resource on academic performances among newly arrived immigrant students in Sweden between the grade six to nine in the Swedish school system. The study focuses on the web based educational resource called Studi.se made by Komplementskolan AB. LÄS MER

 4. 4. Capital structure's influence on volatility on in times of financial distress : An investigation on capital structure as a volatility influencer before, during and after the European debt crisis on the Stockholm Stock Exchange

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oscar Joos; Johanna Öhlin; [2017]
  Nyckelord :volatility; capital structure; stock market; stock returns; Europe; debt crisis; financial crisis; multiple regression models; volatility within different industries; volatility prediction model; Sweden; Swedish stock market.;

  Sammanfattning : The financial crisisand the European debt crisis wreaked havoc on many European economies and stock markets. Previous studies have shown that crises are associated with high debt and linked with lower growth. LÄS MER

 5. 5. Machine Learning for Beam Based Mobility Optimization in NR

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikationssystem

  Författare :Björn Ekman; [2017]
  Nyckelord :machine learning; 5G; random forest; multi-class classification; multi-target regression;

  Sammanfattning : One option for enabling mobility between 5G nodes is to use a set of area-fixed reference beams in the downlink direction from each node. To save power these reference beams should be turned on only on demand, i.e. only if a mobile needs it. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet multiple regression models.

Din email-adress: