Sökning: "multiple regression models"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden multiple regression models.

 1. 1. Predictors for return to work after multimodal rehabilitation in persons with persistent musculoskeletal pain

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Olga Sviridova; [2017]
  Nyckelord :Return to work; predictors; musculoskeletal disorders; pain; multimodal rehabilitation;

  Sammanfattning : Background Musculoskeletal disorders (MSDs) are one of the most important causes of temporary and permanent disability, causing acute or persistent pain, resulting in reduced and/or lost ability to work. Return to work (RTW) is multidimensional problem including many different factors and aspects. LÄS MER

 2. 2. Statistisk analys avtågförseningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Wolmir Ligai; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete analyserades data för tågresor för att undersöka om faktorer kring resan kunde påverka förseningstiden, och förseningsrisken. Data var erhållen av Trafikverket för samtliga tågresor i Sverige (n = 827087) under året 2013 exklusive tunnelbane- och spårvagnsresor. LÄS MER

 3. 3. Exploring backgrounds for food waste in schools and kindergartens : Identification and quantification of factors influencing plate and serving waste

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Hjördis Steen; [2017]
  Nyckelord :plate waste; serving waste; food waste; public kitchen; correlation analysis; school kitchen; model;

  Sammanfattning : Although food waste is known to have a negative impact on the environment, little research about the causes for food waste in school and kindergarten kitchens has been made. In order to identify factors with a significant influence on food waste in schools and kindergartens, divided into plate and serving waste, correlation analysis was performed on quantitative factors. LÄS MER

 4. 4. An investigation of the relationship between online activity on Studi.se and academic grades of newly arrived immigrant students : An application of educational data mining

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Akash Menon; Nahida Islam; [2017]
  Nyckelord :Educational data mining EDM ; data mining DM ; Cross Industry Standard for Data Mining CRISP-DM ; Statistical analysis; Multiple linear regression; null-hypothesis; and level of significance.; Utbildningsdatautvinning; Datautvinning; CRISP-DM; Statistisk analys; Multipel linjär regression; nollhypotes och signifikansnivå;

  Sammanfattning : This study attempts to analyze the impact of an online educational resource on academic performances among newly arrived immigrant students in Sweden between the grade six to nine in the Swedish school system. The study focuses on the web based educational resource called Studi.se made by Komplementskolan AB. LÄS MER

 5. 5. Capital structure's influence on volatility on in times of financial distress : An investigation on capital structure as a volatility influencer before, during and after the European debt crisis on the Stockholm Stock Exchange

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oscar Joos; Johanna Öhlin; [2017]
  Nyckelord :volatility; capital structure; stock market; stock returns; Europe; debt crisis; financial crisis; multiple regression models; volatility within different industries; volatility prediction model; Sweden; Swedish stock market.;

  Sammanfattning : The financial crisisand the European debt crisis wreaked havoc on many European economies and stock markets. Previous studies have shown that crises are associated with high debt and linked with lower growth. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet multiple regression models.

Din email-adress: