Sökning: "musik i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade orden musik i förskolan.

 1. 1. Alla kan sjunga, det låter lite olika bara : En kvalitativ undersökning av åtta förskollärares uppfattningar om sin musikaliska kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Julia Åström; Malin Juhlin; [2018]
  Nyckelord :musik; musikalisk kompetens; didaktiskt redskap; förskollärarutbildning;

  Sammanfattning : Det finns mycket att vinna med att arbeta med musik i förskolan. Forskare menar dock att förskollärares osäkerhet och bristande musikaliska kompetens kan leda till att musik prioriteras bort i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Barns bildskapande

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Barbro Bergsfeldt; [2017-06-22]
  Nyckelord :estetisk verksamhet; Bild; Förskoleklass; Förskolan;

  Sammanfattning : Det här projektet är inspirerat av upplägget för en interventionsstudie och handlar om hur barn med hjälp av en bildpedagog kan utveckla sitt bildskapande. Begreppet intervention betyder att man medvetet inför någon form av påverkan i en grupp för att studera om någon förändring sker. LÄS MER

 3. 3. "Det fanns mer på väggarna förut, men det har blivit mer levande i arbetet nu" : En kvalitativ intervjustudie om hur pedagoger i förskolan arbetar för att stödja och stimulera flerspråkiga barns språkutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Camilla Kaijser; [2017]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; interkulturalitet; multimodalitet; språkstöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare kan arbeta språkstödjande för barn med annat modersmål än svenska. Utifrån syftet har dessa frågeställningar ställts: “Hur kan förskollärare arbeta för att synliggöra och stödja barns olika modersmål i förskolan?” och “Vilka metoder och material kan förskollärare använda för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling i svenska? Den teoretiska ramen för studien utgörs av det interkulturella förhållningssättet, stöttat lärande (scaffold) och det socialsemiotiska multimodala perspektivet. LÄS MER

 4. 4. Musik i förskolan - “lika självklart som att äta mat” : En intervjustudie angående förskollärares föreställningar om sig själva i samband med musik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sarah Litte; Josefine Persson; [2017]
  Nyckelord :förskollärare; musik; musikalitet; självsäkerhet; förskola;

  Sammanfattning :  I denna undersökning har vi intervjuat fyra förskollärare för att ta reda på deras tankar om sig själva i samband med musik i förskolans verksamhet. Resultatet i studien visar att osäkerhet, i relation till musik, förekommer i svenska förskolor. LÄS MER

 5. 5. Barns musikskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Stålhammar; [2017]
  Nyckelord :Förskola; Musik; Kommunikation;

  Sammanfattning : Denna studie har uppkommit genom mitt egna genuina intresse för musik och för musicerande aktiviteter tillsammans med barn i förskolan. Syftet med denna studie är att undersöka barns musikskapande i förskolan och hur musik kan användas som ett didaktiskt medel. Studien berör barn i åldrarna 3-6 år. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet musik i förskolan.

Din email-adress: