Sökning: "musik i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 235 uppsatser innehållade orden musik i förskolan.

 1. 1. Barns bildskapande

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Barbro Bergsfeldt; [2017-06-22]
  Nyckelord :estetisk verksamhet; Bild; Förskoleklass; Förskolan;

  Sammanfattning : Det här projektet är inspirerat av upplägget för en interventionsstudie och handlar om hur barn med hjälp av en bildpedagog kan utveckla sitt bildskapande. Begreppet intervention betyder att man medvetet inför någon form av påverkan i en grupp för att studera om någon förändring sker. LÄS MER

 2. 2. Blinka lilla stjärna och ungefär 200 till

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anton Jakobsson; Sebastian Nygren; [2017]
  Nyckelord :barn; förskola; musik; musikdidaktik; musikskap;

  Sammanfattning : Arbetet med musiken i förskolan används främst för att nå andra kunskaper, musikens innehållsliga mål tenderar att utebli. Studiens syfte är att analysera och beskriva förskolepersonals arbete med musikstunder i förskolan och synliggöra dess innehållsliga dimensioner, personalens syfte med musikstunder, deras iscensättning, samt hur detta hänger samman med deras tidigare erfarenheter av musik. LÄS MER

 3. 3. Musikens värde som pedagogiskt redskap - Hur musik kan väcka känslor i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Alm Viktoria; Berggren Therése; [2017]
  Nyckelord :Pedagogiskt verktyg; Musikaliskt habitus; Musik; Kulturförmedlare; Känslor; Habitus; Förskolan;

  Sammanfattning : Nallekonsert är ett återkommande konsertkoncept framfört av Malmö symfoniorkester på Malmö Live, där barn i åldern fyra till sju år ges möjlighet att uppleva och upptäcka sång, musik och olika musikaliska genrer. Denna studie undersöker Nallekonserter som ett pedagogiskt instrument för att närma sig känslor med hjälp av musik. LÄS MER

 4. 4. Modersmål i förskolan : En intervjustudie om förskollärares arbete med modersmålsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Angelica Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Modersmål; modersmålsstöd; läroplansmål; metoder; förskola; föräldrasamverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare upplevde att läroplansmålet om modersmålsstöd i förskolan uppfylldes. Barns rätt till modersmålsstöd finns även skriven i skollagen. LÄS MER

 5. 5. Musik i förskolan : En studie om pedagogers förhållningssätt till musik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Amanda Hammarbäck; Maria Johansson; [2017]
  Nyckelord :Musik; Förskola; Pedagogiskt redskap; förhållningssätt; tidigare erfarenheter.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur musik framträder i förskolan samt att få en större insikt i vad musik skulle kunna generera i den pedagogiska verksamheten. Empirin till studien samlades in med hjälp av både kvalitativa icke-deltagande observationer som genomfördes på två förskolor och kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tre förskollärare från tre olika förskolor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet musik i förskolan.

Din email-adress: