Sökning: "musik i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade orden musik i förskolan.

 1. 1. Barns bildskapande

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Barbro Bergsfeldt; [2017-06-22]
  Nyckelord :estetisk verksamhet; Bild; Förskoleklass; Förskolan;

  Sammanfattning : Det här projektet är inspirerat av upplägget för en interventionsstudie och handlar om hur barn med hjälp av en bildpedagog kan utveckla sitt bildskapande. Begreppet intervention betyder att man medvetet inför någon form av påverkan i en grupp för att studera om någon förändring sker. LÄS MER

 2. 2. Musik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Larsson; [2017]
  Nyckelord :Barn; förskola; musik; musikförskola; utveckling;

  Sammanfattning : En jämförelsestudie om arbetet med musik på tre förskolor.... LÄS MER

 3. 3. Modersmål i förskolan : En intervjustudie om förskollärares arbete med modersmålsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Angelica Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Modersmål; modersmålsstöd; läroplansmål; metoder; förskola; föräldrasamverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare upplevde att läroplansmålet om modersmålsstöd i förskolan uppfylldes. Barns rätt till modersmålsstöd finns även skriven i skollagen. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta med musik i förskolan : Betydelsen av pedagogens syn på musik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Alexandra Hjelm; Frida Abrahmsson; [2017]
  Nyckelord :music; learning; musicality; preschool; musik; lärande; musikalitet; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur pedagogens syn på musik påverkar hur de arbetar med musik i förskolans verksamhet. Studiens tre frågeställningar är - Vad anser pedagoger ingår i begreppet musik? Vilka kunskaper anser sig pedagoger behöva för att undervisa i och arbeta med musik i förskolan? samt I vilket syfte använder pedagoger musik i förskolan? Datainsamlingen gjordes genom delvis strukturerade kvalitativa intervjuer med sex pedagoger i en större stad. LÄS MER

 5. 5. Språkutveckling, gemenskap och glädje genom musik : En studie om musikpedagogikens betydelse i flerspråkiga barngrupper och för barns språkliga utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Åsa Lindh; Camilla Hjamarsson-Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :musikpedagogik; musik i förskolan; språkutveckling; andraspråksutveckling; flerspråkiga barngrupper; pedagogiskt redskap;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om musikpedagogiskt arbete i förskolan. Specifikt fokus riktas mot förskollärares arbete med flerspråkiga barns språkutveckling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet musik i förskolan.

Din email-adress: