Sökning: "musik i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade orden musik i förskolan.

 1. 1. Modersmål i förskolan : En intervjustudie om förskollärares arbete med modersmålsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Angelica Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Modersmål; modersmålsstöd; läroplansmål; metoder; förskola; föräldrasamverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare upplevde att läroplansmålet om modersmålsstöd i förskolan uppfylldes. Barns rätt till modersmålsstöd finns även skriven i skollagen. LÄS MER

 2. 2. Barns musikskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Stålhammar; [2017]
  Nyckelord :Förskola; Musik; Kommunikation;

  Sammanfattning : Denna studie har uppkommit genom mitt egna genuina intresse för musik och för musicerande aktiviteter tillsammans med barn i förskolan. Syftet med denna studie är att undersöka barns musikskapande i förskolan och hur musik kan användas som ett didaktiskt medel. Studien berör barn i åldrarna 3-6 år. LÄS MER

 3. 3. Barn kommunicerar! : En studie om hur pedagoger och barn kan kommunicera med hjälp av estetiska aktiviteter.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Hjerpe; Helena Påhlson; [2017]
  Nyckelord :Kommunikation; estetiska aktiviteter; sagoläsning; bild; musik och förskola;

  Sammanfattning : BakgrundDenna studie undersöker hur pedagoger kan kommunicera med barn genom estetiska aktiviteter i förskolan.SyfteDetta arbete har som syfte att bidra med kunskap om barns kommunikation genom estetiska aktiviteter. Mer specifikt studeras här kommunikationen mellan barn och pedagoger i samband med estetiska aktiviteter. LÄS MER

 4. 4. Hur arbetar pedagoger med barns språkutveckling för att stärka deras språk?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jeanette & Pernilla Ahlman & Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :Metod; Miljö; Pedagoger; Språkutveckling; Verktyg;

  Sammanfattning : Vårt syfte med detta arbete är att ta reda på hur pedagoger arbetar med barns språkutveckling, för att få en djupare inblick i vilka metoder som pedagogerna använder. Vi har använt oss av observationer och intervjuer som metod när vi har samlat in materialet till vår forskning. LÄS MER

 5. 5. Fläskkorvsmetodiken : progressiva pedagogiska idéer kring barn, musik och kreativitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Erik Petersson; [2016]
  Nyckelord :barnkultur; barnmusikverksamhet; barnperspektivet; musik i förskolan; musikpedagogik; progressiv pedagogik; reformpedagogik; fläskkorv;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie av de pedagogiska idéer som legat till grund för barnmusikverksamheten ”Farbror Fläskkorvs Musikverkstad”. Verksamheten bedrevs huvudsakligen i Stockholms innerstad mellan 1985 och 2007 och tusentals förskole- och fritidshemsbarn har kommit i kontakt med den. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet musik i förskolan.

Din email-adress: