Sökning: "musik"

Visar resultat 1 - 5 av 2873 uppsatser innehållade ordet musik.

 1. 1. ATT LYSSNA PÅ MUSIK MED COCHLEAIMPLANTAT -En enkätstudie om musikupplevelse hos en grupp vuxna CI-användare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Magnusson; Anna Strandberg; [2017-06-28]
  Nyckelord :Cochlea implant; Music; Appreciation; Appraisal; Questionnaire; Perception; Musicperception; IOI-HA;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to find out to what degree music experience changeafter a person gets a cochlear implant (CI) and determine whether it differsbetween different groups such as hearing and music background, and what benefitsthe person gets in their daily use of CI.Method: The questionnaire was sent to 133 people on the basis of selection criteria thatthe person at the time of surgery were at least 18 years old and that the surgerywas performed between 2011-2015 at Sahlgrenska University. LÄS MER

 2. 2. Barns bildskapande

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Barbro Bergsfeldt; [2017-06-22]
  Nyckelord :estetisk verksamhet; Bild; Förskoleklass; Förskolan;

  Sammanfattning : Det här projektet är inspirerat av upplägget för en interventionsstudie och handlar om hur barn med hjälp av en bildpedagog kan utveckla sitt bildskapande. Begreppet intervention betyder att man medvetet inför någon form av påverkan i en grupp för att studera om någon förändring sker. LÄS MER

 3. 3. Prayer and Preaching through the Organ. Performing Settings of Vater Unser im Himmelreich from Luther’s Germany, 1624-1739

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anna Steppler; [2017-03-06]
  Nyckelord :Chorale setting; Lutheran theology; musical interpretation; Samuel Scheidt; rhetoric; Jakob Praetorius; Georg Böhm; Johann Sebastian Bach;

  Sammanfattning : This project explores organ settings of Luther’s Catechism chorale Vater Unser im Himmelreich from the seventeenth- and eighteenth- centuries as a means to consider the contemporary concept of ‘preaching’ through the organ. Through an exploration of Lutheran theology associated with the Lord’s Prayer, it attempts to arm the modern performer with a deeper understanding of the rhetorical message conveyed by these settings, thus aiding in the creation of an appropriate affektive performance and response today. LÄS MER

 4. 4. Koloskopi: En obehaglig upplevelse – En litteraturöversikt om interventioners effekt på oro och smärta

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Ungerfält; Miriam Sünder; [2017-02-13]
  Nyckelord :Koloskopi; Intervention; Patientupplevelser; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: En koloskopi innebär för många patienter en obehaglig upplevelse. Patienterbeskriver bristfällig information och kommunikation samt oro och smärta som negativafaktorer som påverkar upplevelsen. LÄS MER

 5. 5. THE MOUSE THAT ROARS” : An exploration of the roles and functions of the piccolo flute in Shostakovich Symphonies No. 4, No. 5 and No. 10 through historical and political context.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Helen Benson; [2017-02-10]
  Nyckelord :Dimitri Shostakovich; War Symphonies; piccolo flute; auxiliary woodwind instrument; musical role; musical function; technical challenges; solo role; piccolo duo; orchestration; instrumentation; instrumental development; timbre; sonority; Soviet Union; Josef Stalin; Communist Party; Russian revolution; Tsar autocracy; The Great Purge; formalism; Soviet Realism; historical and political context;

  Sammanfattning : After outlining my personal goal and interest with the chosen subject, I will explore the historical and compositional development of the piccolo in the orchestra by giving examples of several different composers and works and by listing the primary roles and functions of the piccolo as used in the eighteenth and nineteenth centuries. I will then focus on Shostakovich’s use of the piccolo, detailing both the technical challenges piccolo-players face with his symphonic writing and the multitude of musical roles and functions given to the instrument. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet musik.

Din email-adress: