Sökning: "musik"

Visar resultat 1 - 5 av 3109 uppsatser innehållade ordet musik.

 1. 1. ”Vi tänker inte så mycket på orden, fast det gör vi ju”. Lärares tankar om och erfarenheter av estetiska uttrycksformer i förhållande till språkutveckling - med fokus på elever med svenska som andraspråk.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Magnusson; [2018-02-13]
  Nyckelord :estetiska uttrycksformer; språkutveckling; svenska som andraspråk; socialsemiotik; multimodalitet; musik; drama; bild;

  Sammanfattning : Dagens skolmiljö är präglad av mångfald och mångkulturalitet. Det är berikande och stämmer överens med det värdegrundsarbete som skolan ska stå för. Dock är det många elever idag som kommer till en klass och inte får uppleva känslan av att förstå och vara en del i sammanhanget. LÄS MER

 2. 2. Det har hänt så otroligt mycket : En kvalitativ studie om hur den tekniska utvecklingen har påverkat indiebolagens arbetsprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Anna Bengtsson; Cornelia Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Teknisk utveckling; Musikbranschen; Indiebolag; Arbetsprocess; Organisationsförändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den tekniska utvecklingen har påverkat vårt samhälle på flera olika sätt och inom flera områden. Ett sätt förändringen har påverkat är hur vi har konsumerat musik genom åren. Efter CD-skivans storhetstid började den illegala nedladdningen öka till följd av den tekniska utvecklingen och försatte musikbranschen i kris. LÄS MER

 3. 3. Improvisationsutveckling genom plankning och transkription

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Max Leopoldson; [2018]
  Nyckelord :improvisation; improvisationsmetodik; musikteori; jazz; transkription; solo;

  Sammanfattning : Inom musikalisk improvisation finns mycket litteratur som tar upp metoder för att utveckla sig som improvisatör. Jag upplever att det i ämnet finns en tvetydig diskurs i huruvida musikern ska bygga sin egen röst gentemot att influeras av andra. LÄS MER

 4. 4. Svenska kulturarvet, andlig förflackning och postmodernism : En studie av ett svenskt spelmansförbund: 1958 till vår samtid

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jesse Ljung; [2018]
  Nyckelord :Postmodernism Nationalromantik Spelmansrörelse Folkmusikrörelse Hälsingland Folkmusik Folkmusikfältet Historia Folkrörelse Hälsinglands spelmansförbund Sociologi Musik;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze how the ideas of the Swedish national romantic period have been expressed in the early years of Hälsinglands Spelmansförbund, how these may have changed over time, and whether national romantic ideas remain in today's Hälsinglands Spelmansförbund. The author uses qualitative analysis with content analysis to analyze statutes from 1958, the memorandum Folkmusiken i Hälsingland genom tiderna from 1967 and the 1995 statutes: The statutes of 1958 to indicate whether national romance has been expressed in any way in the Hälsinglands spelmansförbunds early years, Folkmusiken i Hälsingland genom tiderna from 1967 in relation to changes in the folk music field, to show changes in Hälsinglands spelmansförbund, and statutes from 1995 to highlight our time and if ideas from the national romance remain in Hälsinglands spelmansförbund. LÄS MER

 5. 5. Musik utan språk : en undersökning där undervisning i musik sker utan verbal kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Emanuel Åkerlund; [2018]
  Nyckelord :musikundervisning; musikpedagogik; icke-verbal kommunikation; interkulturell pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka undervisningssituationer i musik som sker utan verbal kommunikation. Detta för att se om elever har möjlighet att avkoda icke-verbala instruktioner. För att undersöka detta undervisade jag en grupp elever i musik tre gånger utan att använda verbal kommunikation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet musik.

Din email-adress: