Sökning: "musik"

Visar resultat 1 - 5 av 2904 uppsatser innehållade ordet musik.

 1. 1. Kommunicera mera! Fast lagom. – En kvalitativ observationsstudie av kommunikationen på en operationssal

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofia Mårtensson; [2017-08-04]
  Nyckelord :Kommunikation; operationssal; operationssjuksköterska; teamarbete; atmosfär; communication; operating room; scrub nurse; teamwork; atmosphere;

  Sammanfattning : Bakgrund: En operationssjuksköterska ska kunna kommunicera med sina medarbetare. Arbetsklimatet är teammedlemmarnas helhetsupplevelse av kommunikationen inom teamet. Tidigare forskning visar att det kan uppstå kommunikationsmissar under operationer som påverkar teamet och patienten negativt. LÄS MER

 2. 2. ATT LYSSNA PÅ MUSIK MED COCHLEAIMPLANTAT -En enkätstudie om musikupplevelse hos en grupp vuxna CI-användare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Magnusson; Anna Strandberg; [2017-06-28]
  Nyckelord :Cochlea implant; Music; Appreciation; Appraisal; Questionnaire; Perception; Musicperception; IOI-HA;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to find out to what degree music experience changeafter a person gets a cochlear implant (CI) and determine whether it differsbetween different groups such as hearing and music background, and what benefitsthe person gets in their daily use of CI.Method: The questionnaire was sent to 133 people on the basis of selection criteria thatthe person at the time of surgery were at least 18 years old and that the surgerywas performed between 2011-2015 at Sahlgrenska University. LÄS MER

 3. 3. Barns bildskapande

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Barbro Bergsfeldt; [2017-06-22]
  Nyckelord :estetisk verksamhet; Bild; Förskoleklass; Förskolan;

  Sammanfattning : Det här projektet är inspirerat av upplägget för en interventionsstudie och handlar om hur barn med hjälp av en bildpedagog kan utveckla sitt bildskapande. Begreppet intervention betyder att man medvetet inför någon form av påverkan i en grupp för att studera om någon förändring sker. LÄS MER

 4. 4. Prayer and Preaching through the Organ. Performing Settings of Vater Unser im Himmelreich from Luther’s Germany, 1624-1739

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anna Steppler; [2017-03-06]
  Nyckelord :Chorale setting; Lutheran theology; musical interpretation; Samuel Scheidt; rhetoric; Jakob Praetorius; Georg Böhm; Johann Sebastian Bach;

  Sammanfattning : This project explores organ settings of Luther’s Catechism chorale Vater Unser im Himmelreich from the seventeenth- and eighteenth- centuries as a means to consider the contemporary concept of ‘preaching’ through the organ. Through an exploration of Lutheran theology associated with the Lord’s Prayer, it attempts to arm the modern performer with a deeper understanding of the rhetorical message conveyed by these settings, thus aiding in the creation of an appropriate affektive performance and response today. LÄS MER

 5. 5. Koloskopi: En obehaglig upplevelse – En litteraturöversikt om interventioners effekt på oro och smärta

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Ungerfält; Miriam Sünder; [2017-02-13]
  Nyckelord :Koloskopi; Intervention; Patientupplevelser; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: En koloskopi innebär för många patienter en obehaglig upplevelse. Patienterbeskriver bristfällig information och kommunikation samt oro och smärta som negativafaktorer som påverkar upplevelsen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet musik.

Din email-adress: