Sökning: "musikundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 303 uppsatser innehållade ordet musikundervisning.

 1. 1. DET ÄR INTE BARA BRA ELLER DÅLIGT! Ett kvasiexperiment och en jämförande fallstudie ur olika perspektiv om informellt elevinflytande och motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Thomas Lindström; [2018-04-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte:Jag har genom ett kvasiexperiment jämfört två olika former av musikundervisning i grundskolans åk 7-9 för att sedan genom en enkät få eleverna att uttala sig om för–och nackdelar med den klassiska lärarledda undervisningsformen och med undervisningsformen där informellt elevinflytande är tongivande. Syftet med detta är att få ett underlag utifrån skillnader på upplevelser mellan flickor, pojkar och de olika årskurserna till att skapa en undervisning som kan öka elevernas inre motivation och ge dem möjlighet till ökad självreglering av den yttre motivationen. LÄS MER

 2. 2. Viktig musikundervisning : en studie om elevers uppfattningar gällande musikämnet på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Andreas Lennartsson; [2018]
  Nyckelord :music; music education; variations; perceptions;

  Sammanfattning : The aim of this study is to discover student perceptions concerning the music subject with regards to what they more or less important to learn. The methods used to achieve this can be described as an online survey which is sent out to three participating schools. LÄS MER

 3. 3. Musik utan språk : en undersökning där undervisning i musik sker utan verbal kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Emanuel Åkerlund; [2018]
  Nyckelord :musikundervisning; musikpedagogik; icke-verbal kommunikation; interkulturell pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka undervisningssituationer i musik som sker utan verbal kommunikation. Detta för att se om elever har möjlighet att avkoda icke-verbala instruktioner. För att undersöka detta undervisade jag en grupp elever i musik tre gånger utan att använda verbal kommunikation. LÄS MER

 4. 4. Att spela musikteori : En kvalitativ studie om ämnesintegrering mellan kurserna Gehörs- och musiklära 1 och Instrument eller sång 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Andreas Finnberg; [2018]
  Nyckelord :Musik; musikteori; ämnesintegrering; musikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur en musiklärare kan integrera musikteori under lektioner i kursen Instrument eller sång 1. Musikteoridelen kommer att grundas i det centrala innehållet från kursen Gehörs- och musiklära 1. LÄS MER

 5. 5. Folkmusikens betydels i grundskolan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Patrick Söderholm; [2018]
  Nyckelord :Folkmusik; skola; musikundervisning; musik; kultur;

  Sammanfattning : I möten mellan folk från olika delar av världen kan det vara lätt att låta fördomar komma i vägen och tro att mötet mellan dessa folk kommer att bli svårt på grund av språkliga hinder och kulturella olikheter. När nyanlända barn fick chansen att möta ett midsommarfirande för första gången kunde de känna igen sig i den svenska kulturen, och intressant är hur mycket barn, ungdomar, skola och lärare vet om folkmusik. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet musikundervisning.

Din email-adress: