Sökning: "mykotoxikos"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet mykotoxikos.

 1. 1. Mykotoxiner i foder till häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Pernilla Karlsson Bergkvist; [2017]
  Nyckelord :mykotoxin; häst; hästfoder;

  Sammanfattning : Mykotoxikos är ett samlingsbegrepp för sjukdomstillstånd orsakat av förgiftning med mykotoxin, ett gift producerat av mögelsvampar. Det finns flera olika potentiellt patogena mögelsvampar som kan kontaminera grödor under tillväxt, skörd och lagring och därmed utgöra en hälsorisk för djur som äter dessa grödor. LÄS MER

 2. 2. Mykotoxiner i hästfoder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Åsa Andersson; [2016]
  Nyckelord :aflatoxiner; fusarium; häst; mykotoxikos; mögel; penicillium; sekundära metaboliter; svamp;

  Sammanfattning : Mykotoxiner är giftiga sekundära metaboliter producerade av mögelsvampar. Mögelsvampar uppträder på grödor världen över, och de mest frekvent förekommande släkten som producerar toxiner är Aspergillus spp., Penicillium spp. och Fusarium spp. LÄS MER

 3. 3. Mykotoxiner i spannmål : hur påverkar dessa mjölkkors hälsa och mjölkens kvalité?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Felicia Asp Tauni; [2014]
  Nyckelord :mykotoxiner; mjölkkor; ; hälsa; aflatoxiner; zearalenon; deoxynivalenol; mycotoxins; dairy cows; health; aflatoxins; zearalenone;

  Sammanfattning : Mykotoxiner är sekundära metaboliter från mögelsvampar som ger toxiska effekter hos djur och människa. Mögelsvampar kan infektera spannmål både på fält och under lagring och kan då producera mykotoxiner vilket innebär att dessa toxiner kan förekomma i fodret till kor. LÄS MER

 4. 4. Metabolism av mykotoxiner i våmmen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Lisa Holmqvist; [2010]
  Nyckelord :Metabolism; Mykotoxiner; Våm; Nedbrytningskapacitet;

  Sammanfattning : SammanfattningMykotoxiner är sekundära metaboliter som kan bildas av vissa mögelsvampar. Idisslare har generellt ett högre skydd mot mykotoxiner än vad enkelmagade djur har då våmmens mikroorganismer kan fungera som ett extra skydd mot mykotoxikos. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet mykotoxikos.

Din email-adress: