Sökning: "myself"

Visar resultat 1 - 5 av 392 uppsatser innehållade ordet myself.

 1. 1. Inconspicuously foreign: Everyday identity work within the Faroese diaspora in Copenhagen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Brandur Nolsøe; [2018]
  Nyckelord :Presentation of self; symbolic interactionism; situational ethnicity; impression management; ethnic identity; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the identity work of members of the Faroese diaspora in Copenhagen from a sociological perspective. Building on a symbolic interactionist view of social interaction, I explore the strategies of presentation of self in a diasporic environment, in which members adapt their role performances according to ongoing changes to rules of interaction. LÄS MER

 2. 2. Hur upplever patienter med självskadebeteende bemötandet inom vården? : "Men jag skär mig inte för att dö, utan för att överleva" (Pålsson, 2004, s.11)

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Annika Cederberg Persson; Emelie Selander; [2018]
  Nyckelord :Autobiography; Care experiences; Mental illness; Self-harm; Psykisk ohälsa; Självbiografi; Självskadebeteende; Vårdupplevelser;

  Sammanfattning : Background: Mental illness is growing rapidly today, with a population that is getting worse within a younger age. Parts of mental illness is linked to what we callself-harm, or self-mutilation. LÄS MER

 3. 3. Å ena sidan, å andra sidan : Essä om fritidshemmets samverkan med skolan när det gäller att synliggöra elevernas kunskapsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Marie Åkesson; [2018]
  Nyckelord :test situations; wisdom; understanding; beginner; competent; formative assessment; development-pedagogical perspective; peer interaction in practice.; provsituationer; klokhet; förståelse; nybörjare; kompetent; formativ bedömning; utvecklingspedagogiskt perspektiv; samlärande i praktiken;

  Sammanfattning : In my essay, I take as starting point stories where I experience that the school context does not take advantage of the possibilities offered by the youth leisure center in gathering information about the students’ knowledge development. In my text I am going to reflect upon my irritation, how I acted and why I acted in a certain way in different situations with students. LÄS MER

 4. 4. "Okej, jag är gammal och jag klarar det inte själv" : En studie om hur äldres livssituation förändras med hemtjänst

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Johanna Nordström; Johanna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :change; elderly; home care service; life situation; status passage; förändring; hemtjänst; livssituation; status passage; äldre;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur äldre erfar att livssituationen förändrats när de inte har haft stöd från hemtjänst till att beviljas insatser från hemtjänst. För att undersöka detta genomfördes halvstrukturerade intervjuer på en dagverksamhet med fem äldre personer som har hemtjänst. LÄS MER

 5. 5. Psykisk ohälsa bland skolelever ur ett normkritiskt perspektiv - En intervjustudie om kopplingen mellan normavvikelse och psykisk ohälsa bland skolelever

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Johan Odelstig; [2018]
  Nyckelord :Bullying; Mental unhealth; School students; Standard deviation; Interview; Equal treatment; Sexuality; Curator. Mobbning; Psykisk ohälsa; skolelever; Normavvikelse; intervju; likabehandling; sexualitet; kurator.; Science General; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mental unhealthiness among school students in Swedish elementary schools has increased in recent years, which is not least seen by various reports and surveys. All schools have different approaches to their equal treatment work, focusing on making the students feel as comfortable as possible. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet myself.

Din email-adress: