Sökning: "näringstillskott"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet näringstillskott.

 1. 1. ORALA NUTRITIVA ÅTGÄRDERS EFFEKT PÅ LÄKNINGSPROCESSEN VID TRYCKSÅR - EN LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emmi Nilsson; Ayaan Ahmed; [2018]
  Nyckelord :Läkningsprocessen; Nutrition; Orala nutritiva åtgärder; Sjuksköterska; Trycksår; Sårläkning; Healing process; Nurse; Oral nutritional interventions; Pressure ulcer; Wound healing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en komplikation som bidrar till ökat lidande för patienter, därav behövs en strukturerad behandlingsstrategi för trycksår. Efter forskning inom ämnesområdet har det blivit konstaterat att nutritionen har en påverkan på sårläkningsprocessen. LÄS MER

 2. 2. Effekter av fallförebyggande åtgärder för äldre personer i hemmet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Emma de Verdier; Emelie Persson; [2017]
  Nyckelord :Effekt; fallförebyggande åtgärd; äldre; hemmet;

  Sammanfattning : Introduktion: Fall är i dag ett stort hälsoproblem för äldre personer. Att skador uppkommit till följd av ett fall är den vanligaste orsaken till att äldre personer blir vårdade på sjukhus. Det är sjuksköterskan och annan hälso- och sjukvårdspersonals ansvar att förebygga fall. LÄS MER

 3. 3. Traditionell lösningsmedelsextration av blåbärspulver : extraktion och optimering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Jimmie Klum; [2017]
  Nyckelord :traditionell lösningsmedelsextraktion; Box-behnken design; nära infraröd spektroskopi;

  Sammanfattning : De Nordiska skogsbären är idag väldigt attraktiva på världsmarknaden, idag används blåbäret blandanat som ett råmaterial för produktion av näringstillskott, kosmetik och hälsoprodukter. Men av de blåbär som växer i de svenska skogarna plockas bara uppskattningsvis fem procent. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsåtgärder mot malnutrition hos äldre

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Alm; Veronika Mazrimas; [2015]
  Nyckelord :Malnutrition; Omvårdnadsåtgärder; Personcentreradvård; Sjuksköterskans roll; Äldre; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Äldre personer riskerar i större utsträckning än yngre att utveckla malnutrition. Malnutrition uppstår på grund av otillräckligt intag av näringsämne vilket i sin tur leder till obalans i kroppens fysiologiska processer. Bakomliggande sjukdomar, läkemedelsinteraktioner, åldrande i sig är orsaker som kan leda till malnutrition. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av nutrition vid läkning av trycksår : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Joanna Kamph; Erica Vitblom; [2015]
  Nyckelord :Bedömningsinstrument; Kunskap; Nutrition; Näringsämnen; Trycksår;

  Sammanfattning : BakgrundInom vården finns det delade meningar kring sambandet mellan en god näringstillförsel och utvecklandet av trycksår. Sjuksköterska och patient kan med hjälp av evidensbaserad kunskap förbättra sin förståelse för betydelsen av god nutrition och läkningsfrämjande insatser för trycksår. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet näringstillskott.

Din email-adress: