Sökning: "näringstillskott"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet näringstillskott.

 1. 1. Effekter av fallförebyggande åtgärder för äldre personer i hemmet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Emma de Verdier; Emelie Persson; [2017]
  Nyckelord :Effekt; fallförebyggande åtgärd; äldre; hemmet;

  Sammanfattning : Introduktion: Fall är i dag ett stort hälsoproblem för äldre personer. Att skador uppkommit till följd av ett fall är den vanligaste orsaken till att äldre personer blir vårdade på sjukhus. Det är sjuksköterskan och annan hälso- och sjukvårdspersonals ansvar att förebygga fall. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av nutrition vid läkning av trycksår : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Joanna Kamph; Erica Vitblom; [2015]
  Nyckelord :Bedömningsinstrument; Kunskap; Nutrition; Näringsämnen; Trycksår;

  Sammanfattning : BakgrundInom vården finns det delade meningar kring sambandet mellan en god näringstillförsel och utvecklandet av trycksår. Sjuksköterska och patient kan med hjälp av evidensbaserad kunskap förbättra sin förståelse för betydelsen av god nutrition och läkningsfrämjande insatser för trycksår. LÄS MER

 3. 3. Osteoartrit hos hund : evidensbaserad rehabilitering och den legitimerade djursjukskötarens rekommendationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Mirja Karlsson; [2015]
  Nyckelord :osteoartrit; arthros; rehabilitering; legitimerad djursjukskötare; hund; osteoarthritis; degenerative joint disease rehabilitation; veterinary nurse; canine;

  Sammanfattning : Artros, även kallat osteoartrit (OA) är en degenerativ ledsjukdom som ger förändring i brosk med pålagringar i omgivande benvävnad som följd. En hund som drabbats av OA har ofta kliniska tecken på smärta och nedsatt funktion i rörelseapparaten. Det är en vanligt förekommande sjukdom bland hundar. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsåtgärder mot malnutrition hos äldre

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Alm; Veronika Mazrimas; [2015]
  Nyckelord :Malnutrition; Omvårdnadsåtgärder; Personcentreradvård; Sjuksköterskans roll; Äldre; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Äldre personer riskerar i större utsträckning än yngre att utveckla malnutrition. Malnutrition uppstår på grund av otillräckligt intag av näringsämne vilket i sin tur leder till obalans i kroppens fysiologiska processer. Bakomliggande sjukdomar, läkemedelsinteraktioner, åldrande i sig är orsaker som kan leda till malnutrition. LÄS MER

 5. 5. Nutritionens betydelse för läkningsprocessen vid trycksår - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linnea Karlsson; Joanna Andersson Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Trycksår; Sårläkning; Nutrition; Nutritionstillskott; Nutritionsriktlinjer; Omvårdnad; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Trycksår är ett vanligt förekommande problem inom sjukvården som leder till ett stort lidande för patienten. Sjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar som innebär att tillgodose patientens basala och specifika behov. Kunskaper kring nutrition och sårvård är av stor vikt i sjuksköterskans yrkesroll. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet näringstillskott.

Din email-adress: