Sökning: "närstående erfarenheter av palliativ vård"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden närstående erfarenheter av palliativ vård.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda äldre i hemmet i livets slutskede

  Magister-uppsats,

  Författare :PIRALRAT POTHONG; DUANGPORN SRIJANTHAVONG; [2017-02-21]
  Nyckelord :palliativ vård; äldre; hemsjukvård; sjuksköterskans erfarenhet; värdig död;

  Sammanfattning : Background: Ageing is a natural part of life and the older population is increasing. Manyelderly people choose to die at home. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapeuters och det multiprofessionella teamets erfarenheter av arbete i palliativ vård : En deskriptiv litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Storing; [2017]
  Nyckelord :Experiences; interprofessional; palliative care; physical therapy; Erfarenheter; fysioterapi; multiprofessionellt team; palliativ vård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Bakgrund: Teamarbete ses som god praxis inom palliativ vård och i teamet kan många yrkesprofessioner ingå. Det finns evidens för att olika fysioterapeutiska åtgärder kan ha betydelse för patienter i palliativ vård men det tycks finnas ett kunskapsglapp i forskning om fysioterapeuters och det multiprofessionella teamets erfarenheter av arbete i palliativ vård för äldre. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenhet av att möta patienter med mångdimensionell smärta i det palliativa skedet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Karlsson; Therése Lengberg; [2017]
  Nyckelord :palliativ vård; total pain; sjuksköterska; erfarenhet; utbildning; smärta;

  Sammanfattning : I den palliativa vården möter sjuksköterskor patienter som upplever smärta. Att som sjuksköterska förstå att smärtan är mångdimensionell och innefattar patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga uppfattning är till stor hjälp för att nå lindring. LÄS MER

 4. 4. Tills döden skiljer oss åt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Therese Elgström; Linnéa Svensson; [2017]
  Nyckelord :Erfarenheter; Hospice; Närstående; Palliativ vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: För många personer är döden obehaglig och skrämmande. Palliativ vård ger en helhetsvård till den som diagnostiserats med en dödlig sjukdom. Palliativ vård kan delas in i två olika faser, allmän och specialiserad palliativ fas. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av palliativ sedering : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Carlsson; Ellen Christensen; [2017]
  Nyckelord :Palliative sedation; Terminal sedation; Palliative care; End of life care; Team; Nurses’ experiences; Jean Watson; Palliativ sedering; Terminal sedering; Palliativ vård; Vård i livets slutskede; Team; Sjuksköterskors erfarenheter; Jean Watson;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ sedering avser en avsiktlig sänkning av medvetandegraden hos en patient som befinner sig i livets slutskede och har outhärdliga symtom. Behandlingen ges av ett multiprofessionellt team där sjuksköterskornas uppgift är att iordningställa och administrera ordinerade läkemedel samt utvärdera effekt och upplevelse av behandlingen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet närstående erfarenheter av palliativ vård.

Din email-adress: