Sökning: "närstående erfarenheter av palliativ vård"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden närstående erfarenheter av palliativ vård.

 1. 1. Brytpunktssamtal i livets slut : En litteraturstudie ur sjuksköterskors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Susanne Melander; Judith Tanoh Bamba; [2018]
  Nyckelord :Brytpunktssamtal; palliativ; övergång; kurativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till att lindra lidande för patienter som närmar sig livets slut. Det handlar om att förbättra livskvalitén genom att tillfredsställa både fysiska och andliga behov. För att få palliativ vård hålls ett brytpunktssamtal mellan läkare och patienter om övergång från kurativ till palliativ vård. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av närstående vid vård i livets slutskede. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maja Bruun; Raed Merriam; [2018]
  Nyckelord :Känsla av sammanhang; Närstående; Omvårdnad; Palliativ vård; Sjuksköterskors erfarenheter; Stöd; Livets slutskede;

  Sammanfattning : Bruun, M & Merriam, R. Sjuksköterskors erfarenheter av närstående vid vård i livets slutskede. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda äldre i hemmet i livets slutskede

  Magister-uppsats,

  Författare :PIRALRAT POTHONG; DUANGPORN SRIJANTHAVONG; [2017-02-21]
  Nyckelord :palliativ vård; äldre; hemsjukvård; sjuksköterskans erfarenhet; värdig död;

  Sammanfattning : Background: Ageing is a natural part of life and the older population is increasing. Manyelderly people choose to die at home. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda unga vuxna och medelålders patienter i palliativ vård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Backenius; Janet Issal; [2017]
  Nyckelord :Content analysis; home-care; palliative care; qualitative content analysis the nurse´s experience.; Hemsjukvård; kvalitativ innehållsanalys; palliativ vård; sjuksköterskans upplevelse;

  Sammanfattning : AbstraktBakgrund: Den specialiserade palliativa hemsjukvården har ökat senaste åren. För engod och trygg vård är det viktigt att mötet med patienten i palliativ vård blirtillgodosedd och att närstående känner en delaktighet. LÄS MER

 5. 5. Tills döden skiljer oss åt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Therese Elgström; Linnéa Svensson; [2017]
  Nyckelord :Erfarenheter; Hospice; Närstående; Palliativ vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: För många personer är döden obehaglig och skrämmande. Palliativ vård ger en helhetsvård till den som diagnostiserats med en dödlig sjukdom. Palliativ vård kan delas in i två olika faser, allmän och specialiserad palliativ fas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet närstående erfarenheter av palliativ vård.

Din email-adress: