Sökning: "närstående erfarenheter av palliativ vård"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden närstående erfarenheter av palliativ vård.

 1. 1. Närståendes och vårdpersonals erfarenheter av kommunikation i den palliativa vården – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emelie Brottare; [2018]
  Nyckelord :Communication; experience; relatives; health professionals and palliative care.; Kommunikation; erfarenheter; närstående; vårdpersonal och palliativ vård.;

  Sammanfattning : Abstrakt: Det innebär ofta en svår sorg för närstående när en älskad persons liv snart är slut, vilket också innebär att det liv man tillsammans har delat närmar sig sitt slut. I enlighet med en personcentrerad vård ska vårdpersonalen arbeta för ett partnerskap mellan närstående, patient och vårdpersonal. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att tillsammans med närstående ge omsorg till den döda kroppen inom hospice : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna-Karin Drangel-Wulcan; [2018]
  Nyckelord :Nurses; Experience; Hospice; Dead body; Care; Relatives; Palliative care; Sjuksköterskor; Erfarenhet; Hospice; Döda kroppen; Omsorg; Närstående; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Background:  In the hospice care specialized palliative care is practiced on patients that are at the end of their lives, and nurses meet grieving relatives on a daily basis, both after and before the event of death. When the patient is deceased the relatives are offered to be present in the room while the nurses provide care for the deceased individual. LÄS MER

 3. 3. Brytpunktssamtal i livets slut : En litteraturstudie ur sjuksköterskors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Susanne Melander; Judith Tanoh Bamba; [2018]
  Nyckelord :Brytpunktssamtal; palliativ; övergång; kurativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till att lindra lidande för patienter som närmar sig livets slut. Det handlar om att förbättra livskvalitén genom att tillfredsställa både fysiska och andliga behov. För att få palliativ vård hålls ett brytpunktssamtal mellan läkare och patienter om övergång från kurativ till palliativ vård. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i palliativt skede i slutenvård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilda Malteson; Elin Andersson; [2018]
  Nyckelord :erfarenheter; palliativ vård; sjuksköterskor; slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innefattar en helhetsvård där lindrande av lidande, mötet med existentiella tankar och göra patient och närstående delaktiga i vården ingår i sjuksköterskeprofessionens område. Litteraturstudiens teoretiska referensram utgår från Patricia Benners teori om kompetensnivåer och vikten av klinisk erfarenhet. LÄS MER

 5. 5. Vård i livets slutskede : Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erika Hellström; Sara Lernholt; [2018]
  Nyckelord :Children; End of Life Care; Experience; Palliative care; Barn; Palliativ vård; Vård i livets slutskede; Upplevelser och erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård i livets slutskede innefattar lindring av lidande och därmed upplevda symtom. För att uppnå en god palliativ omvårdnad bör vårdpersonalen utgå från de fyra hörnstenarna; symtomlindring, teamarbete, relation och kommunikation samt stöd till närstående. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet närstående erfarenheter av palliativ vård.

Din email-adress: