Sökning: "narrativ metod"

Visar resultat 1 - 5 av 302 uppsatser innehållade orden narrativ metod.

 1. 1. Bilden av BoStaden EN KVALITATIV TEXTANALYS AV BOSTAD2021 EXTERNA KOMMUNIKATION

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Isaksson; Fia Rönnquist; Jonas Sverneborn; [2018-02-12]
  Nyckelord :Gentrifiering; BoStad2021; Kreativa klassen; Narrativitet; Entreprenörsurbanism; Innehållsanalys; Bostadsmarknad; Semiotik;

  Sammanfattning : Examensarbete: 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetenskapsprogrammetNivå: GrundnivåTermin/år: Ht/2017Handledare: Orla VigsöKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 60Antal ord: 16 200Syfte: Beskriva och analysera hur boende, bostäder och bostadsområden presenteras i byggaktörers marknadsföringsmaterial för nybyggnationer i samband med BoStad2021.Teori: Gentrifiering, den kreativa klassen och narrativitet. LÄS MER

 2. 2. Som en bergodalbana – hur relationen påverkas vid infertilitet

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Andersson; Hanna Johansson; [2018-01-18]
  Nyckelord :Infertilitet; kvinnor; relation; självbiografi; upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Bakgrund: Idag lider omkring 10–15 % av alla par i Sverige av infertilitet, WHO visar även likande siffror världen över. Infertilitet kan påverka mannen och kvinnan på ett emotionellt plan och skapa en livskris hos paret. LÄS MER

 3. 3. Språklig komplexitet och narrativ struktur i skriven text : En jämförelse mellan elever med och utan lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Johanna Nääs; Emma Thurfjell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattnin Bakgrund I årskurs 3 i svenska grundskolan skrivs Nationella proven i svenska och ett av delproven är att skriva en berättande (narrativ) text. När berättande texter analyseras i forskning kan språklig komplexitet och narrativ struktur undersökas. LÄS MER

 4. 4. Om narrativ beviskravslära vid domstols prövning av komplexa orsakssamband

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Axel Hallén; [2018]
  Nyckelord :civilrätt; narrativ; beviskravslära; bevisvärdering; orsakssamband; beviskrav; bevisvärdemetoden; relative; plausibility; theory; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Många kommersiella avtalsförhållanden är komplexa, och då tvist avseende fel i avtalsprestationen uppstår måste käranden bevisa ett orsakssamband mellan svarandens agerande och skadan. Detta försvåras ofta av avtalsförhållandets långvarighet såväl som att det ofta finns flera möjliga alternativa orsaker till skadan. LÄS MER

 5. 5. Ludonarrativ dissonans påverkan på ett spels trovärdighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Lydia Millqvist; [2018]
  Nyckelord :Ludonarrativ dissonans; narrativ; mekanik; trovärdighet; inlevelse;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker jag ludonarrativ dissonans påverkan på ett spels trovärdighet. Spel idag får allt mer djupgående narrativ (Haggis, 2017) så ludonarrativ dissonans blir allt tydligare. Trovärdighet har en stark koppling till inlevelse som ofta ses som väldigt viktig (Brown & Cairns, 2004). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet narrativ metod.

Din email-adress: