Sökning: "narrativ metod"

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade orden narrativ metod.

 1. 1. BHV-sjuksköterskans upplevelser av att förebygga barnobesitas - En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Khanem Noory; Bei Hu; [2017-12-14]
  Nyckelord :Preventing; obesity; overweight; health care; pre-school; review;

  Sammanfattning : Background: Childhood obesity is a growing epidemic worldwide as well as in Sweden. Studies have shown that early interventions are most effective when it comes to childhood obesity. Untreated childhood obesity increases the risk of developing chronic diseases such as diabetes, cardiovascular disease, low quality of life and stigmatization. LÄS MER

 2. 2. ÄVEN OM DET INTE ÄR SANT SÅ ÄR DET EN BRA HISTORIA En studie om storytelling inom den svenska modebranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anders Johansson; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examinationsarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Vt 2017Handledare: Orla VigsøKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 38Antal ord: 14 980Nyckelord:Storytelling, strategisk kommunikation, marknadsföring,differentiering, retorik, myter, modebranschenSyfte: Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur olika företag inom den svenskamodebranschen använder sig av och ser på fenomenet storytelling.Teori: Storytelling som strategisk kommunikation, retorikens grund, storytellingensperspektiv, differentiering samt myterMetod: Kvalitativa respondentintervjuerMaterial: Tre respondenter från tre olika företag inom den svenska modebranschenResultat: Det övergripande resultatet visar att respondenterna framför allt använder sinstorytelling för extern påverkan. LÄS MER

 3. 3. Normkreativ reklamfilm ”Det är såhär reklam bör vara” : En kvalitativ studie om konsumenters uppfattning av normkreativ reklamfilm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Naida Čaušević; Frida Hyensjö; [2017]
  Nyckelord :Market communications; commercials; norm creativity; brands; corporate social responsibility; Marknadskommunikation; reklamfilm; normkreativitet; varumärken; samhällsansvar;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to identify how norm creativity in commercials is perceived by consumers and how it affects their perception of a brand. Theoretical Framework: The theoretical framework for the study consists of theories of market communication, the advertising industry and brands. LÄS MER

 4. 4. I livets slutskede vid obotlig sjukdom : En självbiografistudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ida Sand Ekmark; Victoria Åkesdotter Bäcklund; [2017]
  Nyckelord :experiences; incurable disease; life’s end; perspective; quality of life; livets slut; livskvalitet; obotlig sjukdom; synsätt; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Döendet är en normal process som ingen kan undkomma. Centralt i den palliativa omvårdnaden är respekten för patientens autonomi och självbestämmande. Upplevelserna av livskvalitet är starkt förenat med existentiellt välbefinnande. Det går inte lindra allt lidande endast det väsentliga i omvårdnaden går att lindra. LÄS MER

 5. 5. Beslutsfattare i SMEs hantering av kapitalstruktur med avseende på kontroll & självständighet : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :André Amiot; Filip Kroon; [2017]
  Nyckelord :Capital structure; SME; decision makers; control and independence; Kapitalstruktur; SME; beslutsfattare; kontroll och självständighet;

  Sammanfattning : Problematisering: Tidigare forskning belyser faktorerna kontroll- och självständighet som viktiga för SMEs val av kapitalstruktur. Däremot saknas forskning som inkluderar beslutsfattare och som skapar djupare förståelse för hur och varför beslutsfattare i SMEs påverkas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet narrativ metod.

Din email-adress: