Sökning: "narrativanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet narrativanalys.

 1. 1. ”Who cares about us brown people?” - En narrativanalys av den kanadensiska ursprungsbefolkningens egna berättelser om polisiärt våld och diskriminering mot inhemska kvinnor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ellinor Ekholm; [2018]
  Nyckelord :Canada; indigenous; women; police; violence; power; sexual abuse; intersectionality; narrative analysis; life stories; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to visualize the oppression against indigenous women and girls in Canada, using an intersectional perspective with focus on the race, gender and nation. This is done through a narrative analysis of the Canadian indigenous peoples own stories of police violence and discrimination against indigenous women and girls. LÄS MER

 2. 2. "Once Upon A Time In Scandinavia" : Nordic noir som gränsöverskridande public service

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Johan Magnéli; [2017]
  Nyckelord :Nordic noir; public service; Sveriges television; nationellt; transnationellt; genre; narrativanalys; Blå ögon; Midnattssol; funktionalism;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte var att undersöka hur Sveriges television (SVT) speglas och påverkas som en public service-organisation genom sin produktion av tv-serier tillhörande Nordic noir-genren. Eftersom att ingen liknande studie utförts i en svensk kontext utgör denna studie ett välbehövt bidrag. LÄS MER

 3. 3. Sveriges berättelse om Sverige - En narrativanalys om rapporteringen kring den svenska säkerhetspolitiken

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Olsson; Elin Rikardsson; [2017]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Globaliseringen har gjort världen mindre, samtidigt som maktförhållanden har förändrats. I takt med utvecklingen har en teknologisk förändring skett, vilket har genererat i nya säkerhetshot. Nyhetsmedier rapporterar om “hotbilder” mot Sverige, vilket följande forskning tar avstamp i. LÄS MER

 4. 4. Harry Potter och fången från Azkaban : – en komparativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ronja Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Harry Potter; Hermione Granger; Ron Weasley; narrativanalys; komparativ analys; filmanalys; adaption; komparation; karaktärer;

  Sammanfattning : Harry Potter-serien har kommit att bli en väldigt populär serie både hos barn och vuxna över hela världen. I både böckernas originalform och de adapterade filmerna har människor förälskat sig i berättelserna om Harry Potter och hans magiska värld. LÄS MER

 5. 5. Islam i svenska TV-nyheter : en narrativ analys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Viktor Peterzén; [2017]
  Nyckelord :Muslimer; Islam; TV-nyheter; narrativanalys; medieforskning; religionssociologi;

  Sammanfattning : Televised news media serves as many people's main source of information about world events and groups of people that they themselves may not interact with. In recent times, the idea of systematic discrimination of political, ethnic and/or religious groups has become a particularly hot topic, not only in Sweden, but in many other countries in Europe and North America as well. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet narrativanalys.

Din email-adress: