Sökning: "narrativanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet narrativanalys.

 1. 1. Bamse och hans vänner : En narrativanalys om verklighetsskapande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elin Weiring; Arvid Lindström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Domaren och förrädaren : - en narrativanalys av karaktärerna Pontius Pilatus och Judas Iskariot  i Tv-serien The Bible (2013)

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; litteraturvetenskap; narratologi; narrativanalys; adaptiosnteori; Nya testamentet; populärkultur; Pontus Pilatus; Judas Iskariot;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ litteraturstudie som ämnar undersöka  framställningen av två bibliska gestalter, Judas Iskariot och Pontus Pilatus, i den populärkulturella TV-serien ”The Bible” och hur framställningen förhåller sig till de bibliska utsagorna. Fokus ligger på hur man karaktäriserat och framställt dem i förhållande till den skuld de tillskrivits i evangelierna för Jesu korsfästelse. LÄS MER

 3. 3. "Once Upon A Time In Scandinavia" : Nordic noir som gränsöverskridande public service

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Johan Magnéli; [2017]
  Nyckelord :Nordic noir; public service; Sveriges television; nationellt; transnationellt; genre; narrativanalys; Blå ögon; Midnattssol; funktionalism;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte var att undersöka hur Sveriges television (SVT) speglas och påverkas som en public service-organisation genom sin produktion av tv-serier tillhörande Nordic noir-genren. Eftersom att ingen liknande studie utförts i en svensk kontext utgör denna studie ett välbehövt bidrag. LÄS MER

 4. 4. Sveriges berättelse om Sverige - En narrativanalys om rapporteringen kring den svenska säkerhetspolitiken

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Olsson; Elin Rikardsson; [2017]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Globaliseringen har gjort världen mindre, samtidigt som maktförhållanden har förändrats. I takt med utvecklingen har en teknologisk förändring skett, vilket har genererat i nya säkerhetshot. Nyhetsmedier rapporterar om “hotbilder” mot Sverige, vilket följande forskning tar avstamp i. LÄS MER

 5. 5. Harry Potter och fången från Azkaban : – en komparativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ronja Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Harry Potter; Hermione Granger; Ron Weasley; narrativanalys; komparativ analys; filmanalys; adaption; komparation; karaktärer;

  Sammanfattning : Harry Potter-serien har kommit att bli en väldigt populär serie både hos barn och vuxna över hela världen. I både böckernas originalform och de adapterade filmerna har människor förälskat sig i berättelserna om Harry Potter och hans magiska värld. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet narrativanalys.

Din email-adress: