Sökning: "narratologi"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet narratologi.

 1. 1. VEM ÄR GÖTEBORGAREN I VÅRT GÖTEBORG En diskursanalys av Vi och dem i en kommuntidning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Clara Tortosa; [2018-01-16]
  Nyckelord :representation; vårt göteborg; vi och dem; den andre; diskursanalys; framing; narratologi; aktantroller; stuart hall; algirdas j. greimas;

  Sammanfattning : Mitt syfte är att undersöka vilka roller och vilka diskurser om Vi och dem som uttrycks i Göteborgs stads kommuntidning, Vårt Göteborg, underperioden 1/9 2016 - 7/6 2017. Diskursanalys. Jag fann att representationen av den Andre i Vårt Göteborg fokuserade mycket på ’positiva insatser’. LÄS MER

 2. 2. Vi flydde i sol, vi flydde i regn. Vi flydde med en båt över havet. Om hur flykt skildras i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Siding; Lena Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :bilderböcker; critical literacy; den hermeneutiska cirkeln; dikotomi; flykt; flykting; identitet; krig; kultur; kulturanalys; narratologi;

  Sammanfattning : I samband med den stora flyktingströmmen som kom till Sverige 2015 skrevs ett antal barnböcker som berör flykt. Syftet med detta examensarbete är att studera hur flykt skildras i ett urval av bilderböcker för att skapa en förståelse för vilka budskap som skrivs fram i dessa böcker. LÄS MER

 3. 3. Det här är inte en text : En studie i att förstå vikten av visuell läskunnighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Lina Eklund; [2018]
  Nyckelord :Bilderbok; visuell läskunskap; semiotik; narratologi;

  Sammanfattning : I den här studien har text och bilders samverkan undersökts ur ett semiotisk och narratologiskt perspektiv. Det empiriska materialet som består av två bilderböcker har analyserats kring hur text och bilder tillsammans samverkar för att berätta en historia. LÄS MER

 4. 4. Neurotiska städer : Stadens roll i Woody Allens filmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Michael Mannila; Robert Presto; [2018]
  Nyckelord :Woody Allen; narratologi; meta city; stadssymfoni; spegelstad; flanör; anti-flanör; stad; film; Manhattan; Vicky Cristina Barcelona; Midnight in Paris; To Rome with Love;

  Sammanfattning : The main purpose of this essay is to examine the narrative function of the city in the films of Woody Allen. This was achieved through a narrative and comparative analysis of four of his city films: Manhattan (1979), Vicky Cristina Barcelona (2008), Midnight in Paris (2011) and To Rome with Love (2012). LÄS MER

 5. 5. ”Hon har inte alla besticken i lådan” En kritisk diskursanalys av hur kvinnliga respektive manliga mördare framställs i Veckans Brott

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sofie Furusäter; Mikaela Söderberg; [2017-10-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractTitle: ”Hon har inte alla besticken i lådan” – En kritisk diskursanalys av hur kvinnliga respektive manliga mördare framställs i Veckans BrottAuthor: Sofie Furusäter & Mikaela SöderbergSubject: Undergraduate research paper in Journalism studies, Dept. Of Journalism,media and communication (JMG) Gothenburg UniversityTerm: Spring 2017Supervisor: Marina Ghersetti, JMG GothenburgPages/words: 38/15648, excluding appendix and reference-listPurpose: The purpose of this paper is to examine how the Swedish television program Veckans Brott portraits female and male murderers. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet narratologi.

Din email-adress: