Sökning: "native language use"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden native language use.

 1. 1. Modersmålets betydelse för eleverna – ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emma Magnusson; [2018-02-09]
  Nyckelord :Stöttning; modersmålsanvändande; tvärspråkande; andraspråkselever; scaffolding; native language use; translanguaging; bilingual students; second language learners.;

  Sammanfattning : Den senaste tidens invandring till Sverige har gjort att vi idag är ett land med stor kulturell mångfald, något som påverkar skolsystemet. Lärarna behöver hjälpa att stötta de andraspråkselever som har en mindre utvecklat svenskt språk, men forskningen påstår att det finns en viss osäkerhet i hur detta skall genomföras. LÄS MER

 2. 2. Äldre immigranters kontakt med hälso- och sjukvården – en litteraturstudie kring tillgänglighet och nyttjande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Karolina Thörnqvist; [2018-01-02]
  Nyckelord :Äldre immigranter; tillgänglig hälso- och sjukvård; kultur och språkbarriärer; Older immigrants; accessible health care; culture and language barriers;

  Sammanfattning : BACKGROUND: Older immigrants is a growing population. The Swedish health caresystem isobligated to provide all people with care on equale terms. Systematic differenses in health creatsunequale health disparences. Older immigrants health is worse than the older native population. LÄS MER

 3. 3. From Unisemiotic to Polysemiotic Narratives: Translating across semiotic systems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Karoliina Louhema; [2018]
  Nyckelord :bodily mimesis; cognitive semiotics; co-speech gestures; embodied narratives; experientiality; iconicity; ideophones; intersemiotic translation; language; mimetic schema; multimodality; narratives; phenomenology; pictorial semiotics; pictures; polysemiotic communication; semiotics; semiotic systems; sensory modalities; signs; sound symbolism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Human communication is both polysemiotic and multimodal; it is comprised of ensembles of representations from different semiotic systems in different sensory modalities. These semiotic systems, such as language, gestures, and pictures consist of signs and relations between signs, with system-specific affordances (Kendon, 2004; Zlatev, 2009; Sonesson, 2014). LÄS MER

 4. 4. The Use of MAKE and TAKE by Spanish and Italian Learners of English : A Corpus Study

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Alejandra Mateo Vázquez; [2018]
  Nyckelord :learner corpus research; high-frequency verbs; Spanish and Italian learners of English.;

  Sammanfattning : The present paper investigates the use of two high–frequency verbs: make and take. These verbs are particularly interesting since they express basic meaning (the meaning of the verb is mostly determined by its combinations). Therefore, they do not constitute a problem in learners’ comprehension. LÄS MER

 5. 5. The industries’ effect on the indigenous people in Chile : A discourse analysis of the Corporate Social Responsibility policies in the aquaculture and forestry sectors in Chile

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Madicken Hagström; [2018]
  Nyckelord :Discourse analysis; Corporate Social Responsibility; Indigenous people; Chile; Aquaculture; Forestry; Corporations; Minority Rights; Human Rights; Power.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the rights of the indigenous people are being affected because of the forest and salmon industries surrounding them. The question of the thesis is “How do the companies (multinational and national) in Chile discursively construct themselves as responsible actors in the local communities through their CSR profiles on their webpages?” Through the CDA approach of Fairclough’s three-stage model, I want to analyse the language and how the companies promote themselves as sustainable through their CSR profiles. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet native language use.

Din email-adress: