Sökning: "native language use"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden native language use.

 1. 1. Modersmålets betydelse för eleverna – ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emma Magnusson; [2018-02-09]
  Nyckelord :Stöttning; modersmålsanvändande; tvärspråkande; andraspråkselever; scaffolding; native language use; translanguaging; bilingual students; second language learners.;

  Sammanfattning : Den senaste tidens invandring till Sverige har gjort att vi idag är ett land med stor kulturell mångfald, något som påverkar skolsystemet. Lärarna behöver hjälpa att stötta de andraspråkselever som har en mindre utvecklat svenskt språk, men forskningen påstår att det finns en viss osäkerhet i hur detta skall genomföras. LÄS MER

 2. 2. Äldre immigranters kontakt med hälso- och sjukvården – en litteraturstudie kring tillgänglighet och nyttjande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Karolina Thörnqvist; [2018-01-02]
  Nyckelord :Äldre immigranter; tillgänglig hälso- och sjukvård; kultur och språkbarriärer; Older immigrants; accessible health care; culture and language barriers;

  Sammanfattning : BACKGROUND: Older immigrants is a growing population. The Swedish health caresystem isobligated to provide all people with care on equale terms. Systematic differenses in health creatsunequale health disparences. Older immigrants health is worse than the older native population. LÄS MER

 3. 3. Using English as a Lingua Franca at an International Company : A Study of the Communication Between Non-native English Speakers in a Swedish Workplace

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Josefin Nygren; [2018]
  Nyckelord :lingua franca; communication; workplace communication; language use; second language acquisition; technical language;

  Sammanfattning : This essay examines the communication in English and use of English at a Swedish company with employees from all over the world. The aim is to investigate how the employees experience speaking English with their colleagues and if they believe that misunderstandings can occur owing to their language differences. LÄS MER

 4. 4. Benefits and Challenges of Teaching English as an International Language

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elena Tizzano; Agnes Rauer; [2018]
  Nyckelord :English as an international language; World Englishes; teaching; benefits; challenges;

  Sammanfattning : During our early part of teacher education, we had the opportunity to learn about teaching English with a global approach in order to reflect the worldwide spread and use of English around the world. However, during our teacher practice we noticed that teachers often tend to maintain a rather traditional focus on English speaking countries such as, the United States and the United Kingdom. LÄS MER

 5. 5. “An English which is not connected to Great Britain, the USA or any other geographical region.” : How is English presented in the Swedish educational television series Pick a colour?

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Victoria Fairless-Clarkson; [2017]
  Nyckelord :Language ideologies; English as an international language; English as a lingua franca; EFL; ESL; language teaching; educational broadcasting; Sweden.;

  Sammanfattning : English is used worldwide as a native, second and foreign language and as a language of international communication. The uses and status of English in Sweden have been discussed in terms of its influence and ubiquity, with its presence in daily life leading some to consider English could be better described as a second, rather than foreign, language in the country. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet native language use.

Din email-adress: