Sökning: "natural language processing"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden natural language processing.

 1. 1. Sentiment analysis of Swedish reviews and transfer learning using Convolutional Neural Networks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Johan Sundström; [2018]
  Nyckelord :Sentiment analysis; transfer learning; domain adaption; convolutional neural networks; cnn; machine learning; word2vec;

  Sammanfattning : Sentiment analysis is a field within machine learning that focus on determine the contextual polarity of subjective information. It is a technique that can be used to analyze the "voice of the customer" and has been applied with success for the English language for opinionated information such as customer reviews, political opinions and social media data. LÄS MER

 2. 2. Classification of Monetary Policy Decisions through Text Mining Techniques

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Manuel von Krosigk; [2018]
  Nyckelord :Sentiment analysis; Text mining; Monetary policy; Term structure of interest rates;

  Sammanfattning : Ellingsen, Söderström and Masseng (2003) describe an empirical strategy to test their model about how central bank interventions affect asset prices. They manually analyse a Wall Street Journal column in order to determine whether bond traders interpreted a target rate change as reaction to new information about the economy or change of central bank preferences. LÄS MER

 3. 3. Improving an Italian TTS System : Voice Based Rules for Word Boundaries' Phenomena

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Laura Rossetti; [2017]
  Nyckelord :Natural language processing; Text-to-speech; NLP; TTS; unit selection; rules; Italian; computational linguistics; speech technology;

  Sammanfattning : This thesis project aimed at improving a commercial Italian Unit Selection system by obtaining a higher agreement between the internal target representation produced by the text analysis component and the recordings in the speech database. Precisely this has been done by implementing new transformation rules that are applied on the input text during the text normalization and just after the grapheme-to-phoneme (g2p) module. LÄS MER

 4. 4. Aktiv läsundervisning : En studie av hur lärare stöttar elevers förståelse av faktatexter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Katarina Stenmo; [2017]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading strategies; factual texts; activ reading instruction; Grade 4-6; Läsförståelse; lässtrategier; faktatexter; aktiv läsundervisning; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Flera internationella kunskapsmätningar i följd har visat på att svenska elevers läsförståelse av faktatexter har blivit sämre. Debattörer och forskare har skapat en debatt om hur undervisningen bör gå till för att förändra den nedåtgående trenden. LÄS MER

 5. 5. From Intent to Code : Using Natural Language Processing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för datalogi

  Författare :Adam Byström; [2017]
  Nyckelord :Natural Language Processing; Semantic Role Labeling; Dependency Parsing; Game; Computational thinking;

  Sammanfattning : Programming and the possibility to express one’s intent to a machine is becoming a very important skill in our digitalizing society. Today, instructing a machine, such as a computer to perform actions is done through programming. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet natural language processing.

Din email-adress: