Sökning: "natural language processing"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden natural language processing.

 1. 1. Deep Neural Networks for Inverse De-Identification of Medical Case Narratives in Reports of Suspected Adverse Drug Reactions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Eva-Lisa Meldau; [2018]
  Nyckelord :De-Identification; Deep Learning; Recurrent Neural Networks; Natural Language Processing; Pharmacovigilance; Medical Language Processing; Privacy Protection; Adverse Drug Reactions;

  Sammanfattning : Medical research requires detailed and accurate information on individual patients. This is especially so in the context of pharmacovigilance which amongst others seeks to identify previously unknown adverse drug reactions. LÄS MER

 2. 2. Using cloud services and machine learning to improve customer support : Study the applicability of the method on voice data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Henrik Spens; Johan Lindgren; [2018]
  Nyckelord :speech-to-text; machine learning; natural language processing;

  Sammanfattning : This project investigated how machine learning could be used to classify voice calls in a customer support setting. A set of a few hundred labeled voice calls were recorded and used as data. The calls were transcribed to text using a speech-to-text cloud service. LÄS MER

 3. 3. Prototyputveckling för skalbar motor med förståelse för naturligt språk

  Kandidat-uppsats, KTH/Hälsoinformatik; KTH/Hälsoinformatik

  Författare :Carlos Galdo; Teddy Chavez; [2018]
  Nyckelord :natural language understanding; natural language; neural network; NLU; natural language processing; speech recognition; hidden Markov model; naturligt språk; neurala nätverk; NLU; språkteknik; taligenkänning; dold Markovmodell;

  Sammanfattning : Förståelse för naturligt språk, språk som har utvecklats av människan ex. talspråk eller teckenspråk, är en del av språkteknik. Det är ett brett ämnesområde där utvecklingen har gått fram i snabb takt senaste 20 åren. LÄS MER

 4. 4. Email Classification with Machine Learning and Word Embeddings for Improved Customer Support

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Oliver Rosander; Ahlstrand Jim; [2018]
  Nyckelord :Email Classification; Machine Learning; Long Short Term Memory; Natural Language Processing;

  Sammanfattning : Classifying emails into distinct labels can have a great impact on customer support. By using machine learning to label emails the system can set up queues containing emails of a specific category. This enables support personnel to handle request quicker and more easily by selecting a queue that match their expertise. LÄS MER

 5. 5. Sentiment analysis of Swedish reviews and transfer learning using Convolutional Neural Networks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Johan Sundström; [2018]
  Nyckelord :Sentiment analysis; transfer learning; domain adaption; convolutional neural networks; cnn; machine learning; word2vec;

  Sammanfattning : Sentiment analysis is a field within machine learning that focus on determine the contextual polarity of subjective information. It is a technique that can be used to analyze the "voice of the customer" and has been applied with success for the English language for opinionated information such as customer reviews, political opinions and social media data. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet natural language processing.

Din email-adress: