Sökning: "natural language processing"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden natural language processing.

 1. 1. Deep Neural Networks for Inverse De-Identification of Medical Case Narratives in Reports of Suspected Adverse Drug Reactions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Eva-Lisa Meldau; [2018]
  Nyckelord :De-Identification; Deep Learning; Recurrent Neural Networks; Natural Language Processing; Pharmacovigilance; Medical Language Processing; Privacy Protection; Adverse Drug Reactions;

  Sammanfattning : Medical research requires detailed and accurate information on individual patients. This is especially so in the context of pharmacovigilance which amongst others seeks to identify previously unknown adverse drug reactions. LÄS MER

 2. 2. Prototyputveckling för skalbar motor med förståelse för naturligt språk

  Kandidat-uppsats, KTH/Hälsoinformatik; KTH/Hälsoinformatik

  Författare :Carlos Galdo; Teddy Chavez; [2018]
  Nyckelord :natural language understanding; natural language; neural network; NLU; natural language processing; speech recognition; hidden Markov model; naturligt språk; neurala nätverk; NLU; språkteknik; taligenkänning; dold Markovmodell;

  Sammanfattning : Förståelse för naturligt språk, språk som har utvecklats av människan ex. talspråk eller teckenspråk, är en del av språkteknik. Det är ett brett ämnesområde där utvecklingen har gått fram i snabb takt senaste 20 åren. LÄS MER

 3. 3. Approaches to natural language processing in app development

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Camran Djoweini; Henrietta Hellberg; [2018]
  Nyckelord :Natural language processing; information retrieval; voice-control; implementation approaches; NLP.; Natural language processing; informationsinhämtning; röststyrning; implementerings tillvägagångssätt; NLP.;

  Sammanfattning : Natural language processing is an on-going field that is not yet fully established. A high demand for natural language processing in applications creates a need for good development-tools and different implementation approaches developed to suit the engineers behind the applications. LÄS MER

 4. 4. Email Classification with Machine Learning and Word Embeddings for Improved Customer Support

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Oliver Rosander; Jim Ahlstrand; [2018]
  Nyckelord :Email Classification; Machine Learning; Long Short Term Memory; Natural Language Processing;

  Sammanfattning : Classifying emails into distinct labels can have a great impact on customer support. By using machine learning to label emails the system can set up queues containing emails of a specific category. This enables support personnel to handle request quicker and more easily by selecting a queue that match their expertise. LÄS MER

 5. 5. Simplification of Swedish Text by Monolingual Machine Translation Transformation Rules for Simplified Swedish

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :James Lindeberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Discussions on the concept of ”Klarspråk” and ”Lättläst” are major topics in Sweden at the moment with efforts towards increasing readability of government organization information in the project ”Begriplig Text”. In the field of natural language processing, a lot of efforts have gone into text simplification. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet natural language processing.

Din email-adress: