Sökning: "natural language processing"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden natural language processing.

 1. 1. Improving an Italian TTS System : Voice Based Rules for Word Boundaries' Phenomena

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Laura Rossetti; [2017]
  Nyckelord :Natural language processing; Text-to-speech; NLP; TTS; unit selection; rules; Italian; computational linguistics; speech technology;

  Sammanfattning : This thesis project aimed at improving a commercial Italian Unit Selection system by obtaining a higher agreement between the internal target representation produced by the text analysis component and the recordings in the speech database. Precisely this has been done by implementing new transformation rules that are applied on the input text during the text normalization and just after the grapheme-to-phoneme (g2p) module. LÄS MER

 2. 2. Distributionella representationer av ord för effektiv informationssökning : Algoritmer för sökning i kundsupportforum

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Tim Lachmann; Johan Sabel; [2017]
  Nyckelord :word2vec; fasttext; glove; LSI; LSA; word embeddings; information retrieval; search engine; machine learning; neural networks; natural language processing; NLP; distributional representations; word2vec; fasttext; glove; LSI; LSA; ordinbäddning; informationssökning; sökmotor; maskininlärning; språkteknologi; neurala nätverk; distributionella representationer;

  Sammanfattning : I takt med att informationsmängden ökar i samhället ställs högre krav på mer förfinade metoder för sökning och hantering av information. Att utvinna relevant data från företagsinterna system blir en mer komplex uppgift då större informationsmängder måste hanteras och mycket kommunikation förflyttas till digitala plattformar. LÄS MER

 3. 3. Aktiv läsundervisning : En studie av hur lärare stöttar elevers förståelse av faktatexter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Katarina Stenmo; [2017]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading strategies; factual texts; activ reading instruction; Grade 4-6; Läsförståelse; lässtrategier; faktatexter; aktiv läsundervisning; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Flera internationella kunskapsmätningar i följd har visat på att svenska elevers läsförståelse av faktatexter har blivit sämre. Debattörer och forskare har skapat en debatt om hur undervisningen bör gå till för att förändra den nedåtgående trenden. LÄS MER

 4. 4. From Intent to Code : Using Natural Language Processing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för datalogi

  Författare :Adam Byström; [2017]
  Nyckelord :Natural Language Processing; Semantic Role Labeling; Dependency Parsing; Game; Computational thinking;

  Sammanfattning : Programming and the possibility to express one’s intent to a machine is becoming a very important skill in our digitalizing society. Today, instructing a machine, such as a computer to perform actions is done through programming. LÄS MER

 5. 5. Virtual office assistant on Magic Mirror

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :David Tran; Jonathan Böcker; [2017]
  Nyckelord :machine learning; user experience; magic mirror; rest services; computer vision; face recognition; face detection; speech recognition; natural language processing; artificial intelligence; cloud computing; perceptual user interface;

  Sammanfattning : Every second, major companies such as Google, Apple, Amazon and Microsoft are col- lecting a great amount of data from users. Photos, voice and texts etc. are stored in the companies massive server parks. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet natural language processing.

Din email-adress: