Sökning: "natural resource use"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden natural resource use.

 1. 1. Deltagande planering vid tätorsnära konflikter om skogen - intressentanalys och preferensstudie i området runt Skärsjön, Skinnskatteberg

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Agnieszka Björk; [2018]
  Nyckelord :hyggesfritt; målkonflikter; attityder;

  Sammanfattning : The forest is Sweden's largest natural resource, and it is expected to meet several conflicting needs Wood production is prioritized, but in recent years, conservation of environmental values and biodiversity have also demanded their right. Another important aspect of the forest is the importance of social values. LÄS MER

 2. 2. Hållbar hästhållning på naturbruksgymnasier : nuläge och utvecklingsmöjligheter i undervisningen, med fokus på näringsläckage från hagar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Maja Bladh; [2018]
  Nyckelord :övergödning; utbildning; elever; rasthagar; beteshagar; fosfor;

  Sammanfattning : Övergödningen i Östersjön är ett stort problem. Alla länder runt om detta hav behöver gemensamt jobba för att minska övergödningen för att i sin tur främja ett livskraftigt ekosystem. En stor del i detta har länge varit, och är fortfarande, begränsningar av påverkan från jordbruket. LÄS MER

 3. 3. Miljömässiga hållbarhetsaspekter och dess påverkan på produktutvecklingsprocessen

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Niklas Vinge; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jordens naturtillgångar förbrukas i en allt snabbare takt och modebranschen är sett till flera kategorier en av de mest resurskrävande och förorenande. Samtidigt är det också en bransch som tar stor plats i media och som konsumeras av alla. LÄS MER

 4. 4. En möjlig väg mot ett fossilfritt Sverige : En studie om biobränslens potential att ersätta fossila bränslen genom bruk av outnyttjad åkermark

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Maria Hein; Charlotta Malmén; [2018]
  Nyckelord :biofuels; fossil-free; energy system; Sweden; energy wood; Salix; biobränsle; fossilfritt; energisystem; Sverige; energiskog; Salix;

  Sammanfattning : Den svenska regeringen har som mål att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och därefter sträva efter negativa utsläpp för att motverka den rådande klimatförändringen. Detta då människans användande av fossila bränslen anses vara den största orsaken till de globala klimatförändringarna. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av utbildningsmaterial inom djurskydd för naturbruksprogrammet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Hanna Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :djurskydd; utbildningsmaterial; läromedel; naturbruksprogrammet;

  Sammanfattning : According to the European Commission, 90 % of the European citizen find animal welfare to be important. Consumers of animal products wants to know about animal welfare so that they can make conscious choices. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet natural resource use.

Din email-adress: