Sökning: "natural resource use"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden natural resource use.

 1. 1. Freedom from Liability : A study of rebel financing through natural resources and its impact on sexual violence against civilians

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Herman Wieselgren; [2018]
  Nyckelord :civilian victimisation; armed conflict; sexual violence; natural resources; accountability;

  Sammanfattning : The scholarly field on rebel use of sexual violence in armed conflict is divided. While some scholars argue that it principally occurs as a conscious strategy, a weapon of war, others argue that it is primarily a consequence of asymmetrical gender power relations. LÄS MER

 2. 2. Are birds in agricultural habitats attracted to plant volatiles?

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Malin Leidefors; [2018]
  Nyckelord :insectivorous birds; avian olfaction; foraging; herbivore-induced volatiles; pest control;

  Sammanfattning : Birds’ ability to fly allows them to track resource abundance and relocate themselves to areas with more resources. It has been a longstanding belief that they forage mainly through visual cues due to their relatively small olfactory bulbs. LÄS MER

 3. 3. Local Employment Effects of Falling Copper prices: A Case study in the Copperbelt province of Zambia.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jakob Davidsson; John Eriksson; [2017-11-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Zambia is heavily dependent on copper, and a typical example of a country subject to the natural resource curse. From 2011 until 2016, the copper price fell from around $9,900 to $5,660 per metric tonne (mt). LÄS MER

 4. 4. Food waste in Beijing - life cycle assessment approach to estimating the environmental impact and resource utilization of various alternatives for food waste treatment in Beijing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Anna Ek; [2017]
  Nyckelord :Food waste management; Anaerobic digestion; Life cycle perspective; Beijing; China; WAMPS; Waste management planning system; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Around the world, the treatment of food waste is a major administrative and environmental problem throughout the food supply chain. Beijing, as any other mega city, is facing vast issues of sustainable food waste treatment in addition to efforts for food waste reduction. LÄS MER

 5. 5. Tiderna förändras : en diskursiv analys av naturvård, förvaltning och lokala initiativ i Älvdalen

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josefin Årevall; [2017]
  Nyckelord :lokal förvaltning; lokal delaktighet; naturvård; diskursanalys; Drevfjället; Älvdalsdelegationen;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks hur olika diskurser har artikulerats i dialogprocessen Pilotprojekt Drevfjällen i Älvdalens kommun. Processen initierades 2011 av Länsstyrelsen i Dalarna till följd av lokalbefolkningens och lokala näringsidkares krav på större lokal delaktighet i revideringen av skötselplanen för Drevfjällets naturreservat. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet natural resource use.

Din email-adress: