Sökning: "naturliga polymerer"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden naturliga polymerer.

 1. 1. Turbulent flow control via nature inspired surface modifications

  Master-uppsats, KTH/Mekanik; KTH/Mekanik

  Författare :Miguel Beneitez; Johan Sundin; [2017]
  Nyckelord :flow control; DNS; lattice-Boltzmann; surface coating; friction drag; surface structures; superhydrophobic; porous; fibers; micropillars;

  Sammanfattning : Many of the flows in nature are turbulent. To modify turbulent flows, nature serves itself with different types of coatings. Sharks have riblets-like structures on their skin, fishes have slime with polymers and the surface of the lotus flower has superhydrophobic properties. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av polymerers sedimenteringsegenskaper i aktivt avloppsslam

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Ida Angeland; [2015]
  Nyckelord :Aktivt slam; konventionella polymerer; naturliga polymerer; sedimentation; flockning; mikroorganismer; färgtal; turbiditet; slamvolym;

  Sammanfattning : Den idag mest använda biologiska metoden för rening av avloppsvatten är processen som kallas för aktivt slam. Denna är normalt uppbyggd av luftningsbassäng och sedimenteringsbassäng. Kärnan i processen består av mikroorganismer vars sammansättning varierar. Detta beror på en rad olika yttre faktorer. LÄS MER

 3. 3. Vedrötor i stadsträd : biologi, detektionsmetoder och förebyggande åtgärder

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Tove Hultberg; [2006]
  Nyckelord :rötor; stadsträd; svampar; beskärning;

  Sammanfattning : Urban trees have very little in common with trees on natural sites, such as forests or pastures. Trees in urban environments are often planted in packed soil and in small volumes. This can lead to decreased availability of water and oxygen, as well as deteriorated ability for the soil to store nutritional elements. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet naturliga polymerer.

Din email-adress: