Sökning: "naturvetenskap utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 305 uppsatser innehållade orden naturvetenskap utveckling.

 1. 1. Små hotell och deras arbete med sociala medier : En studie om kundcentrerad marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Sofia Sidiropoulou Coster; Anastasia Prokopovych; Kristina Bekshayeva; [2018]
  Nyckelord :Social media; Hotel; Marketing; Social CRM; Feedback; Sociala medier; Hotell; Marknadsföring; Social CRM; Feedback;

  Sammanfattning : Sociala medier har medfört en revolutionerande förändring av människors livsstil och grundligt även förändrat hur affärsverksamheter samspelar med sina kunder. Numera spelar sociala medier en viktig roll när det gäller att vara konkurrenskraftig på marknaden. LÄS MER

 2. 2. För att eleverna verkar tänka bättre när de får prata : Vilka metoder kan man hitta hos lärare som främjar diskussioner i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Nikolina Andersson Younas; [2018]
  Nyckelord :Diskussion; frågeteknik; lektionsstruktur; kollegialt lärande; ZPD;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att söka reda på olika metoder lärare använder i klassrumssituationer för att stödja elevernas utveckling i matematiska uttryck gällande muntlig kommunikation mellan elever och lärare. Arbetet är baserat på observationer av tre lärare i årskurs 4, 6 och 9. LÄS MER

 3. 3. Ett hållbart lärande : Elevers kvalitativt skilda sätt att uppfatta lärande kring hållbar utveckling

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Lisa Wermelin; [2018]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; lärande för hållbar utveckling; elevperspektiv; elevers intresse; elevers uppfattningar; nyckelord; medskapare.;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett komplicerat begrepp som ofta ger upphov till en viss förvirring. I skolan ska elever lära sig att arbeta för och främja en hållbar utveckling, men hur ska det gå till? Det finns många tidigare studier som belyser hur lärare försöker anpassa sin undervisning till begreppet men i den här studien riktas istället fokus till eleverna. LÄS MER

 4. 4. Sälenområdet får luft under vingarna : Hur en internationell flygplats kan påverka den befintliga turismen på en destination

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :LInnéa Junno; Caroline Magnevill; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A destination must adapt to people's increasingly mobile lifestyle and develop according to the guest's preferences. These are important factors for a tourism area to maintain its appeal. Sälenfjällen as a destination is changing, through the planning and commencement of an airport building. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av användningsområdet för enkelwell

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joel Lindqvist; Gustav Rossander; [2018]
  Nyckelord :enkelwell;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet naturvetenskap utveckling.

Din email-adress: