Sökning: "naturvetenskap utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 300 uppsatser innehållade orden naturvetenskap utveckling.

 1. 1. För att eleverna verkar tänka bättre när de får prata : Vilka metoder kan man hitta hos lärare som främjar diskussioner i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Nikolina Andersson Younas; [2018]
  Nyckelord :Diskussion; frågeteknik; lektionsstruktur; kollegialt lärande; ZPD;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att söka reda på olika metoder lärare använder i klassrumssituationer för att stödja elevernas utveckling i matematiska uttryck gällande muntlig kommunikation mellan elever och lärare. Arbetet är baserat på observationer av tre lärare i årskurs 4, 6 och 9. LÄS MER

 2. 2. Ett hållbart lärande : Elevers kvalitativt skilda sätt att uppfatta lärande kring hållbar utveckling

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Lisa Wermelin; [2018]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; lärande för hållbar utveckling; elevperspektiv; elevers intresse; elevers uppfattningar; nyckelord; medskapare.;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett komplicerat begrepp som ofta ger upphov till en viss förvirring. I skolan ska elever lära sig att arbeta för och främja en hållbar utveckling, men hur ska det gå till? Det finns många tidigare studier som belyser hur lärare försöker anpassa sin undervisning till begreppet men i den här studien riktas istället fokus till eleverna. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av användningsområdet för enkelwell

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joel Lindqvist; Gustav Rossander; [2018]
  Nyckelord :enkelwell;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kommunikation och utveckling av prestationsmått i ett företag : En studie om prestationsmått i enlighet med strategi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Karl Raab-Obermayr; Daniel Halldén; [2018]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Prestationsmått; Nyckeltal; Belöningssystem; Strategi; Kommunikation; Verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Prestationsmätning är ett verktyg inom ekonomistyrning som används för att kontrollera och styra en verksamhet i önskvärd riktning. Prestationsmått kan vara utformade på olika sätt för att bäst passa in på den verksamhet där det ska tillämpas, dock bör de vara sprungna ur långsiktiga mål och strategier. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av extraherbar kärna : Koenigsegg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jacob Osberg; Vadim Konov; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet naturvetenskap utveckling.

Din email-adress: