Sökning: "naturvetenskap utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 279 uppsatser innehållade orden naturvetenskap utveckling.

 1. 1. Utveckling av metod för benkvalitetsmätning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anna Eriksson; Salli Carlfjord; [2017]
  Nyckelord :tandimplantat; benkvalité; gängtapp;

  Sammanfattning : Dental implant surgery is performed daily to replace single teeth and entire tooth rows. Implant selection is based on the bone quality of the cortical and trabecular bone in the jaw bone. Usually, the surgeon assesses the bone quality subjectively during drilling in the jaw bone. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares attityder och didaktiska val i naturvetenskap : En kvalitativ studie ur ett sociokulturellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Elinor Eriksson; Ida Ling; [2017]
  Nyckelord :Förskola; naturvetenskap; conceptual knowledge; procedural knowledge; kunskapsinriktat arbetssätt; processinriktiat arbetssätt; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) har förskollärare en skyldighet att undervisa i naturvetenskap samt ett ansvar att inspirera barnen och väcka deras nyfikenhet för ämnet. Syftet med studien är att upptäcka eventuella samband mellan förskollärares attityder och deras val av undervisningsmetoder gällande naturvetenskap. LÄS MER

 3. 3. Raytelligent Cloud

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Markus Axelsson; Oskar Lundgren; [2017]
  Nyckelord :IoT; Cloud; Cloud Computing;

  Sammanfattning : I dagens samhälle blir fler och fler enheter uppkopplade mot Internet vilket kan ge en annars begränsad hårdvara möjlighet att genomföra större beräkningar. Detta projekt avser att skapa ett system som hanterar en användares radarenheter i ett molnbaserat system. LÄS MER

 4. 4. Feedbackskenan : Utveckling av träningsredskap med återkopplingsfunktion vid valgus i knäleden under ett enbensknäböj

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ida Forsling; Ina Vestin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning : En undersökning av hur lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) påverkar stora företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Louise Abrahamsson; Sofie Tover; [2017]
  Nyckelord :Hållbarhet; Redovisning; Lag 2016:947 om ändring i årsredovisningslagen 1995:1554 ; Agentteori;

  Sammanfattning : Från och med verksamhetsåret 2017 måste företag, som uppfyller minst två av gränsvärdena: 250 anställda, 175 Mkr balansomslutning och 350 Mkr nettoomsättning, för första gången enligt lag upprätta en hållbarhetsredovisning. Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) grundar sig i ett EU-direktiv som syftar till att skapa transparens och öppenhet hos företagen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet naturvetenskap utveckling.

Din email-adress: