Sökning: "navigation."

Visar resultat 1 - 5 av 632 uppsatser innehållade ordet navigation..

 1. 1. A Study on the Transition of the Adaptive into Responsive Web Design Methods on Smart Devices

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Rasha Al-Ogaili; Zaid Al-Ogaili; [2017]
  Nyckelord :Responsive Design method; Adaptive Design method; Web-Design methods; Responsive vs. Adaptive Design Methods;

  Sammanfattning : In the fast-paced technological revolution, technology has formed itself differently to facilitate the way to users to get their needs. As a matter of fact, people nowadays rely to a great extent on the smart devices as one of the essential creations of technology. LÄS MER

 2. 2. Hur införandet av MLC har påverkat anmärkningar under hamnstatskontroller

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Anton Mansnerus; Pontus Wernius; [2017]
  Nyckelord :MLC; the ILO; the impact; shipping; port state control; MLC; ILO; påverkan; sjöfart; hamnstatskontroll;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka om antalet anmärkningar och typer av anmärkningar hade förändrats sedan införandet av MLC. Undersökningsmaterialet är hämtat från Paris MoU årliga rapporter. Det var utifrån dessa som undersökningen genomfördes. LÄS MER

 3. 3. ”Vänta… vart ska jag?” : En studie i vägledning på vårdcentraler

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jennie Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Information design; spatial design; wayfinding; wayshowing; health center; Informationsdesign; rumslig gestaltning; orienterbarhet; vårdcentral;

  Sammanfattning : Denna studie är ett examensarbete i informationsdesign med inriktningen rumslig gestaltning. Syftet med arbetet har varit att förtydliga orienterbarheten och underlätta för patienter att navigera på vårdcentraler. Målet har varit att skapa ett gestaltningsförslag med visuell koppling som vägleder patienter mellan olika rum. LÄS MER

 4. 4. Usability Challenges for the Mobile Web : An Enterprise Perspective

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Hanna Sieverthson; Malin Lund; [2017]
  Nyckelord :Mobile Usability; Usability Challenges; Mobile Web; Enterprise Perspective;

  Sammanfattning : In today's society, a large part of Sweden's population owns a smartphone. Since the release ofthe iPhone in 2007, the phenomena of using smartphones to shop has increased every yearand is now larger than ever. LÄS MER

 5. 5. Conversion Rate Optimization of E-Commerce using Web Analytics and Human-computer Interaction Principles : An in-depth Quantitative Approach to Optimization of Conversion Rates

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Utsav Kaushik; Antonio Grondowski; [2017]
  Nyckelord :Conversion rate optimization; A B testing; E-commerce; Quantitative Research; Interaction Design; Human-computer interaction; HCI; Web Design; Statistical Inference; Web Analytics.; Konverteringsoptimering; A B-testning; e-handel; kvantitativ studie; interaktionsdesign; människa-datorinteraktion; MDI; webbdesign; statistisk inferens; webbanalys;

  Sammanfattning : For an e-commerce business to grow, there are many ways one could try to improve the business in order to gain greater reach and increase sales. One of the main goals of such businesses is to convert as many visitors as possible into customers. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet navigation..

Din email-adress: