Sökning: "near"

Visar resultat 1 - 5 av 1601 uppsatser innehållade ordet near.

 1. 1. Corporate Social Entrepreneurship: Shaping Identities in Private-led Solar Technology Dissemination

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lukasz Szychlinski; [2017-01-26]
  Nyckelord :Tanzania; sustainable technology; private-led development; participatory development;

  Sammanfattning : UN's 2030 Agenda for Sustainable Development sets the agenda for global development in the nearfuture and aims to end poverty through the involvement of the private sector in global developmentissues and the promotion of entrepreneurial practices and environmentally sound technologies.Tanzania is a country where the government encourages private-led distribution of public servicesto battle problems related to poverty. LÄS MER

 2. 2. AUTONOMOUS MINING VEHICLE

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Belin Siderov Mitkov; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Automation in mining industry is one of the important research and application areas of artificial intelligence. Also it is one of the key areas that autonomous vehicle technology being built upon. LÄS MER

 3. 3. ”En chef är ju allting” : -   en studie om förskollärares förväntningar på sina förskolechefer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefine Hjelte; Isabelle Karlsson Pallin; [2017]
  Nyckelord :Public management; public leadership; Örebro kommun; preschool managers; expectations; generations.; Offentligt chefskap; offentligt ledarskap; Örebro kommun; förskolechefer; förväntningar; generationer.;

  Sammanfattning : Due to a major generational renewal within the public sector, a large number of managers are anticipated to be recruited in the near future. Management in public sector is often separated from management in private sector, since public businesses has special demands to consider. LÄS MER

 4. 4. Transition till palliativ vård - patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Berit Persson; Anna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Transition; palliative care; patients’ experience; Transition; palliativ vård; patienters upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: När livet på grund av sjukdom börjar närma sig slutet och döden är nära, kan patienten befinna sig i en situation då ett besked ges att botande behandling kommer avslutas. Den fortsatta vården kommer istället riktas mot symtomlindring och att få en värdig sista tid i livet. LÄS MER

 5. 5. Traditionella media i en modern tid: ett ledningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Persson; Fredrik Gustavson; Henric Berntson; [2017]
  Nyckelord :Print; TV-reklam; Digital Marknadsföring; Synergieffekter; Traditionell Marknadsföring.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ge ett ledningsperspektiv på hur de traditionella mediernas betydelse har förändrats efter senaste årens utveckling, samt att bidra till en ökad förståelse av hur en marknadsförare bör tänka när de ska välja vilka kanaler de ska marknadsföra sig i. Vår analys grundar sig på vetenskapliga artiklar samt empiriskt material från de intervjuer som vi har fört. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet near.

Din email-adress: