Sökning: "need of knowledge"

Visar resultat 1 - 5 av 4033 uppsatser innehållade orden need of knowledge.

 1. 1. Vad möjliggör ett preventivt arbete? - en kvalitativ studie om villkor för att arbeta preventivt med HIV och AIDS i en NGO i Tanzania

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Erika Davidsson; Josefine Carlsson; [2017-04-11]
  Nyckelord :Prevention; NGO; HIV AIDS; Tanzania; villkor; Prevention; NGO; HIV AIDS; Tanzania; villkor;

  Sammanfattning : HIV is an epidemic that has been spreading all over the world since the 1980s when the firstcase of the virus was found. AIDS is the final stage of the HIV infection, when the body isunable to fight the infections anymore. HIV and AIDS have been a worldwide problemcreating a great need for ongoing preventive work. LÄS MER

 2. 2. HR-TRANSFORMATIONENS PRAKTIK - En kvalitativ studie om transaktionellt och transformativt HR-arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Pehr Lindquist; [2017-02-28]
  Nyckelord :HR transformation; transactional HR; transformational HR; strategic; value adding;

  Sammanfattning : Just over a decade ago many organizations in Sweden began to apply the concept of HRtransformation. The reasons and the underlying incentive why these organizations started withHR transformation vary. One argument is HR departments’ need for development andmodernization. LÄS MER

 3. 3. Att ge stöd till konsulter på distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hanna Stephens; Felicia Fischerström; [2017-02-28]
  Nyckelord :Human Resources; consultant; line manager; social support;

  Sammanfattning : Purpose: The overall aim of this study is to obtain more knowledge about Human Resources(HR) work in supporting line managers and employees in the increasingly expandingconsulting industry. The study aims to identify which support outsourced consultants mainlyvalue from their employer in a specific consulting company, which is then compared to theconsultant managers' perception of their work in providing consultants with support. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda äldre i hemmet i livets slutskede

  Magister-uppsats,

  Författare :PIRALRAT POTHONG; DUANGPORN SRIJANTHAVONG; [2017-02-21]
  Nyckelord :palliativ vård; äldre; hemsjukvård; sjuksköterskans erfarenhet; värdig död;

  Sammanfattning : Background: Ageing is a natural part of life and the older population is increasing. Manyelderly people choose to die at home. LÄS MER

 5. 5. Reciprokt tak i rundvirke. En hantverksinriktad studie i geometri och utförande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Torbjörn Einarsson; [2017-02-08]
  Nyckelord :Reciprocal roof; mandala roof; roundwood timber framing; reciprokt tak; rundvikrke;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2016.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet need of knowledge.

Din email-adress: