Sökning: "need of knowledge"

Visar resultat 1 - 5 av 4290 uppsatser innehållade orden need of knowledge.

 1. 1. Accessibility strategies beyond private, motorized automobility – informing sustainability? A study of carless families with young children in Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Ellen Lagrell; [2017-08-16]
  Nyckelord :accessibility; accessibility strategies; sustainable mobility; time-geography; maneuver space; proximity; non-motorized transport modes;

  Sammanfattning : In the face of major sustainability challenges posed by social exclusion and ecologic degradation there is a pressing need to change mobility practices as well as the physical structures that condition mobility. The overarching aim of this study is to expand knowledge about everyday accessibility strategies beyond private automobility, to inform social as well as ecological sustainability in community and transport planning. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda gravida och nyförlösta kvinnor på intensivvårdsavdelningen

  Magister-uppsats,

  Författare :Stephanie Barin; Josefine Rundlöf Windhage; [2017-08-09]
  Nyckelord :Erfarenheter; Gravid; Intensivvård; Intensivvårdsavdelning; Intensivvårdssjuksköterska; Postpartum; Uppfattning; Experiences; Intensive care; Intensive care nurse; Intensive care unit; Perspectives; Postpartum; Pregnant;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gravida och nyförlösta kvinnor ses sällan inom intensivvården, vilket medför en begränsad erfarenhet och kunskap hos intensivvårdssjuksköterskan. Den högspecialiserade vården som de gravida och/eller nyförlösta kvinnorna är i behov av, ställer stora krav på intensivvårdssjuksköterskans kompetens. LÄS MER

 3. 3. Vägen till ett framgångsrikt teamarbete vid en oväntat svår luftväg

  Magister-uppsats,

  Författare :Charlotta Lindholm; Linn Örnfeldt Larsson; [2017-08-09]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; oväntat svår luftväg; kommunikation; teamarbete; Anesthetic nurse; unexpected difficult airway; communication; teamwork;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid genomförande av generell anestesi är en fruktad komplikation hypoxi till följd av ofri luftväg vilket kan få förödande konsekvenser för patienten. För att öka patientsäkerheten är det av vikt att teamarbetet fungerar optimalt och här är kommunikationen en viktig del. LÄS MER

 4. 4. Håll dörrarna stängda – Operationssjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av dörröppningar under allmänkirurgiska operationer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Hellström; Fredrika Levinson; [2017-08-09]
  Nyckelord :Dörröppningar; följsamhet; operationssjuksköterska; erfarenheter; hygienrutiner; Door opennings; Compliance; Perioperative nursing; Experiences; Hygiene Routines;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personalen på en operationsavdelning skall arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Följsamhet till hygienrutiner har stor betydelse för att minimera riskerna för postoperativa sårinfektioner. LÄS MER

 5. 5. Tools for Sustainability Management Accounting: A survey of the frequency and purpose of using tools for sustainability management accounting in Swedish listed companies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jacob Carlsson; [2017-08-08]
  Nyckelord :Sustainability Management Accounting; Sustainable Development; Sustainability Accounting Tools; Contingency Theory;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet need of knowledge.

Din email-adress: