Sökning: "negative transfer"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden negative transfer.

 1. 1. Consultant engagement in advanced technology transfers: An exploratory study in a new technological context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sara Erixon Goliath; Jakob Tengver; [2018-07-02]
  Nyckelord :Consultants; technology transfer; digitalisation; big data; data science;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 2. 2. Kinesiska direktinvesteringar i Afrika

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Fredrika Karlsson; Alexander Åkerström; [2018-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines how Chinese foreign direct investments (FDI) affect the social development in Sub-Saharan Africa (SSA). Social development is measured as human development index (HDI) and inequality-adjusted human development index (IHDI). The effects of FDI have been investigated in several studies during the years. LÄS MER

 3. 3. Preposition and article usage in learner English : An investigation of negative transfer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Håkan Almerfors; [2018]
  Nyckelord :Error Analysis; article usage; preposition usage; negative transfer; corpus study; Swedish learners of English; Portuguese learners of English; felanalys; artikelanvändning; prepositionsanvändning; negativ språköverföring; korpusundersökning; svenska elever som studerar engelska; portugisiska elever som studerarar engelska;

  Sammanfattning : The ways in which someone’s first language (L1) influences his or her second language (L2) to create errors, that is negative transfer, is a topic that has received much attention in the field of Second Language Acquisition (SLA). Previous research has suggested that negative transfer is responsible for many errors. LÄS MER

 4. 4. The transfer of knowledge for renewable energy policy-making                   between Europe and Peru in the period 2006-2009 : Impacts in the Peruvian Solar Photovoltaic innovation system

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Aina Bruno; [2018]
  Nyckelord :climate policy; renewable energies; policy transfer; solar photovoltaic; innovation systems;

  Sammanfattning : Energy generation and use is one of the main contributors to climate change, as it is responsible for two thirds of the global greenhouse gas emissions (IEA 2015). In this context, renewable energies (RE) are increasingly gaining momentum as a key driver for the transition towards a low-carbon society (REN21 2016) and a source of technological and social innovation. LÄS MER

 5. 5. Förstår vi varandra? : En litteraturöversikt om kommunikationsbarriärer i omvårdnad

  M1-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Michelle Loais; Liza Lundgren Winkler; [2018]
  Nyckelord :Communication; communication barriers; culture; culture competence; nursing; language barriers; Kommunikation; kommunikationsbarriärer; kultur; kulturkompetens; omvårdnad; språkbarriärer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation är grundläggande för att bemötandet inom omvårdnad ska fungera. Om kommunikationen brister och orsakar en inkorrekt informationsöverföring, riskeras inte bara patientsäkerheten utan också att felaktig vård ges till följd av misstolkningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet negative transfer.

Din email-adress: