Sökning: "newsletter"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet newsletter.

 1. 1. PÅVERKAR PERSONLIGHETSDRAG MÄNGDEN TEKNIKINTERAKTION INNAN SÖMN? Big Five och digitala skärmar i mörkret

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Madeleine Ek; Richard Södling; [2018-07-04]
  Nyckelord :Femfaktormodellen; interaktion med teknologi; användarmönster innan sömn; beroende; digitalisering;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to study the phenomenon of interaction with technologybefore going to sleep. Through a quantitative correlational study with 190 participantsthe personality traits of Five-factor models will be investigated in relation tointeraction with technology before going to sleep. LÄS MER

 2. 2. Hantering av subkutana kvarliggande katetrar avseende personer i livets slutskede

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eva Berntsson; [2018]
  Nyckelord :Subkutana kvarliggande katetrar; Subkutana injektioner; Symtomlindring; Vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Många personer i livets slutskede kan, av olika anledningar, inte längre ta sina symtomlindrande läkemedel peroralt varför annan administrationsväg måste väljas. Studier visar att subkutan administrering många gånger är att föredra vilket kan medföra att det blir många ”stick” per dag vilka kan upplevas plågsamma för patienten. LÄS MER

 3. 3. En språklig verktygslåda : En undersökning om hur en grafisk språkprofil kan nyttjas i utformningen av multimodal, extern kommunikation.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ellenor Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Visuell hierarki; semiotisk modalitet; multimodalitet; voice; värdeord; värdemeningar.;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet i textdesign var att skapa en grafisk språkprofil och en ny nyhetsmall till Bokförlaget Langenskiöld. Det är en studie i hur man kan använda sig av multimodalitet, visuell hierarki, voice, bildspråkoch värdeord och/eller värdemeningar till förmån för att skapa tydlig och effektiv kommunikation. LÄS MER

 4. 4. Framing Climate Change : The climate scepticist framing of climate change by the National Museum of Natural History, Washington, DC

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Julie Kirk; [2017]
  Nyckelord :Keywords: political framing; climate change; media power; media; climate denial; climate scepticism; outlier voices; U.S. politics; climate wars; climate policy; Koch Brothers; Hall of Human Origins; the National Museum of Natural History; Washington; DC.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This research touches upon the influence of the museum as a media and the scepticist political framing of climate change in a U.S. context. By use of a two-step methodological approach, the thesis attempts to create a framework by which to understand the inner workings of the scepticist framing from a qualitative perspective. LÄS MER

 5. 5. Identitet och kommunikativt ledarskap i en fragmenterad organisation : En studie av Karlstads kommun och dess chefsbrev

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Joakim Wigertoft; [2016]
  Nyckelord :sensemaking; organizational identity; communicative leadership; newsletter; meningsskapande; organisationsidentitet; kommunikativt ledarskap; nyhetsbrev;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur Karlstads kommuns chefer ser på chefsbrevet, ett månatligt nyhetsbrev som sänds ut till dem. Brevet innehåller information som ska underlätta för kommunens chefer att bedriva ett kommunikativt ledarskap med fokus på meningsskapande och delaktighet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet newsletter.

Din email-adress: