Sökning: "newsletter"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet newsletter.

 1. 1. Framing Climate Change : The climate scepticist framing of climate change by the National Museum of Natural History, Washington, DC

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Julie Kirk; [2017]
  Nyckelord :Keywords: political framing; climate change; media power; media; climate denial; climate scepticism; outlier voices; U.S. politics; climate wars; climate policy; Koch Brothers; Hall of Human Origins; the National Museum of Natural History; Washington; DC.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This research touches upon the influence of the museum as a media and the scepticist political framing of climate change in a U.S. context. By use of a two-step methodological approach, the thesis attempts to create a framework by which to understand the inner workings of the scepticist framing from a qualitative perspective. LÄS MER

 2. 2. Identitet och kommunikativt ledarskap i en fragmenterad organisation : En studie av Karlstads kommun och dess chefsbrev

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Joakim Wigertoft; [2016]
  Nyckelord :sensemaking; organizational identity; communicative leadership; newsletter; meningsskapande; organisationsidentitet; kommunikativt ledarskap; nyhetsbrev;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur Karlstads kommuns chefer ser på chefsbrevet, ett månatligt nyhetsbrev som sänds ut till dem. Brevet innehåller information som ska underlätta för kommunens chefer att bedriva ett kommunikativt ledarskap med fokus på meningsskapande och delaktighet. LÄS MER

 3. 3. Digital marknadskommunikation : ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Christine Sundkvist; [2016]
  Nyckelord :Digital marknadskommunikation; digitala medier; sociala medier; Instagram; nyhetsbrev; AIDA modellen; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Användningen av digitala medier ökar konstant. Onlinekulturen har kommit att bli en naturlig del av vardagen och konsumenter är dagligen aktiva på diverse sociala medier där de utbyter information och kommunicerar med andra individer. Digitala medier är även plattformar där konsumenter interagerar med modemärken. LÄS MER

 4. 4. Medborgardialog och delaktighet i Områdesprogram Lindängen : en studie av programmets policy för involvering av (invandrar-)boende i Lindängen

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Nafiseh Farzin Saba; [2016]
  Nyckelord :demokrati; medborgardialog; hållbar stadsutveckling; invandrare; Lindängen; Områdesprogram Lindängen;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to find out to what extent Lindängens' immigrants with language difficulties has had participation and influence in Områdesprogram Lindängen planning decisions. In addition, what opportunities the program has offered them to encourage their participation, and what are the factors contributed in preventing the immigrants from participating and influencing the program. LÄS MER

 5. 5. Under Electronic Marketing Influence

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Johanna Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :E-newsletters; ; online conversion rate; influence principles; social proof; supply related scarcity;

  Sammanfattning : Marketers today frequently make use of electronic newsletters when communicating promotional content to subscribing consumers. Consumers receive so many of these newsletters that the chief objectives of an electronic newsletter has become to merely be granted attention by the receiver. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet newsletter.

Din email-adress: