Sökning: "nordvästra Skåne"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden nordvästra Skåne.

 1. 1. Hög- och lågpresterande skolor i nordvästra Skåne : En komparativ studie av resultaten från nationella prov och slutbetyg i matematik i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Markus Herlevsson; Pär Davidsson; [2018]
  Nyckelord :skolor; nordvästra Skåne; nationella prov; slutbetyg; matematik; årskurs 9;

  Sammanfattning : Utifrån insamling och analys av data från Skolverkets offentliga databaser, SIRIS och SALSA, undersöker vi i denna studie skillnader i likvärdighet mellan låg- och högpresterande skolor. Vi koncentrerar oss på den skillnad som finns mellan resultaten på de nationella proven i matematik och det avgångsbetyg som eleverna får i ämnet. LÄS MER

 2. 2. "Jag tycker det är lite kryptiskt" : fem svensklärare om litterär analys ur flera perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Azra Kasapovic; Johanna Wahldén; [2018]
  Nyckelord :Lgy11; Svenska 3; kunskapskrav; vaghet; critical literacy; litterär analys; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Flera av läroplanens formuleringar är vaga och lämnas okommenterade av Skolverket. Det skapar en osäkerhet om hur lärare förväntas tolka innehållet och arbeta med det. Vi har fokuserat denna studie på den vaga frasen ”ur flera perspektiv” som återfinns i kunskapskravet om litterär analys i kursen Svenska 3. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att identifiera och intervenera mot depressiva symtom hos äldre

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Helena Paulsson; Kristina Räthel; [2018]
  Nyckelord :depression; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad; primärvård; äldrevårdsmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är ett av de vanligaste psykiska hälsoproblemen bland äldre och har allvarliga konsekvenser för den äldres välbefinnande och livskvalitet. Primärvården har prioriterat äldres hälsa genom att starta äldrevårdsmottagningar där äldre över 75 år bland annat ska erbjudas hjälp vid psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Stratigraphy and pyrite geochemistry of the Lower–Upper Ordovician in the Lerhamn and Fågelsång-3 drill cores, Scania, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Fisnik Balija; [2018]
  Nyckelord :Ordovician; shale; drill cores; arsenic; pyrite; heavy metals; Lerhamn; Fågelsång; Scania; Sweden.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Arsenik är ett mycket giftigt ämne som finns i berg, mark och grundvatten, och är känt för att orsaka allvarliga hälsoeffekter. Neurologiska skador hos människan inträffar vid koncentrationer så låga som 100 μg/L, medan 1–3 mg/kg kroppsvikt As är en dödlig dos. LÄS MER

 5. 5. Är råden från Socialstyrelsen avseende spädbarns sovmiljö tillräckliga? : Enkätstudie om BHV-sjuksköterskors rådgivningssituation kring nattsömnen

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :Frida Giselsson; Alexandra Larsson; [2018]
  Nyckelord :Bed-sharing; infants; nurses at child health service; sleep counseling; BHV-sjuksköterskor; samsovning; spädbarn; sömnrådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: BHV-sjuksköterskan ger råd efter Socialstyrelsens rekommendationer att barn under tre månader sover säkrast i egen säng. Studier visar att många föräldrar väljer att samsova med sina barn. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet nordvästra Skåne.

Din email-adress: