Sökning: "nordvästra Skåne"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden nordvästra Skåne.

 1. 1. Hög- och lågpresterande skolor i nordvästra Skåne : En komparativ studie av resultaten från nationella prov och slutbetyg i matematik i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Markus Herlevsson; Pär Davidsson; [2018]
  Nyckelord :skolor; nordvästra Skåne; nationella prov; slutbetyg; matematik; årskurs 9;

  Sammanfattning : Utifrån insamling och analys av data från Skolverkets offentliga databaser, SIRIS och SALSA, undersöker vi i denna studie skillnader i likvärdighet mellan låg- och högpresterande skolor. Vi koncentrerar oss på den skillnad som finns mellan resultaten på de nationella proven i matematik och det avgångsbetyg som eleverna får i ämnet. LÄS MER

 2. 2. Förstföderskors och omföderskors erfarenheter av faktorer som påverkar amningslängden - en enkätstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emmy Olsson Wigårde; Catharina Holmer; [2017]
  Nyckelord :Amning; amningslängd; förstföderska; omföderska; erfarenheter.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet att främja amning och informera samhället om amningens fördelar. Sedan 2010 har amningsfrekvensen avtagit under barns första sex levnadsmånader och det är av största vikt att undersöka vilka faktorer som är bakomliggande till den nedåtgående amningstrenden. LÄS MER

 3. 3. En studie kring faktorer som påverkar elevernas motivation i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Arlefur Plateryd; Veronica Axelsson; [2017]
  Nyckelord :Begrepp; Föräldrar; Grundskolan; Inre faktorer; Lärare; Motivation; Självförtroende; TIMSS; Undervisning; Yttre faktorer; Förståelse;

  Sammanfattning : I detta arbete kommer vi att undersöka vad som påverkar elevernas motivation i matematik. Detta är för att vi under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder har märkt att det är många elever som uttryckte sig starkt om att de tycker att matematik är ett tråkigt ämne och de förstår inte riktigt varför de måste läsa det. LÄS MER

 4. 4. Felsorterat farligt hushållsavfall i nordvästra Skåne - Innehåll, skillnader, trender samt förslag för framtida arbete

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Helena Sandmer; [2017]
  Nyckelord :Household hazardous waste HHW ; waste composition analyses; municipal residual waste; Sweden. Farligt hushållsavfall; plockanalyser; kommunalt restavfall; Sverige.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Annually, approximately 11 000 tons of hazardous waste ends up in the residual waste in Sweden, causing economic losses as well as negative environmental- and health impacts. This study examines the extent of incorrect sorting of household hazardous waste (HHW) in six municipalities in southern Sweden. LÄS MER

 5. 5. Växtnäringseffekter av vintermellangrödor i no-tillsystem

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Andreas Campbell; Sissela Campbell; [2017]
  Nyckelord :no-till; vintermellangröda; mellangrödemix; bördighet; jordförbättring; mullhalt; kol; direktsådd; markbiologi;

  Sammanfattning : Sedan vi tagit över en gård i Kullabygden, nordvästra Skåne, har vi letat efter olika sätt att öka lönsamheten. Marken har, sedan svinproduktionen försvann för 10 år sedan, brukats för växtodling utan tillförsel av organisk gödsel. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet nordvästra Skåne.

Din email-adress: