Sökning: "normer historia"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden normer historia.

 1. 1. KVINNOR I HISTORIEÄMNET En kunskapsöversikt om hur kvinnor skildras i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ashkan Jamali; Kerim Sutovic; [2018]
  Nyckelord :framställning av kvinnor; historia; historieläroböckerna; historieskildring; historieämnet i skolan; jämställdhet; kunskapsöversikt; läroböcker; läroplan;

  Sammanfattning : I vår kunskapsöversikt så har vi undersökt hur kvinnor framställs i historieämnet i skolan. Vi valde att fokusera på två viktiga kategorier som formar och påverkar historieämnet i skolan. Dessa kategorier är; kvinnors framställning i läroplanerna för historia samt hur kvinnor skildras i läroböckerna för historia. LÄS MER

 2. 2. Förskolan i den rasifierade staden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lars Schöpf; [2017-12-07]
  Nyckelord :Förskola; mångfald; ”vithet”; ras ; Klass; högresursområde;

  Sammanfattning : I förskolan läroplan Lpfö 98 (2016) beskrivs riktlinjerna för arbetet med mångfald;I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. LÄS MER

 3. 3. När kvinnor blir män : En studie av kön och genus i forntiden baserat på osteologiska och arkeologiska könsbedömningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Theresa Hedenstedt; [2017]
  Nyckelord :Sex; gender; identity; norms; queertheory; prehistory; Viking age; Kön; genus; identitet; normer; queerteori; förhistoria; vikingatid;

  Sammanfattning : This essay, When women become men, is written with the intention of illustrating a way in which archaeologists and osteologists can work together to derive from the notion that men and women, and masculinity and femininity, are two rigid binary components which oppose each other. This is done on a practical level by analysing the graves from the Viking age burial site at Stora Hallvards, Silte parish, Gotland, Sweden. LÄS MER

 4. 4. #BreakTheInternet? : Postkoloniala motståndspraktiker i en digital era

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Isa Liliestrand; [2017]
  Nyckelord :representation; mediekritik; multimodalitet; Kardashians; kulturell appropriering; remediering;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av postkolonial teori, har representationer inom traditionella, analoga medier en lång historia av kritisk granskning inom det medievetenskapliga fältet. Analysen av representationer i samklang med en övergång från analoga till digitala medier utvecklat kritiken och förskjuter dess fokus från massmedier och mediesystem till mer identitetsorienterade uttrycksformer. LÄS MER

 5. 5. Designarkeologerna : Museipedagogik i rörelse när barn gestaltar tid,historia och museum.

  Master-uppsats, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Anna Ramberg; [2017]
  Nyckelord :Museipedagogik; museum; performativitet; estetiska lärprocesser; posthumanism; visuell kultur; bildpedagogik.;

  Sammanfattning : Detta masterprojekt handlar om barns gestaltningar av tid, historia, och museum i ett samarbete mellan Vasamuseet och Design Lab S. Med studien vill jag visa på museipedagogiska metoder som ger utrymme för barnens kunskaper och processer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet normer historia.

Din email-adress: