Sökning: "normer historia"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden normer historia.

 1. 1. Förskolan i den rasifierade staden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lars Schöpf; [2017-12-07]
  Nyckelord :Förskola; mångfald; ”vithet”; ras ; Klass; högresursområde;

  Sammanfattning : I förskolan läroplan Lpfö 98 (2016) beskrivs riktlinjerna för arbetet med mångfald;I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. LÄS MER

 2. 2. När kvinnor blir män : En studie av kön och genus i forntiden baserat på osteologiska och arkeologiska könsbedömningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Theresa Hedenstedt; [2017]
  Nyckelord :Sex; gender; identity; norms; queertheory; prehistory; Viking age; Kön; genus; identitet; normer; queerteori; förhistoria; vikingatid;

  Sammanfattning : This essay, When women become men, is written with the intention of illustrating a way in which archaeologists and osteologists can work together to derive from the notion that men and women, and masculinity and femininity, are two rigid binary components which oppose each other. This is done on a practical level by analysing the graves from the Viking age burial site at Stora Hallvards, Silte parish, Gotland, Sweden. LÄS MER

 3. 3. Designarkeologerna : Museipedagogik i rörelse när barn gestaltar tid,historia och museum.

  Master-uppsats, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Anna Ramberg; [2017]
  Nyckelord :Museipedagogik; museum; performativitet; estetiska lärprocesser; posthumanism; visuell kultur; bildpedagogik.;

  Sammanfattning : Detta masterprojekt handlar om barns gestaltningar av tid, historia, och museum i ett samarbete mellan Vasamuseet och Design Lab S. Med studien vill jag visa på museipedagogiska metoder som ger utrymme för barnens kunskaper och processer. LÄS MER

 4. 4. ”Who in the world am I? Ah, that’s the great puzzle” – Synen på barn och barndom i filmbearbetningar av Lewis Carrolls böcker om Alice

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Evelina Kallträsk; [2017]
  Nyckelord :Alice in Wonderland; barndomens historia; Lewis Carroll; Alice i Underlandet; barn; barndom; filmbearbetningar; History and Archaeology;

  Sammanfattning : En undersökning av synen på barn och barndom i filmbearbetningar av Lewis Carrolls böcker om Alice. Utvecklingen av gestaltningarna av protagonisten och antagonisten i Aliceberättelserna jämförs med utvecklingen av synen på barn och barndom sedan "Alice's Adventures in Wonderland" publicerades 1865. LÄS MER

 5. 5. Femtio nyanser av vitt : Sociologisk studie om relationen mellan utbudet av foundation och normer om vithet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnea Jonsson; [2017]
  Nyckelord :whiteness; makeup; exclusion; sociology; norms; racism; white solipsism; capitalism; marxism; fifty shades of white; vithet; makeup; exkludering; sociologi; normer; vithetsnorm; rasism; vit solipsism; kapitalism; marxism; femtio nyanser av vitt;

  Sammanfattning : The aim of this sociological study is to understand whiteness in relation to available selections of makeup products. The research was made in a small town in Sweden. Data has been gathered from local stores and their selection of makeup with availability of makeup that resembles and matches ones own skin color. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet normer historia.

Din email-adress: