Sökning: "normer historia"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden normer historia.

 1. 1. Den kollektiva minnesfölusten : En normkritisk studie om attityder och möjligheter till representation av marginaliserade grupper i arkiven

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Agnes Runeby; [2018]
  Nyckelord :Kulturarv; kollektivt minne; arkiv; representation; inkludering; identitet; normer; normkritik; makt; demokrati;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka attityder och möjligheter till representation av marginaliserade grupper i arkiven. Våra arkiv förvaltar vårt gemensamma kulturarv och anses utgöra vårt kollektiva minne. LÄS MER

 2. 2. Ensamstående mödrar i den jämställda föräldraledigheten : Den historiska utvecklingen i relationen mellan föräldrapenning och ensamstående mödrar från 1880 till 2017

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Ekonomisk historia

  Författare :Amandah Andersson; [2018]
  Nyckelord :Genuskonstruktion; föräldrapenning; ensamstående mödrar; jämställdhet; socioekonomisk historia;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om relationen mellan föräldraledighet och ensamstående mödrar. Med ett långt tillbakagående historiskt avstamp, ämnar uppsatsen undersöka normer omkring föräldraskap, när och hur föräldraledighet först infördes och hur den utvecklats, och hur den ensamstående modern inkluderats, eller exkluderats, i sammanhanget. LÄS MER

 3. 3. KVINNOR I HISTORIEÄMNET En kunskapsöversikt om hur kvinnor skildras i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ashkan Jamali; Kerim Sutovic; [2018]
  Nyckelord :framställning av kvinnor; historia; historieläroböckerna; historieskildring; historieämnet i skolan; jämställdhet; kunskapsöversikt; läroböcker; läroplan;

  Sammanfattning : I vår kunskapsöversikt så har vi undersökt hur kvinnor framställs i historieämnet i skolan. Vi valde att fokusera på två viktiga kategorier som formar och påverkar historieämnet i skolan. Dessa kategorier är; kvinnors framställning i läroplanerna för historia samt hur kvinnor skildras i läroböckerna för historia. LÄS MER

 4. 4. Förskolan i den rasifierade staden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lars Schöpf; [2017-12-07]
  Nyckelord :Förskola; mångfald; ”vithet”; ras ; Klass; högresursområde;

  Sammanfattning : I förskolan läroplan Lpfö 98 (2016) beskrivs riktlinjerna för arbetet med mångfald;I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. LÄS MER

 5. 5. När kvinnor blir män : En studie av kön och genus i forntiden baserat på osteologiska och arkeologiska könsbedömningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Theresa Hedenstedt; [2017]
  Nyckelord :Sex; gender; identity; norms; queertheory; prehistory; Viking age; Kön; genus; identitet; normer; queerteori; förhistoria; vikingatid;

  Sammanfattning : This essay, When women become men, is written with the intention of illustrating a way in which archaeologists and osteologists can work together to derive from the notion that men and women, and masculinity and femininity, are two rigid binary components which oppose each other. This is done on a practical level by analysing the graves from the Viking age burial site at Stora Hallvards, Silte parish, Gotland, Sweden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet normer historia.

Din email-adress: