Sökning: "nya medier"

Visar resultat 1 - 5 av 667 uppsatser innehållade orden nya medier.

 1. 1. Medieutredningen i media En undersökning av mediers rapportering kring sina egna villkor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Christopher Bergman; [2017-08-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka i vilken utsträckning mediers egenintressen påverkar rapporteringen av sådant som berör mediers egna villkor. Hösten 2016 kom slutbetänkandet från statens offentliga utredningar där det presenterades många nya förslag främst kring hur det nya medistödssystemet ska utformas. LÄS MER

 2. 2. “Nya Tider – skildringar av ett samhälle i förfall” En kvalitativ studie av innehållet i tidningen Nya Tider

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Fredrika Fröjd; Emma Posner; [2017-02-14]
  Nyckelord :Nya Tider; Alternativ media; Framing theory; högerpopulism; rasism; invandring; nyhetsrapportering; kultur; politik; media.;

  Sammanfattning : Examensarbete: 15 hpProgram:Medie- och kommunikationsvetarprogrammet med inriktning PR,opinionsbildning och omvärldNivå: GrundnivåTermin/år: Ht/2016Handledare: Johanna ArnessonKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 46Antal ord: 19 701Nyckelord:Nya Tider, Alternativ media, Framing theory, högerpopulism, rasism, invandring, nyhetsrapportering, kultur, politik, media.Syftet med studien är att undersöka den verklighet som beskrivs i Nya Tider. LÄS MER

 3. 3. ”LADDA OCH INFORMERA” En kvalitativ studie om Försvarsmaktens samarbete med reklambyrån Volt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Axel Erikson; Johanna Rasmusson; [2017-02-14]
  Nyckelord :recognition; auto-communication; public sector organization; brand building; reliance; generalized other; campaign; identity; advertising agency; organization;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Ht/2016Handledare: Magnus FredrikssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 36Antal ord: 14 757Nyckelord: recognition, auto-communication, public sector organization, brand building, reliance, generalized other, campaign, identity, advertising agency, organizationSyfte: Syftet med studien är att undersöka hur betydelsen och bakgrunden av varumärkeskampanjen “Du nya, du fria” skiljersig för beställaren Försvarsmakten och utföraren Volt i fråga om omvärldsaktörers erkännande.Teori: Erkännande, generaliserade andre, varumärkesbyggande organisationsidentitet & autokommunikationMetod: Kvalitativa respondentintervjuerMaterial: Fyra respondentintervjuer och en gruppintervju á två personer, genomförda i Stockholm. LÄS MER

 4. 4. Säger en bild mer än tusen ord? : Multimodalitet och bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Johanna Domander; [2017]
  Nyckelord :Svenskämnet; Styrdokument; Sociosemiotik; Bedömningskultur; Nya medier;

  Sammanfattning : The study examines how multimodal texts in the Swedish subject in the upper secondary school is assessed. The first two issues investigates through a hermeneutical text interpretation how multimodal texts are described in policy documents and how they are reflected in the assessment base. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhet och tillväxt i medier : En diskursanalys av två svenska dagstidningar under 2016

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Albrecht Radloff; [2017]
  Nyckelord :Diskursanalys; hållbarhet; tillväxt; medier; förbättrad journalism;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker med hjälp av kritisk diskursanalys hur tillväxt och hållbarhet beskrivs i medier. Den bygger på en analys av 34 artiklar från två svenska dagstidningar under året 2016. Slutsatsen är att begreppen ”hållbarhet” och ”tillväxt” fylls med olika betydelser och att medietexter oftast saknar en helhetsbild. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet nya medier.

Din email-adress: