Sökning: "nyckelord till sammanfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 943 uppsatser innehållade orden nyckelord till sammanfattning.

 1. 1. Distriktssköterskors hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad i möten med patienter på vårdcentral

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Jakobsson; Jenny Jonsson; Jenny Jonsson; [2017-01-05]
  Nyckelord :distriktssköterska; folkhälsa; omvårdnad; primärvård; erfarenheter; stöd; hälsofrämjande; förebyggande;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige framhålls de idag vanligaste förekommande folkhälsoproblemen vara övervikt, fetma, rökning, brist på fysisk aktivitet, psykisk ohälsa och hög alkoholkonsumtion. Utvecklingen av folkhälsan i Sverige är överlag positiv. LÄS MER

 2. 2. Hur ökas följsamheten till handhygienrutiner på vårdcentral?- en systematisk litteraturöversikt.

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Edh; Julia Sorzano- Sköld; [2017-01-05]
  Nyckelord :Systematisk litteraturöversikt; handhygien; följsamhet; intervention; review; hand hygiene; compliance;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Vårdrelaterade infektioner och spridning av multiresistenta bakterier är idagallvarliga problem som till stor del skulle kunna undvikas med en ökad följsamhet tillhandhygien hos sjukvårdspersonal. På vårdcentraler har man de senaste åren sett spridning avresistenta bakterier samtidigt som det utförs alltmer komplicerade procedurer på vårdcentral. LÄS MER

 3. 3. Vårdskadeärenden till patientnämnden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Albin Westerberg; André Andersson; [2017]
  Nyckelord :patient safety; patient harm; patient rights; patientsäkerhet; vårdskador; patienträttigheter;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBAKGRUND: För att hälso- och sjukvården ska kunna hålla en hög kvalitet och fortsätta att utvecklas är det viktigt att uppmärksamma när patienter anser sig felbehandlade av vården. Vårdgivaren är skyldig att granska och utreda händelser och klagomål rörande vårdskador (SFS 2010:659), och patientnämnden har som samhällsinstans en central roll att på landstingsnivå granska patientärenden och utgöra en opartisk bro mellan patient och hälso- och sjukvård. LÄS MER

 4. 4. Får patienter adekvat smärtlindring på akutmottagning? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jonas Eliasson; Ronja Nymoen; [2017]
  Nyckelord :Smärtlindring; Smärtbehandling; Patienttillfredsställelse; Akutmottagning.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse som omfattar kroppsliga, känslomässiga och andliga komponenter. Smärta och lidande kan vara övergående som vid den akuta smärtan men kan också förekomma under en längre period. LÄS MER

 5. 5. Patienter med psykossjukdom och deras upplevelse av livskvalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Rose-Marie Grufman; Daniel Berg; [2016]
  Nyckelord :Quality of life; psychotic disorder; background factors; Livskvalitet; psykossjukdom; bakgrundsfaktorer;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Psykossjukdom kan beskrivas som en förändring i verklighetsuppfattning. Symtom är vanföreställningar, hallucinationer, tankestörningar, passivitet, avtrubbade affekter och känslomässiga störningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet nyckelord till sammanfattning.

Din email-adress: