Sökning: "nyckelord till sammanfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 999 uppsatser innehållade orden nyckelord till sammanfattning.

 1. 1. Grinden : En öppen grind till en stödverksamhets vardag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nathalie Nord; Linnea Wolf; [2017]
  Nyckelord :Grinden; sekretess; kommunikation; stödverksamhet; sociala medier;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: Grinden i Gävle – En öppen grind till en stödverksamhets vardag Sammanfattning: Grinden i Gävle är en socialtjänstenhet som ger stöd till barn och ungdomar med föräldrar som missbrukar, föräldrar som har psykisk ohälsa, våld i nära relationer eller föräldrar som genomgår en svår skilsmässa. Verksamheten arbetar aktivt med sina sociala medie-konton och uppdaterar regelbundet på både Instagram och Facebook. LÄS MER

 2. 2. Ger bolag tillräckligt väl motiverade avvikelseförklaringar? : En longitudinell studie av vad som påverkar informationsinnehållet i bolags förklaringar vid avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hanna Rindhall; Jessica Karlsson; [2017]
  Nyckelord :The Swedish code of corporate governance; The code; Comply or explain; Deviation; Information content; Svensk kod för bolagsstyrning; Koden; Följ eller förklara; Avvikelse; Informationsinnehåll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Författare: Hanna Rindhall och Jessica Karlsson Handledare: Ulf Larsson-Olaison Examinator: Karin Jonnergård Titel: ”Ger bolag tillräckligt väl motiverade avvikelseförklaringar?” Bakgrund: Nationella bolagsstyrningskoder har sedan offentliggörandet av Cadbury Code i Storbritannien 1992 spridit sig världen över. Genom att ta itu med agentkonflikter är koderna ett sätt att säkerställa att bolaget sköts på ett för ägarna fördelaktigt sätt. LÄS MER

 3. 3. En sjukdomskris blir hanterbar : En kvalitativ studie om hur individer som drabbats av hjärt-och hjärnsjukdomar tänker runt sin sjukdomshistoria och rehabilitering

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Charlotta Juhlin; [2017]
  Nyckelord :Coping; Crisis; Empowerment; Health promotion; Sense of coherence; Coping; Empowerment; Hälsopromotion; Kris; Känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Att drabbas av hjärt-eller hjärnsjukdomar i en ålder av 30 till 49 kan förändra livet radikalt. Tillvaron kan upplevas som kaotiskt, stressande och utmanande. Livet efter sjukdomen kan skapa fysiska och psykiska följdsjukdomar som behöver vårdas. LÄS MER

 4. 4. Extra anpassningar - Röster från ett elevhälsoteam

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Gunilla Pook; [2017]
  Nyckelord :Elevhälsoteam; extra anpassningar; kollegiala samtal; känsla av sammanhang; stöd och särskilt stöd.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Pook, Gunilla (2017). Extra anpassningar - Röster från ett elevhälsoteam Additional Adjustments - Voices from a Student Health Team. Specialpedagogprogrammet, Lärande och samhälle, Skolutveckling och ledarskap, Malmö Högskola. LÄS MER

 5. 5. Prehospitala venprover förkortar väntetiden på akutmottagningen : En kvantitativ studie om lågprioriterade patienter som anländer med ambulans till akutmottagningen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ola Lundqvist; Malin Ekholm; [2017]
  Nyckelord :Akutmottagning; förbättringsarbete; patientsäkerhet; prehospital venprovtagning; väntetider;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Introduktion: Väntetiderna ökar på landets akutmottagningar och i och med det ökar patientriskerna. Förbättringsarbete som syftar till skapa en obruten vårdkedja kan i sin tur leda till minskade väntetider för patienten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet nyckelord till sammanfattning.

Din email-adress: