Sökning: "objective reality"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade orden objective reality.

 1. 1. Human Grasp Synthesis with Deep Learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Robotik, perception och lärande, RPL

  Författare :Sylvain Potuaud; [2018]
  Nyckelord :machine learning; deep learning; generation; grasp; 3d; object interaction; human grasp; realistic grasp;

  Sammanfattning : The human hands are one of the most complex organs of the human body. As they enable us to grasp various objects in many different ways, they have played a crucial role in the rise of the human race. Being able to control hands as a human do is a key step towards friendly human-robots interaction and realistic virtual human simulations. LÄS MER

 2. 2. Art. 4 ATAD : How the Interest Limitation Rule of the ATAD aligns with the Freedoms of the TFEU and National Constitutions

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Meyer im Hagen; [2018]
  Nyckelord :Art. 4 ATAD; Interest Limitation Rule; TFEU Freedoms;

  Sammanfattning : This thesis addresses Art. 4 ATAD and looks at it from two different angles. Firstly, Art. 4 ATAD will be examined in the light of the TFEU freedoms. LÄS MER

 3. 3. "Killar har inte klänning" : En komparativ analys av könsskillnader bland kläder, färger och leksaker i barnlitteratur från 1970 fram till 2017.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Amanda Bååth; [2018]
  Nyckelord :Gender; gender marker; toys; clothes; colors.; Genus; könsmarkörer; kläder; färger; leksaker.;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att undersöka vilken funktion kläder, färger och leksaker har för att framhäva skillnader, men också likheter, mellan manligt och kvinnligt i bilderböcker utifrån ett historiskt perspektiv. Enligt tidigare forskning och olika teorier använder människan leksaker, kläder och färger för att skilja på flickor och pojkar. LÄS MER

 4. 4. An ideological conflict: the information about refugees in the European mass media versus the UNHCR communication campaign "Dilemmas"

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Antonio Alaminos-Fernández; [2018]
  Nyckelord :Refugees; Mass Media; Agenda Setting; Europe;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to compare how the European mass media have presented the arrival of refugees to Europe, with an awareness campaign on this issue (Dilemmas). From this comparison several conclusions are obtained regarding the validity of the information provided by the mass media. LÄS MER

 5. 5. Using a virtual fire extinguisher as a tool for safety training

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Johan Månsson; [2018]
  Nyckelord :Virtual Reality; Training simulator; Interaction Design; User-centered design; Fire safety; Fire extinguisher; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Virtual Reality (VR) har den senaste tiden blivit väldigt populärt och är en spännande teknologi med många outforskade användningsområden. Med ett VR-headset kan en användare till exempel träna på en speciell uppgift med både reducerad risk och till en mycket lägre kostnad jämfört med om det istället hade genomförts i den verkliga världen. LÄS MER