Sökning: "objects collections"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden objects collections.

 1. 1. Preserving Value, Enabling Continuity – Cultural Heritage Conservation and Co-curation with Indigenous Source Communities in a Contemporary Cultural Context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Gainsford; [2018-06-27]
  Nyckelord :conservation; co-curation; conservator liaison; source community; postcolonialism; continuity; objects collections; Sámi; Māori;

  Sammanfattning : Degree project for Master of Science with a major in Conservation2018, 30 HECSecond Cycle2018:21.... LÄS MER

 2. 2. Retrospelsamlande: En etnologisk studie av identitetsskapande hos personer som samlar på äldre tv- och datorspel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Hanna Moberg; [2018]
  Nyckelord :Video games; Retro games; Collecting; Community; Identity; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Retro game collecting An ethnological study of the creation of an identity by people who collect older video and computer games The purpose of this ethnological thesis is to examine and analyse how the meaning of the informants' retro video game collections is created, what is considered valuable in the retro game collecting community and how this community affects the informants’ creation of an identity as retro game collectors. Three theories have been used to analyse the empirical material. LÄS MER

 3. 3. SKIRA SPETSAR En undersökning av spetsar från Föreningen Bohusläns Virkning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Maria Claesson; [2017-06-28]
  Nyckelord :crochet; lace; Bohuslän; textile history; home industry;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot ledarskap och slöjd2017, 180 hpGrundnivå2017:17.... LÄS MER

 4. 4. Mer reklam, tack, och gärna samhällsinformation : en studie om synlig- och tillgängliggörande av efemärt tryck vid svenska pliktbibliotek

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM

  Författare :Sandra Torres Magnusson; [2017]
  Nyckelord :ephemera; printed ephemera; legal deposit; national libraries; Kungliga Biblioteket; Universitetsbiblioteket i Lund; British Library; Det Kongelige Bibliotek; collecting printed ephemera; cataloguing; digitization; classification; knowledge organization; vardagstryck; småtryck; tillgängliggörande; osynliggörande; ABM; biblioteks- och informationsvetenskap; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this Master's thesis is to investigate the choices that legal deposit libraries in Sweden make, during the process of collecting and displaying printed ephemera. The word “ephemera” originally derives from a Greek word simply meaning “short-lived” or “lasting only for one day”. LÄS MER

 5. 5. Kemikalier på museum : Ett arbetsmiljöproblem som konsekvens av åtgärder mot skadedjur.

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Anna Klepczynska Nyström; [2017]
  Nyckelord :museum; herbarium; taxidermi; arsenic; sublimate; risk assessment; museum; herbarium; taxidermi; arsenik; sublimat; riskbedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I museivärlden har man i skyddande syfte fram till 1980-talet behandlat fågel- och djurskinn med arsenikföreningar som har cancerframkallande egenskaper. Torkade museiväxter har behandlats mot ohyra med kvicksilverdiklorid, som succesivt förångas till reproduktionstoxiskt kvicksilver. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet objects collections.

Din email-adress: