Sökning: "objekt"

Visar resultat 1 - 5 av 1298 uppsatser innehållade ordet objekt.

 1. 1. VEM ÄR GÖTEBORGAREN I VÅRT GÖTEBORG En diskursanalys av Vi och dem i en kommuntidning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Clara Tortosa; [2018-01-16]
  Nyckelord :representation; vårt göteborg; vi och dem; den andre; diskursanalys; framing; narratologi; aktantroller; stuart hall; algirdas j. greimas;

  Sammanfattning : Mitt syfte är att undersöka vilka roller och vilka diskurser om Vi och dem som uttrycks i Göteborgs stads kommuntidning, Vårt Göteborg, underperioden 1/9 2016 - 7/6 2017. Diskursanalys. Jag fann att representationen av den Andre i Vårt Göteborg fokuserade mycket på ’positiva insatser’. LÄS MER

 2. 2. Kvadrat, rektangel, cirkel och triangel - en läromedelsanalys med fokus på representationsformer, variationsmönster och kritiska aspekter 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Malin Brenning; Malin Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Geometriska objekt; kritiska aspekter; variationsteori; representationsformer och läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hur geometriska objekt framställs i läroböcker för matematik och hur olika representationsformer används i detta sammanhang. Syftet är även att undersöka hur innehållet framställs utifrån variationsmönster och hur dessa kan synliggöra kritiska aspekter. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av en radarbaserad andningssensor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronikUmeå universitet/Institutionen för strålningsvetenskaper

  Författare :Kevin Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In today's health care it is important to study and monitor vital parameters to diagnose respiratory diseases and have the ability to intervene in possible respiratory arrest. The XeThru X2M200 is new on the market and uses Ultra Wideband (UWB) radar technology to detect inhalation and exhalation. LÄS MER

 4. 4. En lämplig standard för affärsprocesser i ett system

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Andreas Eriksson; [2018]
  Nyckelord :BPMS; BPMN;

  Sammanfattning : Business process management(BPM)-marknaden har växt mycket de senaste åren. För att ha aktuella och kompatibla BPM system(BPMS) bör utvecklare av ett BPMS ständigt hålla sig uppdaterade. Det finns flera olika standarder inom BPM. De standarderna täcker in olika områden ur ett BPM perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Att koppla av och koppla bort eller att koppla av och koppla upp : en fenomenologisk analys av upplevelsen kring mobiltelefonanvändning i vardagen och på semestern

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Filippa Sylvander; Amanda Martinsson; [2018]
  Nyckelord :fenomenologi; upplevelse av närvaro; mobiltelefonanvändning; vardag; semester; organisering; tid; rum; plats; effektivisering; dubbel närvaro; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar söka kunskap i hur sex utvalda respondenter förstår sin fysiska och mentala närvaro i förhållande till sin mobiltelefonanvändning i vardagen och vidare hur upplevelsen tar sig till uttryck i samband med användning av mobiltelefonen under en semester. Uppsatsen undersöker även hur en moralisk dimension eventuellt påverkar respondenternas sätt att förhålla sig till sitt användande av mobiltelefonen i både en vardags och en semesterkontext. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet objekt.

Din email-adress: