Sökning: "objekt"

Visar resultat 1 - 5 av 1263 uppsatser innehållade ordet objekt.

 1. 1. Att tänka sig att man äger något En undersökning av imaginärt ägande av objekt och dess upplevda värde utifrån The mere ownership effect

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :CHRISTOFFER HOLMGREN; MATTIAS WINGREN; [2017-09-29]
  Nyckelord :Imaginärt ägande; The endowment effect; The mere ownership effect; Imaginary ownership; The endowment effect; The mere ownership effect;

  Sammanfattning : Previous studies indicate that individuals perceive objects as more valuable if they are owned by said individuals. A study was conducted to examine whether this effect was possible to replicate when the objects as well as the ownership of them was imaginary. LÄS MER

 2. 2. Konfrontationsbenämning av aktiviteter och objekt hos vuxna svensktalande personer utan känd hjärnskada – en standardiseringsstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Torinsson; Sabina Åke; [2017-08-11]
  Nyckelord :konfrontationsbenämning; vuxna; aktiviteter; objekt; confrontation naming; adults; actions; objects;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine how non-brain damagednative Swedish-speaking adults named 120 object and action pictures dividedinto three sets from An Object and Action Naming Battery (OANB)(Masterson & Druks, 1998). Validity was examined and test instructions andscoring of responses were evaluated. LÄS MER

 3. 3. Evaluering och utveckling av bildbaserade positioneringssystemför självkörande skalade fordon

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Erik CarlAlmblad AlexanderHjerpe HawreBranzell Aziz; Mattias Eriksson; Robert Krook; [2017-08-10]
  Nyckelord :Autonom; Självkörande; Fordon; Positionering; Bildprocessering; Algoritmer; ;

  Sammanfattning : Den här rapporten evaluerar olika strategier för autonom positionsbestämning avskalade självkörande fordon. Rapporten presenterar två olika positioneringssystemsom med hjälp av en Raspberry Pi och tillhörande kameramodul rapporterar enposition för ett fordon i ett ansatt referenssystem; ett referenssystem som kan delasav flera fordon. LÄS MER

 4. 4. Tidsförskjutningar och bildens närvaro i det tredje rummet. Analys av filmaffischen till "The Great Train Robbery".

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Fredrik Stomberg; [2017-03-28]
  Nyckelord :filmaffisch; sekelskiftet; the great train robbery; semiotik; reproduktion; autonomi; postkolonial teori; det tredje rummet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats innefattar en analys av affischen till Edwin S. Porters film "The Great Train Robbery" från 1903. Metoden jag använder mig av i analysen innefattar Charles Sanders Pierces äldre semiotiska syntes som består av firstness, secondness och thirdness. LÄS MER

 5. 5. Syntaktiska perspektiv på initiala annex i talspråket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Viktoria Strandberg; [2017-01-27]
  Nyckelord :initial dislokation; fritt annex; talspråk;

  Sammanfattning : Specialarbete, SV1301 15 hpSvenska språketHT 2016Handledare: Peter Andersson.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet objekt.

Din email-adress: