Sökning: "objekt"

Visar resultat 1 - 5 av 1318 uppsatser innehållade ordet objekt.

 1. 1. VEM ÄR GÖTEBORGAREN I VÅRT GÖTEBORG En diskursanalys av Vi och dem i en kommuntidning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Clara Tortosa; [2018-01-16]
  Nyckelord :representation; vårt göteborg; vi och dem; den andre; diskursanalys; framing; narratologi; aktantroller; stuart hall; algirdas j. greimas;

  Sammanfattning : Mitt syfte är att undersöka vilka roller och vilka diskurser om Vi och dem som uttrycks i Göteborgs stads kommuntidning, Vårt Göteborg, underperioden 1/9 2016 - 7/6 2017. Diskursanalys. Jag fann att representationen av den Andre i Vårt Göteborg fokuserade mycket på ’positiva insatser’. LÄS MER

 2. 2. Kvadrat, rektangel, cirkel och triangel - en läromedelsanalys med fokus på representationsformer, variationsmönster och kritiska aspekter 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Malin Brenning; Malin Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Geometriska objekt; kritiska aspekter; variationsteori; representationsformer och läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hur geometriska objekt framställs i läroböcker för matematik och hur olika representationsformer används i detta sammanhang. Syftet är även att undersöka hur innehållet framställs utifrån variationsmönster och hur dessa kan synliggöra kritiska aspekter. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av Inspect a Surface : En applikation i fältmjukvaran Leica Captivate

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Sandra Gräns; Simon Östblom; [2018]
  Nyckelord :Leica Nova MS60; Inspect a surface; Utvärdering av yta; Terrester laserskanning; Leica Nova MS60; Inspect a Surface;

  Sammanfattning : Inom geodetisk mätning har den tekniska utvecklingen inom terrester laserskanning (TLS) gått fort framåt sedan millennieskiftet. Tack vare dess framgång har TLS etablerat sig väl på marknaden som skanningsmetod och användningsområdena har därefter utvidgats. LÄS MER

 4. 4. En stadsplaneringsmetod för identifiering av förtätningsobjekt genom GIS : fallstudie Helsingborgs stad

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Martin Lindell; [2018]
  Nyckelord :GIS; hållbar stadsplanering; förtätning; förtätningsmetod; urbanisering; Helsingborg; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Om vi vill undvika ytterligare exploatering av vår dyrbara jordbruksmark är förtätning av stadslandskapet ett alternativ för att både spara på våra resurser och minska avstånden inom staden. Projektets syfte har varit att ta fram en systematisk metod för att underlätta stadsplaneraren arbete att identifiera ytor och objekt i stadslandskapet lämpliga för förtätning. LÄS MER

 5. 5. Patientinformation inom intensivvården - En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefin Syrén; Jennifer Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Patient; intensive care; experiences; information; Patienter; intensivvård; upplevelser; information;

  Sammanfattning : Bakgrund: En intensivvårdspatient befinner sig i en högteknologisk miljö med behov av flera medicintekniska interventioner. Intensivvårdssjuksköterskan har som ansvar att förmedla information till patienten om vad som händer, planeras och varför. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet objekt.

Din email-adress: