Sökning: "obligation"

Visar resultat 1 - 5 av 740 uppsatser innehållade ordet obligation.

 1. 1. Separating the Good, the Bad and the Ugly: A game theoretic approach to evaluating the role of intrinsic motivation as an enabler of CSR certificates to function as market signals

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Johanna Andrén; Gustav Gray; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Certificates; Greenwashing; Signaling; Intrinsic Motivation;

  Sammanfattning : Corporate social responsibility (CSR) has in recent times gone from a topic rarely touched upon to a moral obligation. Companies certify themselves with various CSR certificates in order to signal their social performance while buyers struggle to distinguish those truly providing a social good from those only taking symbolic action - greenwashing. LÄS MER

 2. 2. Nytta, nöje eller måste : elevers syn på läsning i årskurs 3.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Josefin Wenander; [2017]
  Nyckelord :läsning; läsvanor; läsmotivation;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks synen på läsning hos elever i årskurs 3. Undersökningen belyser elevernas läsvanor, deras motiv till läsning, hur eleverna väljer litteratur samt hur eleverna påverkas av litteratur de läser. LÄS MER

 3. 3. Hur ska prioriteringen göras vid en krock mellan religionsfriheten och rätten att inte bli diskriminerad på grund av kön? - En studie utifrån exemplet att inte ta en person av motsatt kön i hand på grund av religiös övertygelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Isabell Björkman; Emelie Hägerström; [2017]
  Nyckelord :manifestation; likabehandling; religionsfrihet; kön; diskriminering; skaka hand; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I takt med att det svenska samhället blir mer pluralistisk och mångkulturellt uppstår allt fler situationer där olika sedvänjor och beteenden krockar. Att inte ta en person av motsatt kön i hand på grund av religiös övertygelse är ett sådant exempel, då denna manifestation kan ställas mot det skyddade intresset att inte bli diskriminerad på grund av kön. LÄS MER

 4. 4. Corruption and Social Capital: The Case of Vietnam

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Nga Nguyen; [2017]
  Nyckelord :Corruption; Social Capital; Networks; Transactional Relationships; Political Economy;

  Sammanfattning : Corruption between the principal (public official) and her agent (firm) is examined in a new setting, where the corrupt process is not only an economic game, but also a social one. When formal institutions fail, the provision of public goods and services is often embedded in social relations. LÄS MER

 5. 5. Reproduktiva rättigheter i en överbefolkad värld : En moralfilosofisk överblick av situationen, problemen och de potentiella lösningarna

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Hanna Johansson; [2017]
  Nyckelord :reproductive rights; overpopulation; one-child-per-couple;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine the relation between reproductive rights and overpopulation. The main research question is whether the increase of the population size can affect the moral aspects of the reproductive rights. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet obligation.

Din email-adress: