Sökning: "obligation"

Visar resultat 1 - 5 av 800 uppsatser innehållade ordet obligation.

 1. 1. Barnmorskors erfarenheter av att bemöta gravida kvinnor med fetma vid inskrivningssamtal på mödravårdscentralen - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Isabell Kahnberg; Moa Malmqvist Winge; [2018-07-10]
  Nyckelord :Graviditet; barnmorska; övervikt; vårdrelation; stöd;

  Sammanfattning : Background: According to the National Board of Health and Welfare (2015), the number of women with a body mass index (BMI) over 30 has doubled since the mid 1990`s. By 2014, 25 percent of women who enrolled in maternity care in Sweden had an obesity (BMI 25.0-29.9) and 13. LÄS MER

 2. 2. Immunity from arrest? - An analysis of obligations for State Parties to the Rome Statute to arrest and surrender a Head of State of a state not party to the Statute in a situation referred to the ICC pursuant to a UN Security Council resolution

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maria Sandén; [2018]
  Nyckelord :Public international law; International criminal law; Immunity; Head of State immunity; Customary international law; Rome Statute; International Criminal Court; ICC; UN Security Council; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The International Criminal Court (ICC) was created as a compliment to domestic courts in the global fight against impunity. However, customary international law has afforded Heads of State with immunity from prosecution, even for serious international crimes. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta barn som far illa.

  Magister-uppsats,

  Författare :Sophie Lindén; Caroline Malmsjö; [2018]
  Nyckelord :Erfarenheter; Barn som far illa; Familjecentrerad vård;

  Sammanfattning : Inledning: Den svenska hälso-och sjukvården för barn ska bedrivas i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter. I konventionen står att alla barn har rätt till skydd mot fysiskt eller psykiskt våld, vanvård, övergrepp och utnyttjande av förälder eller annan som tar hand om barnet. LÄS MER

 4. 4. Den svenska budgivningsprocessen - misstankar och transparens

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sandra Nilsson; Nina Hjelm; [2018]
  Nyckelord :Budgivning; Falska bud; bedrägeri; transparens;

  Sammanfattning : Vår studie behandlar lagrum, praxis och doktrin inom den svenska budgivningsprocessen. I Sverige är bud inte bindande och transparensen i systemet blir därmed av stor vikt. Att bud inte är bindande innebär att en potentiell köpare aldrig behöver stå fast vid sitt bud och säljare behöver heller aldrig sälja till ett visst pris. LÄS MER

 5. 5. Lojalitetsreciprocitet : En fråga om lojalitetsplikt vid lojalitetsbrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bruno Velander; [2018]
  Nyckelord :Treu und Glauben; Good faith; Good faith and fair dealing; Loyalty; Lojalitetsplikten; Lojalitet; Civilrätt; lojalitetsprincipen; Upplysningsplikt; Informationsplikt; Skadebegränsningsplikt; Reciprocitet; Reciproka;

  Sammanfattning : Framställan behandlar i vilken utsträckning den ena avtalspartens brott mot lojalitetsplikten medför att den andra avtalsparten får en, helt eller delvis, inskränkt lojalitetsplikt (lojalitetsreciprocitet). Då lojalitetsreciprocitet utgör en del av lojalitetsplikten är förståelsen för det senare institutet avgörande för att kunna analysera reciprociteten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet obligation.

Din email-adress: