Sökning: "obligation"

Visar resultat 1 - 5 av 724 uppsatser innehållade ordet obligation.

 1. 1. Separating the Good, the Bad and the Ugly: A game theoretic approach to evaluating the role of intrinsic motivation as an enabler of CSR certificates to function as market signals

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Johanna Andrén; Gustav Gray; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Certificates; Greenwashing; Signaling; Intrinsic Motivation;

  Sammanfattning : Corporate social responsibility (CSR) has in recent times gone from a topic rarely touched upon to a moral obligation. Companies certify themselves with various CSR certificates in order to signal their social performance while buyers struggle to distinguish those truly providing a social good from those only taking symbolic action - greenwashing. LÄS MER

 2. 2. Hur ska prioriteringen göras vid en krock mellan religionsfriheten och rätten att inte bli diskriminerad på grund av kön? - En studie utifrån exemplet att inte ta en person av motsatt kön i hand på grund av religiös övertygelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Isabell Björkman; Emelie Hägerström; [2017]
  Nyckelord :manifestation; likabehandling; religionsfrihet; kön; diskriminering; skaka hand; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I takt med att det svenska samhället blir mer pluralistisk och mångkulturellt uppstår allt fler situationer där olika sedvänjor och beteenden krockar. Att inte ta en person av motsatt kön i hand på grund av religiös övertygelse är ett sådant exempel, då denna manifestation kan ställas mot det skyddade intresset att inte bli diskriminerad på grund av kön. LÄS MER

 3. 3. Corruption and Social Capital: The Case of Vietnam

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Nga Nguyen; [2017]
  Nyckelord :Corruption; Social Capital; Networks; Transactional Relationships; Political Economy;

  Sammanfattning : Corruption between the principal (public official) and her agent (firm) is examined in a new setting, where the corrupt process is not only an economic game, but also a social one. When formal institutions fail, the provision of public goods and services is often embedded in social relations. LÄS MER

 4. 4. Att anmäla eller avvakta : En kvalitativ studie av lärares tolkning av anmälningsskyldigheten vid misstanke om att ett barn far illa.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Nordin; Sara Mäki; [2017]
  Nyckelord :Obligation to report; Child maltreatment; Primary school-teacher; Discretion; Sociology of law perspective theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how teachers understand and interpret their obligation to report child maltreatment to Social Services. In Sweden, the obligation to report as a govern-mental employee is bound by law. More specifically, the study’s aim was to gather infor-mation about whether or not the teachers were abiding the law. LÄS MER

 5. 5. Skiljeklausuler i kollektivavtal - en analys av Arbetsdomstolens praxis och förenlighet med europarätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anders Elvingsson; [2017]
  Nyckelord :civilrätt; arbetsrätt; kollektivavtal; skiljeklausul; svenska modellen; oorganiserade arbetstagare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For the greater part of the 20th and 21st century, collective ideology has characterized the Swedish labour market. Individual rights have been weak in relation to the associations on the labour market. The idea that everyone can get the same protection, through membership of an association, has characterized the law and enforcement. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet obligation.

Din email-adress: