Sökning: "obligation"

Visar resultat 1 - 5 av 756 uppsatser innehållade ordet obligation.

 1. 1. Ska vi anmäla alla då eller? om fritidsgårdspersonals syn på anmälningsskyldigheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :EMMA CARLSSON; [2018]
  Nyckelord :Socialtjänsten; oroshantering; Ungdomar; Anmälningsskyldigheten; Fritidsgårdar;

  Sammanfattning : Every organization that in some way work with children must, according to the law Social Services Act, report to the Social Service if they know or suspect any circumstances that endangers the youth’s social, physical or psychological health. Even though this law exists there has been occasions where staff at community youth centers did not report even when there was reason to believe that a child’s health was in danger. LÄS MER

 2. 2. Värdeöverföringsmottagaren - En studie av 17 kap. 6 § ABL

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Linda Stajuchina; [2018]
  Nyckelord :Värdeöverföringar; olagliga värdeöverföringar; återbäringsskyldighet; värdeöverföringsmottagare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att ge en djupare förståelse av återbäringssansvaret i 17 kap. 6 § ABL. Främst har uppsatsen begränsats till att studera värdeöverföringsmottagaren i motsvarande paragraf. Den fråga som står i fokus är under vilken förutsättning en fysisk eller juridisk person ska räknas som mottagare enligt 17 kap. LÄS MER

 3. 3. Rätt kompetens i rätt tid - Möjligheter och begränsningar för arbetsgivare att tillgodose förändrade kompetensbehov i företagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Frykhammar; [2018]
  Nyckelord :Kompetensbehov; flexicurity; arbetsledningsrätten; saklig grund; tillräckliga kvalifikationer; omställningsavtal; Utvecklingsavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att arbetsgivare ska kunna bedriva konkurrenskraftig och effektiv verksamhet krävs det att arbetstagare besitter kunskap och kompetens som motsvarar företagsbehoven. Syftet med denna uppsats är att analysera rättsläget kring arbetsgivarens möjligheter respektive begränsningar att tillgodogöra sig behovet av den kompetens som erfordras. LÄS MER

 4. 4. Vem vet bäst? - en analys av perspektiven i dödshjälpsdebatten -

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Erik Niwhede; [2018]
  Nyckelord :euthanasia; autonomy; social work.; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this essay the Swedish euthanasia debate was studied. The main focus of the study was to investigate the arguments presented in the debate to try to understand what kind of perspectives laid as a foundation of these arguments. LÄS MER

 5. 5. Nytta, nöje eller måste : elevers syn på läsning i årskurs 3.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Josefin Wenander; [2017]
  Nyckelord :läsning; läsvanor; läsmotivation;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks synen på läsning hos elever i årskurs 3. Undersökningen belyser elevernas läsvanor, deras motiv till läsning, hur eleverna väljer litteratur samt hur eleverna påverkas av litteratur de läser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet obligation.

Din email-adress: