Sökning: "observationer"

Visar resultat 1 - 5 av 5945 uppsatser innehållade ordet observationer.

 1. 1. Ekonomistyrning i kreativa processer -En förutsättning eller en begränsning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Leander; Madeleine Einarsson; [2018-01-18]
  Nyckelord :Management Control Systems; Ekonomistyrning; Kreativitet; Levers of Control;

  Sammanfattning : Titel: Ekonomistyrning i kreativa processer - En förutsättning eller en begränsning?Problem: Ekonomistyrning och kreativitet är två viktiga drivkrafter för organisatoriskframgång och det är därför viktigt att förstå hur dessa drivkrafter kan samverka. Det finnsdock delade meningar om relationen mellan ekonomistyrning och kreativitet. LÄS MER

 2. 2. Att förstå, kunna och vilja arbeta med teknik i förskolan : En kvalitativ studie om fyra förskollärares förutsättningar för teknikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marianne Gallardo; Krestina Persson; [2018]
  Nyckelord :teknik; teknikundervisning; förskola; förskollärare; IKT;

  Sammanfattning : I förskolans läroplan finns tre mål som rör ämnet teknik. Forskning visar dock att förskolor behandlar ämnet teknik mer eller mindre omfattande ute i verksamheterna. LÄS MER

 3. 3. A geophysical study of the Mertainen area : Modelling and interpretation of primarily aeromagnetic data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geovetenskap och miljöteknik

  Författare :Tobias Ström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nautanen Deformation Zone, is a prominent deformation zone in the Malmfälten area, which is of importance to understand for mineral exploration purposes. In spite of diverse geophysical data being available in Malmfälten and the good correlation between airborne measurements and geological observations, the area has not been fully investigated in detail using the aforementioned available data. LÄS MER

 4. 4. Hur introduceras begrepp inom naturvetenskapen? : En studie om hur lärare arbetar med att introducera nya naturvetenskapliga begrepp för elever.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Anna Örnered; [2018]
  Nyckelord :Naturvetenskapliga begrepp; Undervisning i grundskolans årskurs 4-6; Begreppsförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra hur lärare arbetar med att introducera naturvetenskapliga begrepp samt hur lärare beskriver sin utformning av denna undervisning. Detta undersöks med hjälp av en kvalitativ studie med observationer i årskurs 4, 5 och 6 samt genom intervjuer med lärare som undervisat på de lektioner som observerats. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkiga barn i förskolan : En kvalitativ studie om modersmålets betydelse för barns utveckling.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Debby Kirubel; Huda Jabbar; [2018]
  Nyckelord :flerspråkighet; barn; identitet; modersmål; arbetssätt; samspel;

  Sammanfattning : Studien syftar till att synliggöra hur förskollärare arbetar för att främja utvecklingen av barns modersmål, samt lyfta vikten av ett modersmålsutvecklande arbete i förskolan utifrån ett socialkonstruktuvistiskt och interkulturellt perspektiv. Studien har utförts med hjälp av kvalitativa forskningsmetoder i form av observationer och intervjuer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet observationer.

Din email-adress: