Sökning: "offensiv kvalitetsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden offensiv kvalitetsutveckling.

 1. 1. Ett peruanskt småföretags väg till hållbart företagande : Möjligheter, hinder och implementation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Thomas Klövheden; [2017]
  Nyckelord :branding; corporate social responsibility; hållbar utveckling; organisationsutveckling; värdekedjan;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka möjligheter och hinder som finns för ett småföretag i Peru att utveckla för mer hållbart företagande samt vilka metoder och strategier som finns tillgängliga för organisationen att implementera i sitt hållbarhetsarbete. Hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande är teman som blir allt viktigare i en global informationsrik omvärld. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapets betydelse för ett lyckosamt   förbättringsarbete : En studieav ledarskapets möjliggörande av ständiga förbättringar

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Jenny Håkansson; [2017]
  Nyckelord :Total Quality Management; cornerstone-model; continuous improvements; leadership; motivation; participation; Offensiv kvalitetsutveckling; hörnstensmodellen; ständiga förbättringar; ledarskap; motivation; delaktighet;

  Sammanfattning : Studien tittar på hur ledarskapet påverkar medarbetarnas motivation i förbättringsarbetet och har sin teoretiska grund i offensiv kvalitetsutveckling och hörnstensmodellen. Syftet med studien var att undersöka hur ledarskapet kan påverka medarbetarnas delaktighet och motivation till ett ständigt förbättringsarbete i en organisation. LÄS MER

 3. 3. När tiden inte räcker till! : Förbättring av planering, uppföljning och utvärdering av undervisning i en högstadieskola

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Andrea Möntnich; [2017]
  Nyckelord :Evaluation; monitoring; planning; qualitative; quality management; school improvement; teaching; Kvalitativ; offensiv kvalitetsutveckling; planering; skolutveckling; undervisning; uppföljning; utvärdering;

  Sammanfattning : School improvement is a frequently appearing subject in media nowadays. Stakeholders participating in the discussions are eager to make their voice heard. There are many different approaches, however a quick fix is missing. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av organisationens processkartläggning : En fallstudie vid Länsstyrelsen Gotlands Län

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Tore Levehag; [2017]
  Nyckelord :change leadership; culture; dialogue; process mapping; quality technology; Dialog; förändringsledarskap; kultur; kvalitetsteknik; processkartläggning;

  Sammanfattning : Vi lever i en omvärld med oförutsägbarhet och ett högt förändringstempo. Det är en utmaning att skapa förmåga för att vi ska kunna ställa om och anpassa oss till förändringar. Nyckeln till ett framgångsrikt förändringsarbete är att vara mottaglig för förändringar och kunna genomföra dem. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet ur ledares och medarbetares perspektiv : En studie om hur ledare och medarbetare ser på delaktighet på arbetsplatsen

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Brigitte Dort; [2017]
  Nyckelord :Participation; commitment; leadership; Total Quality Management; cornerstone model; Delaktighet; engagemang; ledarskap; offensiv kvalitetsutveckling; hörnstensmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka om uppfattningen av vad delaktighet innebär skiljer sig mellan medarbetare och ledare samt att få förståelse för om eventuella skillnader i uppfattningen av begreppet delaktighet påverkar den systematiska kvalitetsutvecklingen på arbetsplatsen. Studien tog avstamp i Bergmann och Klefsjös (2012) hörnstensmodell för offensiv kvalitetsutveckling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet offensiv kvalitetsutveckling.

Din email-adress: