Sökning: "offensiv kvalitetsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden offensiv kvalitetsutveckling.

 1. 1. Förändring genom standardisering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Hampus Wettersten; [2018]
  Nyckelord :change; culture; ISO; standardization; strategies; quality; ways of working; arbetssätt; förändring; ISO; kultur; kvalité; standardisering; strategier;

  Sammanfattning : The study covers the Eltel Networks organization and the department Team Uppsala build. Eltel Networks is a fiberoptic company that install, design and maintain fiberoptical networks. The reason the study has been conducted is that the organization feels that there is alot of variation in how the workers execute the work. LÄS MER

 2. 2. Förbättring av den internt bristande kommunikationen inom Anticimex med fokus på kundtjänstavdelningen i Sollentuna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Oliver Kjellqvist; [2018]
  Nyckelord :Change leadership; communication; motivation; TQM; quality management; Förändringsledarskap; kommunikation; kvalitetsteknik; motivation; TQM.;

  Sammanfattning : Dagens omvärldsförhållanden ger oss nya förutsättningar till kontinuerligt förändringsarbete. Nyckeln till ett lyckat förändringsarbete är att anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna där förändringar ses som möjligheter istället för risker. LÄS MER

 3. 3. En generisk verktygslåda för kvalitetsarbete i kommuner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Eleonora Brink; [2018]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; Cornerstones; Generic Toolbox; Kanban; Municipality; PDSA; SIQ; TQM; Vision; Balanced Scorecard; delaktighet; generisk verktygslåda; granskningsrapporter; hörnsten; kanban; kommun; kvalitet; mål; PDSA; SIQ; vision;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to identify a generic toolbox for a Swedish municipality's quality work. To do so, the report examines two things. First of all, how a generic toolbox can be designed for a municipality's quality work, and, secondly, how a municipality can strengthen its work with quality. LÄS MER

 4. 4. Processkartläggning : Fokus på offensiv kvalitetsutveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Meki Mehmedi; [2018]
  Nyckelord :cornerstone model; offensive quality development; organizational learning; PDSA-cycle; process mapping; process management; hörnstensmodellen; offensive kvalitetsutveckling; organisatoriskt lärande; PDSA-cykel; processkartläggning; processledning;

  Sammanfattning : Many organizations today work with offensive quality development to meet market and society changes in general. In the study, a dive company has been studied based on principles of offensive quality development. The company has a turnover of 80-90 million SEK and have 50 employees. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av delprocessen utleveranser : Ett förbättringsarbete på Gotlandssnus AB

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Felix Etelhag; Jonas Åström; [2018]
  Nyckelord :labeling; practices; processes; tools; values; waste; arbetssätt; etikettering; processer; slöseri; verktyg; värderingar;

  Sammanfattning : Gotlandssnus AB är en industriell organisation som producerar tobaksprodukten snus och det nikotinfria alternativet Qvitt. Företaget har sedan starten 2004 haft en snabb tillväxt och det övergripande kvalitetsarbetet har blivit lidande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet offensiv kvalitetsutveckling.

Din email-adress: