Sökning: "offensiv kvalitetsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden offensiv kvalitetsutveckling.

 1. 1. Förändring genom standardisering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Hampus Wettersten; [2018]
  Nyckelord :change; culture; ISO; standardization; strategies; quality; ways of working; arbetssätt; förändring; ISO; kultur; kvalité; standardisering; strategier;

  Sammanfattning : The study covers the Eltel Networks organization and the department Team Uppsala build. Eltel Networks is a fiberoptic company that install, design and maintain fiberoptical networks. The reason the study has been conducted is that the organization feels that there is alot of variation in how the workers execute the work. LÄS MER

 2. 2. Förbättring av den internt bristande kommunikationen inom Anticimex med fokus på kundtjänstavdelningen i Sollentuna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Oliver Kjellqvist; [2018]
  Nyckelord :Change leadership; communication; motivation; TQM; quality management; Förändringsledarskap; kommunikation; kvalitetsteknik; motivation; TQM.;

  Sammanfattning : Dagens omvärldsförhållanden ger oss nya förutsättningar till kontinuerligt förändringsarbete. Nyckeln till ett lyckat förändringsarbete är att anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna där förändringar ses som möjligheter istället för risker. LÄS MER

 3. 3. Att ta värderingar från ord till beteenden : Kan Appreciative Inquiry användas för att levandegöra värderingar i en organisation och dess kultur?

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Cecilia Eckervig; Tove Madsen; [2018]
  Nyckelord :Organizational culture; values; Appreciative Inquiry; total quality management TQM ; quality culture; leadership; Organisationskultur; kultur; värderingar; Appreciative Inquiry; kvalitetsteknik; offensiv kvalitetsutveckling; TQM; kvalitetskultur; ledarskap;

  Sammanfattning : Traditionellt inom området för kvalitetsteknik har fokus legat på de så kallat "hårdare delarna" såsom statistisk uppföljning av processer, mätningar och problemlösningsmetoder. Tidigare forskning har identifierat att en av de huvudsakliga orsakerna till att kvalitetsinitiativ inte når framgång är att organisationen misslyckas med att skapa en kultur som stödjer förbättringsarbetet. LÄS MER

 4. 4. Förbättring av det interna informationsflödet inom Postnord Sverige ABs postkontor på Värmdö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Elias Tobal; [2018]
  Nyckelord :Efficiency; Information flow; Lean management; Motivation; Performance; Routines; 5S; standardization; TQM; Effektivitet; Informationsflöde; Lean management; Motivation; Prestation; Rutiner; 5S; Standardisering; TQM;

  Sammanfattning : Föreställ dig att du arbetar på en arbetsplats som har en brist på dokumenterad information. Information kommuniceras oftast genom dagliga informationsmöten, varav en del anställda inte kan delta på dessa möten på grund av att de är på tjänstgöring. LÄS MER

 5. 5. En generisk verktygslåda för kvalitetsarbete i kommuner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Eleonora Brink; [2018]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; Cornerstones; Generic Toolbox; Kanban; Municipality; PDSA; SIQ; TQM; Vision; Balanced Scorecard; delaktighet; generisk verktygslåda; granskningsrapporter; hörnsten; kanban; kommun; kvalitet; mål; PDSA; SIQ; vision;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to identify a generic toolbox for a Swedish municipality's quality work. To do so, the report examines two things. First of all, how a generic toolbox can be designed for a municipality's quality work, and, secondly, how a municipality can strengthen its work with quality. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet offensiv kvalitetsutveckling.

Din email-adress: