Sökning: "offentlig konkurrensupphandling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden offentlig konkurrensupphandling.

  1. 1. Brukarens röst vid offentlig upphandling

    M1-uppsats, Linköpings universitet/Handikappvetenskap

    Författare :Katarina Mattsson; [2017]
    Nyckelord :users; user perspective; involuntary change; public procurement; competition; intellectual disability; hegemony; marginalized; Brukare; brukarperspektiv; offentlig konkurrensupphandling; verksamhetsövergång; ofrivillig förändring; intelektuell funktionsnedsättning; marginalisering;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att fånga brukarperspektivet och dess upplevda konsekvenser av en ofrivillig förändring i befintliga boendemiljön, på grund av en offentlig konkurrensupphandling. Studien är genomförd med kvalitativ metod och insamlandet av empirin gjorde jag genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet offentlig konkurrensupphandling.

Din email-adress: