Sökning: "old building"

Visar resultat 1 - 5 av 354 uppsatser innehållade orden old building.

 1. 1. Metodutveckling för att okulärt beskriva spritputsens ytstruktur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Robert Berglund; Jolina Ånstrand; [2017-07-03]
  Nyckelord :rough-cast; plaster; method study; surface structure; visual description; spritputs; puts; metodutveckling; ytstruktur; okulär beskrivning;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2017.... LÄS MER

 2. 2. NÄR BILEN TOG ÖVER STADEN En fallstudie över Oscarsleden och dess påverkan på stads- och kulturmiljön

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johan Häggblom; [2017-06-28]
  Nyckelord :highway; motorism; built heritage; barriers; urban planning;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2017, 180 hpGrundnivå2017:4.... LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering av Saltsjöbaden Grand Hotell

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Tobias Alm; [2017]
  Nyckelord :Energieffektivsering;

  Sammanfattning : In a hotel building there are many processes which consume energy, such as lightning and drive fan motor in the ventilation system. These processes needs supplied with electricity. The building is a big consumer of heat. The heating system is supplied with heat pumps and oil. LÄS MER

 4. 4. WELL Ett verktyg för ökat välbefinnande i svenska kontor?

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Louise Sjölund; [2017]
  Nyckelord :The WELL Building Standard®; indoor climate; wellbeing; performance; environmental; The WELL Building Standard®; innemiljö; välbefinnande; prestation; miljöcertifiering;

  Sammanfattning : Personalkostnader utgör 80% av de totala kostnaderna samtidigt som människor i de utvecklade delarna av världen spenderar 90% av tiden inomhus. Forskning som visar att prestation är beroende av den omgivande miljön har lyft frågan om att inkludera välbefinnande vid certifiering av hållbara byggnader. LÄS MER

 5. 5. Jämförelseanalys på minst 5 olika installationslösningar på småhus (byggnad ca 120 kvm)

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Nebi Yilmaz; Burak Vural; [2017]
  Nyckelord :Customer; installations; price; issues; solutions; Byggproduktion; installation; pris; lösning; jämförelse;

  Sammanfattning : När det gäller val av installation så har man väldigt svårt att välja rätt. Bland annat för att det finns många lösningar att välja emellan samtidigt som man tänker på vilken som passar bäst. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet old building.

Din email-adress: