Sökning: "old building"

Visar resultat 1 - 5 av 363 uppsatser innehållade orden old building.

 1. 1. Interstitial Space

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Elsa Sjögren; [2018]
  Nyckelord :Riddarholmen; slott; bibliotek; mellanrum;

  Sammanfattning : In certain types of complex historical buildings an in-between space was often present. This space was a consequence of something more important such as another room, a necessary movement or the thickness of the wall. This thesis aims to investigate this kind of space, mellanrum, on an interior and urban scale. LÄS MER

 2. 2. Modellering och analys av grundvattenflödet i en byggnads grundläggning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Malcolm Hargelius; [2018]
  Nyckelord :Groundwater modeling; MODFLOW; PEST; Hydrogeology; Groundwater flow; Grundvattenmodellering; MODFLOW; Hydrogeologi; Grundvattenflöden; Sprickvatten;

  Sammanfattning : På en fastighet i Luthagen i Uppsala uppfördes en byggnad grundlagd på träpålar år 1936. Under 60-talet uppstod läckage på en spillvattenledning vilket ledde till en kontaminering av sprickvattenakviferen där träpålar är särskilt utsatta för påverkan av bakterie, svamp- och virusangrepp till följd av torrläggning. LÄS MER

 3. 3. Eco-collective

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Karolina Mieszczanek; [2018]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Today’s architecture is no longer an isolated field of building design, but concerns human related issues including sociology and psychology and moreover climate adaptation, ecology, sustainability and technological innovation. Taking point of departure in intensification of precipitation due to the climate change in Denmark, this thesis project attempts to investigate the possibility of establishing a new type of community based on mutual respect and beneficial relationship between architecture, urbanism, human beings and nature. LÄS MER

 4. 4. Malmö Konsthögskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Agnes Madsen; [2018]
  Nyckelord :Industri; Malmö; skola; konsthögskola; Universitet; högskola; konst; ribbor; cederträ; urbant liv; nyhamnen; frihamnen; stadsplanering; industriområde; urbanitet; vatten; kaj; hamn;

  Sammanfattning : Projektet syftar till att ta itu med behovet av en ny konsthögskola i Malmö. Centralt beläget i det gamla men lovande industriområdet Nyhamnen står skolan en spännande framtid till mötes. .. LÄS MER

 5. 5. Förändringens Föreställningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Maria Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Adaptive reuse; old buildings; addition; architecture; new use; tillägg till befintliga byggnader; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This master thesis discusses the opinions of different people regarding new additions to present historic settings. The thesis´ starting-point is that additions and alterations have to be made; the question is how these additions can be made in a way that shows full respect of the old building and, at the same time, adds something new. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet old building.

Din email-adress: