Sökning: "om hösten"

Visar resultat 1 - 5 av 753 uppsatser innehållade orden om hösten.

 1. 1. Flyktingmottagande, eldsjälar och platsens resiliens - En studie om förändring och anpassning på Storsudret, Gotland

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Eric Andersson; Samuel Nirbrant; [2017-10-20]
  Nyckelord :Storsudret; internationella migranter; eldsjälar; socialt engagemang; resiliens;

  Sammanfattning : Storsudret är Gotlands sydligaste del, beläget ca 8 mil från Visby. Platsen har historiskt mycket begränsade erfarenheter vad gäller möte med internationella migranter. Under hösten 2015 anlände nästan 100 flyktingar till ett nystartat flyktingboende. LÄS MER

 2. 2. Medieutredningen i media En undersökning av mediers rapportering kring sina egna villkor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Christopher Bergman; [2017-08-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka i vilken utsträckning mediers egenintressen påverkar rapporteringen av sådant som berör mediers egna villkor. Hösten 2016 kom slutbetänkandet från statens offentliga utredningar där det presenterades många nya förslag främst kring hur det nya medistödssystemet ska utformas. LÄS MER

 3. 3. Flyktingbarnet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Vento; [2017-04-24]
  Nyckelord :Asylsökande; barn; barndom; förskola; socialkonstruktionism; diskursteori; diskursanalys; fokusgruppintervju;

  Sammanfattning : I och med den stora ökningen av antalet flyktingar som sökte skydd i Sverige under hösten 2015 kom allt fler förskolor i kontakt med asylsökande barn. Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger som hade asylsökande barn i sina grupper såg på sitt uppdrag i relation till dessa barn. LÄS MER

 4. 4. Beslut under ett turbulent år - En studie om beslutsfattande av tjänstemännen inom Verksamhetsområde Integration

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Igor Persson; Marina Mekh; [2017-03-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  BakgrundSveriges förvaltningars möjlighet att fullfölja sin lagstadgade uppgift om flyktingmottagande sattes under stor press i samband med flyktingsituationen 2015/2016. För tjänstemännen innebar mottagandet en stor påfrestning eftersom resurserna inte var anpassade för det stora antalet flyktingar. LÄS MER

 5. 5. Att inte låta det bästa bli det möjligas fiende - Om demokratins förutsättningar i ljuset av en krismedveten och reaktiv politik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Emil Duhlin; [2017]
  Nyckelord :Demokrati; politik; kris; reaktivitet; krismedvetenhet; teknokratisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens ambition är att bidra med ökad förståelse kring en demokratisk problematik, i ljuset av hur ekonomiska och ideologiska utvecklingar framkallat en allt mer reaktiv, krismedveten och teknokratisk hållning inom politiken. Sett till en teoretisk kartläggning av dessa tendenser av bl.a. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet om hösten.

Din email-adress: