Sökning: "omvårdnad som smärtlindring"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden omvårdnad som smärtlindring.

 1. 1. Sjuksköterskors kunskap om smärtlindring av barn, en enkätstudie med kinesiska sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Bjurek; Anna Nilsson; [2017-06-30]
  Nyckelord :Smärta; smärtlindring; PNKAS; pediatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier har visat att vikten av adekvat smärtlindring av barn är väsentlig för att värna om barns fysiska och psykiska hälsa. Studier i ämnet har dock identifierat bristande kunskaper hos sjuksköterskor på en internationell nivå. Syfte: Att undersöka sjuksköterskors kunskap om smärtlindring vid två barnsjukhus i Kina. LÄS MER

 2. 2. Att leva med endometrios- analys av två kvinnors berättelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Åsa Bergman; Sandra Herwerth; [2017]
  Nyckelord :Litteraturstudie; endometrios; kvalitativ innehållsanalys; inifrånperspektiv; omvårdnad; hopp;

  Sammanfattning : Att leva med endometrios är att leva med en kronisk gynekologisk sjukdom som orsakar smärtor och lidande. Endometrios är när livmoderslemhinnan växer utanför livmodern där den kan fästa vid andra organ. LÄS MER

 3. 3. Smärta inom äldrevården : En litteraturöversikt om sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Filip Hallmer; Pierre Kyrk; [2017]
  Nyckelord :elderly; elderly care; nurse experience; pain; pain assessment; sjuksköterskors erfarenhet; smärta; smärtskattning; äldre; äldrevård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är ett vanligt problem hos äldre, vilket hanteras olika av sjuksköterskor. Det finns vissa svårigheter kopplade till åldrandet och läkemedel, bland annat ändrad fysiologi. De äldre kan ha föreställningar om att smärta är naturligt förekommande med åldern. LÄS MER

 4. 4. Får patienter adekvat smärtlindring på akutmottagning? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jonas Eliasson; Ronja Nymoen; [2017]
  Nyckelord :Smärtlindring; Smärtbehandling; Patienttillfredsställelse; Akutmottagning.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse som omfattar kroppsliga, känslomässiga och andliga komponenter. Smärta och lidande kan vara övergående som vid den akuta smärtan men kan också förekomma under en längre period. LÄS MER

 5. 5. Icke- farmakologiska metoder mot postoperativ smärta hos vuxna: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Therese Hylander; Jessica Åslund; [2017]
  Nyckelord :Non-pharmacological; Postoperative; Pain; Treatment; Behandling; Icke-farmakologisk; Postoperativ; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativ smärta är vanligt förkommande och påverkar patientens välbefinnande. Sjuksköterskor har en central roll i smärtbehandling, det finns flertalet icke-farmakologiska metoder som kan användas för postoperativ smärtlindring. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet omvårdnad som smärtlindring.

Din email-adress: