Sökning: "omvårdnad som smärtlindring"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden omvårdnad som smärtlindring.

 1. 1. Sjuksköterskans utmaningar för att tillhandahålla adekvat smärtlindring inom akutvården : litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sarah Hellberg; Ulrica Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Akutvård; Lidande; Personcentrerad omvårdnad; Smärta; Smärthantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta i någon form är en av de främsta anledningarna till att patienter söker sig till akutvården. Det innebär krav på kompetensen hos personalen för att kunna utföra personcentrerad omvårdnad i en stressig miljö där vård och akuta insatser till patienter måste ombesörjas samtidigt. LÄS MER

 2. 2. Hinder vid smärthantering : en litteraturöversikt ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Cecilia Mossberg; Nicole Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Hinder; Sjuksköterska; Sjuksköterskeperspektiv; Smärthantering;

  Sammanfattning : Bakgrund Smärta är den vanligaste anledningen till att människor söker vård. Otillräcklig smärtlindring kan resultera i såväl fysiologiska som psykosociala konsekvenser. Underbehandlad smärta är ett vanligt problem i vården och kan leda till lidande för individen. LÄS MER

 3. 3. Smärta hos patienter med cancerdiagnos som vårdas palliativt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Margarita Kalafati; Tova Risheden; [2018]
  Nyckelord :cancer; nursing; pain; patients experience; terminal care; cancer; omvårdnad; patienters upplevelser; smärta; vård vid livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ska utföras i syfte att lindra lidande hos patienter. Symtomkontroll är en viktig aspekt i den palliativa vården. Smärta vid livets slut är ett vanligt förekommande fenomen hos patienter med palliativ cancerdiagnos. Upplevd smärta ökar lidandet hos patienter som vårdas vid livets slut. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors kunskap om smärtlindring av barn, en enkätstudie med kinesiska sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Bjurek; Anna Nilsson; [2017-06-30]
  Nyckelord :Smärta; smärtlindring; PNKAS; pediatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier har visat att vikten av adekvat smärtlindring av barn är väsentlig för att värna om barns fysiska och psykiska hälsa. Studier i ämnet har dock identifierat bristande kunskaper hos sjuksköterskor på en internationell nivå. Syfte: Att undersöka sjuksköterskors kunskap om smärtlindring vid två barnsjukhus i Kina. LÄS MER

 5. 5. Att leva med endometrios- analys av två kvinnors berättelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Åsa Bergman; Sandra Herwerth; [2017]
  Nyckelord :Litteraturstudie; endometrios; kvalitativ innehållsanalys; inifrånperspektiv; omvårdnad; hopp;

  Sammanfattning : Att leva med endometrios är att leva med en kronisk gynekologisk sjukdom som orsakar smärtor och lidande. Endometrios är när livmoderslemhinnan växer utanför livmodern där den kan fästa vid andra organ. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet omvårdnad som smärtlindring.

Din email-adress: