Sökning: "omvårdnadsåtgärder"

Visar resultat 1 - 5 av 597 uppsatser innehållade ordet omvårdnadsåtgärder.

 1. 1. Omvårdnad med placeboeffekt : En litteraturstudie om hur omvårdnadsåtgärder kan skapa placebo och nocebo

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Monika Fenchel; Therese Hermansen; [2018]
  Nyckelord :Expectation effect; nocebo; nursing interventions; placebo; placebo effect; Förväntanseffekt; nocebo; omvårdnadsåtgärd; placebo; placeboeffekt;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Placebo som begrepp har förändrats över tid – från medeltidens betydelse ”jag skall göra gott” till en overksam substans som används i randomiserade kontrollerade studier. Tidigare forskning visar att placeboeffekt kan skapas genom förväntans- och betingningsmekanismer, som via hjärnan startar processer i kroppen som kan lindra symptom som exempelvis smärta och illamående. LÄS MER

 2. 2. Människan bakom såret: patienters upplevelser av trycksår- en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mahdi Ghola; Martin Rosen; [2018]
  Nyckelord :Lidande; Litteraturstudie; Livskvalitet; Omvårdnad; Patient; Trycksår; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en vanlig komplikation som innebär lidande för den som drabbas samt dess omgivning som personal och anhöriga. Trycksår är ett smärtsamt och livshotande hälsoproblem som främst drabbar sängliggande och rullstolsburna patienter på vårdinrättningar eller i hemmet. LÄS MER

 3. 3. Hur sjuksköterskan inom palliativ vård kan stödja patienter och närstående i förlusten av en anknytningsperson : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Fanny Månsson; Emma Rischka Hultqvist; [2018]
  Nyckelord :Attachment figure; nurse; nursing care activities; patient; relative; literature review; Anknytningsperson; sjuksköterska; omvårdnadsåtgärd; patient; närstående; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund : Inom omvårdnad ska människan ses ur ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskans ansvar är inte bara att ge patienten omvårdnad, utan också att inkludera nära närstående. Enligt anknytningsteorin behöver varje person känna trygghet från varandra. LÄS MER

 4. 4. Att överleva ett plötsligt hjärtstopp : Patienters upplevelser av livet efteråt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maja Willner; Hanna Hedfors; [2018]
  Nyckelord :Plötsligt hjärtstopp; överlevare; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas varje år omkring 10 000 människor av ett hjärtstopp, det är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. År 2016 överlevde 1317 människor ett plötsligt hjärtstopp. Att överleva ett hjärtstopp kan medföra komplikationer som påverkar patientens liv på olika sätt i flera år efter händelsen. LÄS MER

 5. 5. Vad orsakar ensamhet hos äldre och vad sjuksköterskan kan göra

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Molly Eriksson; Victor Regebro; [2018]
  Nyckelord :Äldre; ensamhet; bemötande; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Bakgrund Dagens befolkning blir äldre och äldre. Med detta ökar även frekvensen av äldre som lider av ensamhet då över hälften av de som har någon typ av äldreomsorg upplever ensamhet i någon mån. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet omvårdnadsåtgärder.

Din email-adress: