Sökning: "omvårdnadsåtgärder"

Visar resultat 1 - 5 av 578 uppsatser innehållade ordet omvårdnadsåtgärder.

 1. 1. Människan bakom såret: patienters upplevelser av trycksår- en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mahdi Ghola; Martin Rosen; [2018]
  Nyckelord :Lidande; Litteraturstudie; Livskvalitet; Omvårdnad; Patient; Trycksår; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en vanlig komplikation som innebär lidande för den som drabbas samt dess omgivning som personal och anhöriga. Trycksår är ett smärtsamt och livshotande hälsoproblem som främst drabbar sängliggande och rullstolsburna patienter på vårdinrättningar eller i hemmet. LÄS MER

 2. 2. Att överleva ett plötsligt hjärtstopp : Patienters upplevelser av livet efteråt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maja Willner; Hanna Hedfors; [2018]
  Nyckelord :Plötsligt hjärtstopp; överlevare; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas varje år omkring 10 000 människor av ett hjärtstopp, det är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. År 2016 överlevde 1317 människor ett plötsligt hjärtstopp. Att överleva ett hjärtstopp kan medföra komplikationer som påverkar patientens liv på olika sätt i flera år efter händelsen. LÄS MER

 3. 3. Effekter av sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder då patienter har kvarliggande urinkateter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Henri Airaksinen; Göran Malmros; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda familjer när ett barn får vård i livets slutskede - En intervjustudie om meningsfulla handlingar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Hult; Carolina Olsson; [2018]
  Nyckelord :Sjuksköterska; upplevelser; meningsfulla handlingar; vård i livets slutskede; barnsjukvård; familj; kvalitativ intervjustudie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Varje år dör cirka 550 barn i Sverige. När ett barn dör är oftast familj och närstående närvarande och sjuksköterskan bör ha de resurser som krävs för att ta hand om de drabbade familjerna. Det finns ett stort engagemang från sjuksköterskor att ge betydelsefulla omvårdnadsåtgärder och att göra gott. LÄS MER

 5. 5. Trycksårsförebyggande omvårdnadsåtgärder för svårt sjuka personer inom slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Julia Svärd; Julia Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet omvårdnadsåtgärder.

Din email-adress: