Sökning: "operational leakage"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden operational leakage.

 1. 1. Is Investment Leakage for the Swedish FDI-flows Caused by the EU ETS? A study examining the connection between the EU Emission Trading System and Swedish foreign direct investment flows in the iron and steel sector

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Anna Hedenbergh; Alma Hemberg; [2018-07-06]
  Nyckelord :EU ETS; carbon leakage; difference-in-differences; emission-intensive industries; Foreign Direct Investments FDI ; investment leakage; operational leakage; permits; Pollution Haven Effect; Porter Hypothesis; relocation; Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram;

  Sammanfattning : In the recent decades, the subject of a shift of emission from regions with stringent regulation to developing countries has arisen. At the same time, regulated countries such as Sweden has experienced less industrial growth. LÄS MER

 2. 2. Omkonstruktion av omrörare och ledning av ombyggnadsprojektet : Popeupplösaren vid en processindustri för papper och massa

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Selvin; [2018]
  Nyckelord :Maskinteknik; Konstruktion; papper; massa;

  Sammanfattning : Denna rapport avhandlar ett projekt som utförts som ett examensarbete för Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik vid Karlstads universitet. Under en lång tid har det funnits driftsproblem med popeupplösaren vid en processindustri för papper och massa. LÄS MER

 3. 3. Lunds Geotermisystem, en utvärdering av 30 års drift

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Erik Aldenius; [2017]
  Nyckelord :Lundasandstenen; geotermi; fjärrvärme; Skåne; Lund; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Kraftringens geotermianläggning i Lund har varit i drift sen 1984. Det är den enda stora geoter-miska anläggningen i Sverige. Efter mer än 30 års drift är det dags att utvärdera hur det har fungerat. LÄS MER

 4. 4. Design of Optimal Energy Flow Control with Privacy-Cost Trade-Off in Smart Grids

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationsteori

  Författare :Hui Zhu; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As a promising field, the development of smart grid has drawn more and more attention from many countries. A smart meter plays a significant role in a smart grid. It replaces the traditional electricity meter with the ability to frequently transmit instantaneous energy consumptions of the consumer to theenergy provider of the smart grid. LÄS MER

 5. 5. Artificial groundwater recharge in wetlands: pre modelling for a pilot study in Forsmark, Sweden.

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Maria Bergström; [2013]
  Nyckelord :Wetlands; MIKE SHE; Forsmark; artificial groundwater recharge;

  Sammanfattning : The Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company, SKB, is planning to construct a deep geological repository for spent nuclear fuel in Forsmark, Sweden. Leakage of groundwater into the repository during the construction and operational phases might cause a groundwater drawdown that in turn may affect the hydrological conditions in sensitive habitats in the area. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet operational leakage.

Din email-adress: