Sökning: "organisation hockey"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden organisation hockey.

 1. 1. En kvalitativ studie om sportchefers förklaring till den höga omsättningen inom SHL och Hockeyallsvenskan i svensk elitishockey.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Anton Andersson; Jakob Löf; [2018]
  Nyckelord :Workload; HockeyAllsvenskan; Sport Director; Revenue; Organization; SHL; Arbetsbelastning; Hockeyallsvenskan; Sportchefer; Omsättning; Organisation; SHL;

  Sammanfattning : End of signal has just passed. The team you work for has just won the championship, and you as sport director hailed as a hero based on your ability to build a successful team. The season after looks differently, you are painted as guilt and the association begins to lose patience. LÄS MER

 2. 2. Fallstudie: Hur sköter Modo Hockey sin PR? : En kvantitativ innehållsanalys och en kritisk diskursanalys över hur klubben arbetat med sin PR under perioden 1 april till den 14 september 2016.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Isac Lundmark; Lingefjärd Jacob; [2017]
  Nyckelord :Modo Hockey; PR; Sport-PR; Stakeholder theory; Excellence PR; Modo Hockey; PR; Sport-PR; Intressentteorin; Excellence PR;

  Sammanfattning : Public Relations-fältet (PR) har utvecklats enormt sen Grunig, Grunig och Dozier med flera lade fram paradigmet för fältet. Genom deras teorier kring Excellence PR har organisation efter organisation följt efter. LÄS MER

 3. 3. Bakom kulisserna : En studie om attityder till sexualitet och värdegrund inom svensk ishockey

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ida Sannsell; [2017]
  Nyckelord :Sexuality; ice hockey; lgbtq; inclusiveness; Sexualitet; ishockey; hbtq; inkludering;

  Sammanfattning : At focus in this study are six professional ice hockey players experiences and thoughts on sexual norms in ice hockey and how these are expressed. The aim was to illuminate values and attitudes towards sexuality in Swedish ice hockey – a sport which characterized by a masculine label that affects it in terms of diversity and norms. LÄS MER

 4. 4. Budgeting for gold or profit? A case study on budget uses within a Swedish elite ice hockey organisation

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Johan Hanström; Caroline Lundström; [2015]
  Nyckelord :Budgeting; Institutional complexity; Professional sport; Ice hockey;

  Sammanfattning : This paper explores, through a single-case study, the budget uses and roles of budgeting within a professional ice hockey organisation that encompasses different and sometimes diverging logics. We identify a sport and a managerial logic to enable an exploration of how different logics affect budget uses and roles of budgeting within the case organisation. LÄS MER

 5. 5. Örebro Hockey : från folktom arena till publikfest

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johanna Helgesson; Lina Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Örebro Hockey; SHL; ice hockey; experience industry; arena experience; event; Örebro Hockey; SHL; ishockey; upplevelseindustri; arenaupplevelse; event;

  Sammanfattning : Inledning: Svensk ishockey har under de senaste decennierna utvecklats till att bli en upplevelse­­­industri, vilket gör upplevelsen i arenan allt viktigare. En ishockeymatch säljs numer som en helhetsupplevelse, vilket ställer krav på klubbens utformning av arena­upplevelsen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet organisation hockey.

Din email-adress: