Sökning: "organisation p"

Visar resultat 1 - 5 av 3749 uppsatser innehållade orden organisation p.

 1. 1. A Human Rights Based Approach: An Option for Attaining Sustainable Development in Cameroon

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Peaceful B. Mbeng; [2018-03-15]
  Nyckelord :Human Rights; Human Rights Based Approach; Sustainable Development; Collective participation to decision-making; Non-Discrimination;

  Sammanfattning : This dissertation discusses the importance of human rights to the attainment of development. All human rights are indivisible, whether they are civil and political rights, such as the right to life, equality before the law and freedom of expression; economic, social and cultural rights. LÄS MER

 2. 2. Den tredje parten : En fallstudie om ett rekryteringsföretags förhållningssätt till organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jesper Kask; Jesper Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Organisationskultur; Kulturell matchning; P-O fit; Rekrytering;

  Sammanfattning : Syfte: Studien ska bidra med insikter kring hur ett externt rekryteringsföretag förhåller sig till organisationskultur och därmed den kulturella matchningen mellan organisation och kandidat.Teoretiskt perspektiv: Till grund för tolkning och analys av insamlade data ligger Schein och Scheins (2017) modell för undersökning av organisationskultur. LÄS MER

 3. 3. Cracking the Code : How organisations can improve attraction and retention of Generation Z

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Elin Orrheim; Linda Thunvall; [2018]
  Nyckelord :Generation Z; Gen Z; Generational Theory; Attraction; Recruitment; P-O fit;

  Sammanfattning : Following the increased competition for organisations to attract and retain young talent, organisation must better adapt to the needs and desires of the labour force. In order to better understand their target groups, Generational Theory has gained track within the field of Human Resources. LÄS MER

 4. 4. Idrott- och hälsa lärares erfarenheter av att arbeta med funktionsnedsättningar i den ordinära grundskolan, belyst utifrån ett delaktighetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Lindgren Anton; [2018]
  Nyckelord :Arbetsterapi; delaktighet; funktionsnedsättning; skola;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delaktighet i skolans utbildning är något som alla elever har rätt att ta del av. Strävan ska vara att anpassa skillnader i elevernas förutsättning att tillgodogöra sig utbildningen. Elever med funktionsnedsättningar är påvisat mer inskränkta eller begränsade av delaktighet, vilket visar sig i skolans miljö. LÄS MER

 5. 5. Identifiering av kritiska problem vid implementering av ERP-system ur ett leverantörsperspektiv : En identifiering av bidragande faktorer till misslyckade implementeringsprocesser av affärssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oscar Aronsson; [2018]
  Nyckelord :ERP implementation; Critical failure factors in ERP implementation; Critical success factors in ERP implementation; ERP implementering; CFF; CSF;

  Sammanfattning : ERP system har de senaste åren uppträtt som en central faktor vid framgångsrik informationshantering och agerat som en grundpelare i många företagsorganisationer. Implementering av ett nytt affärssystem är en komplex process vilket bidrar till att organisationer får svårigheter med att genomföra processen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet organisation p.

Din email-adress: