Sökning: "organisation p"

Visar resultat 1 - 5 av 3743 uppsatser innehållade orden organisation p.

 1. 1. Ekonomistyrning inom agila arbetsmetoder -En fallstudie av ett mjukvaruutvecklingsföretag (16/17:49)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Efraim; [2017-09-05]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; MCS; agila arbetssätt; Scrum;

  Sammanfattning : P R O B L E M -D I S K U S S I O N: En föränderlig omvärld ställer krav på flexiblaorganisationer. Därtill kommer arbetsmarknadensnart att domineras av Generation Y som har ettförhållningssätt till sitt arbete som är skiljt fråntidigare generationer. Nya krav ställs därmed påchefen och ledarskapet. LÄS MER

 2. 2. Naturlig eller förgiftad kropp. En innehållsanalys av vad bloggar skriver om hormonella preventivmedel

  Magister-uppsats,

  Författare :Johanna Grenthe; Hanna Semelin; [2017-01-26]
  Nyckelord :Hormonella preventivmedel; preventivmetod; bloggar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor i åldersgruppen 20 till 24 år är de som använder hormonbaseradepreventivmedel i störst utsträckning. Kvinnor slutade med p-piller på grund avrädsla, mentala biverkningar och viktökning. LÄS MER

 3. 3. Molecular characterization of soil-borne viruses infecting sugar beet in Europe and USA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Plant Biology (from 140101)

  Författare :Efstratia Poimenopoulou; [2017]
  Nyckelord :beet necrotic yellow vein virus; beet soil-borne mosaic virus; beet soil-borne virus; beet virus Q; benyvirus; PCR; Polymyxa betae; pomovirus; RNA virus;

  Sammanfattning : Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV, Benyvirus) is the causal agent of rhizomania disease. BNYVV and Beet soil-borne mosaic virus (BSBMV, Benyvirus) share high similarity in their genome organisation. LÄS MER

 4. 4. KASAM och välbefinnande på arbetsplatsen : En studie om lärares i idrott och hälsa upplevelser av arbetsmiljön och hur arbetsmiljön kan inverka på undervisningen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Rickard Gerdin; [2017]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; arbetsmiljö; lärares upplevelser; KASAM; ramfaktorer; undervisning;

  Sammanfattning : Media och tidigare forskning skildrar att lärare har dåliga arbetsförhållanden. Syftet med denna studie var att undersöka gymnasielärares och högstadielärares i idrott och hälsa upplevelser samt förståelse av arbetsmiljön. För att uppnå syftet har en kvalitativ intervjustudie genomförts med 7 stycken lärare i idrott och hälsa. LÄS MER

 5. 5. Lägger rekryterare fokus på den arbetssökandes kvalifikationer eller värderingar? Rekryterares bedömning av P-J fit respektive P-O fit i urvalsprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andrea Erfors; Erica Ek; [2017]
  Nyckelord :person-environment fit; person-job fit; person-organization fit; recruitment; selection; interview; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kultur och värderingar är ett allt mer omdiskuterat område i urvalsprocesser samtidigt som egenskaper och kompetenser krävs för att en person ska betraktas som kvalificerad för en anställning. Valet av frågor och bedömningsunderlag ligger till grund för anställningsbeslut och är därför av stor betydelse i intervjusammanhang. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet organisation p.

Din email-adress: