Sökning: "organisation p"

Visar resultat 1 - 5 av 1326 uppsatser innehållade orden organisation p.

 1. 1. A Human Rights Based Approach: An Option for Attaining Sustainable Development in Cameroon

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Peaceful B. Mbeng; [2018-03-15]
  Nyckelord :Human Rights; Human Rights Based Approach; Sustainable Development; Collective participation to decision-making; Non-Discrimination;

  Sammanfattning : This dissertation discusses the importance of human rights to the attainment of development. All human rights are indivisible, whether they are civil and political rights, such as the right to life, equality before the law and freedom of expression; economic, social and cultural rights. LÄS MER

 2. 2. Ekonomistyrning inom agila arbetsmetoder -En fallstudie av ett mjukvaruutvecklingsföretag (16/17:49)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Efraim; [2017-09-05]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; MCS; agila arbetssätt; Scrum;

  Sammanfattning : P R O B L E M -D I S K U S S I O N: En föränderlig omvärld ställer krav på flexiblaorganisationer. Därtill kommer arbetsmarknadensnart att domineras av Generation Y som har ettförhållningssätt till sitt arbete som är skiljt fråntidigare generationer. Nya krav ställs därmed påchefen och ledarskapet. LÄS MER

 3. 3. Naturlig eller förgiftad kropp. En innehållsanalys av vad bloggar skriver om hormonella preventivmedel

  Magister-uppsats,

  Författare :Johanna Grenthe; Hanna Semelin; [2017-01-26]
  Nyckelord :Hormonella preventivmedel; preventivmetod; bloggar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor i åldersgruppen 20 till 24 år är de som använder hormonbaseradepreventivmedel i störst utsträckning. Kvinnor slutade med p-piller på grund avrädsla, mentala biverkningar och viktökning. LÄS MER

 4. 4. Molecular characterization of soil-borne viruses infecting sugar beet in Europe and USA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Plant Biology (from 140101)

  Författare :Efstratia Poimenopoulou; [2017]
  Nyckelord :beet necrotic yellow vein virus; beet soil-borne mosaic virus; beet soil-borne virus; beet virus Q; benyvirus; PCR; Polymyxa betae; pomovirus; RNA virus;

  Sammanfattning : Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV, Benyvirus) is the causal agent of rhizomania disease. BNYVV and Beet soil-borne mosaic virus (BSBMV, Benyvirus) share high similarity in their genome organisation. LÄS MER

 5. 5. "De högt hängande frukterna" : En studie av koldioxidskattens inverkan på skogsindustrin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mattias Rosquist; [2017]
  Nyckelord :carbon tax; triple bottom line; stakeholder theory; Koldioxidskatt; intressentteori; hållbarhet; miljöskatter; politiska styrmedel; sågverk; massaindustri; pappersbruk;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to investige how Swedish companies in the pulp- and paper industry are affected by the CO2 tax and how their perceived effects differs from the actual effects. The work includes interviews with employer representatives from six different companies. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet organisation p.

Din email-adress: