Sökning: "organisationsteori analys"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden organisationsteori analys.

 1. 1. “Tanken är god, men...”- En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse kring föreskriftens SOSFS 2014:4 påverkan i deras arbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jennifer Holmer; Matilda Johansson; [2017-01-24]
  Nyckelord :Socialt arbete; organisationsstruktur; pliktetik; nyttoetik.;

  Sammanfattning : Den 1 oktober 2014 skedde en förändring inom Socialtjänstens individ- och familjeomsorgen avseende en föreskrift. Föreskriften hanterade information kring förändringar om ett barn misstänks ha blivit utsatt för eller bevittnat våld. LÄS MER

 2. 2. Förebyggande arbete i samverkan på familjecentral : - en analys av kuratorers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Therese Romfors; Rebecka Andersen; [2017]
  Nyckelord :social worker at family center; preventative work; collaboration; structural organizational theory; kuratorer; familjecentral; förebyggande arbete; samverkan inom familjecentral; strukturell organisationsteori;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen studeras kuratorers roll i det förebyggande arbetet på en familjecentral, både i sin egen yrkesroll men också i samverkan med andra professioner på familjecentralen.  Samtliga familjecentraler har haft tillgång till kurator, barnmorska, barnsjuksköterska och förskollärare. LÄS MER

 3. 3. Betald för att hjälpa : En problematiserande studie av dikotoma förståelser av motivation inom den ideella sektorn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Vendela Ingman; Ida Touray; [2017]
  Nyckelord :Ideella organisationer; motivation; emotionellt lönearbete; ledare;

  Sammanfattning : Den ideella sektorn är byggd på ideellt engagemang och volontärer som jobbar utan ersättning. Inom dessa organisationer finns det dock ofta avlönade nyckelpersoner som innehar en ledande position. Om det är lönen eller att hjälpa stödsökande människor som motiverar ledarna är ännu inte utforskat. LÄS MER

 4. 4. ”VI DUGER JU PRECIS SÅ BRA SOM VI ÄR” - En studie om manligt och kvinnligt chefskap inom ett företag i transportbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ida Ekervall; [2016-09-16]
  Nyckelord :Chefskap; Könsmaktsordning; Maktstruktur; Homosocialitet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga om utvalda chefer inom ett företag i transportbranschen anser att det finns skillnader mellan manligt och kvinnligt chefskap. Undersökningen ämnar även studera vad som anses vara ett gott chefskap inom detta företag och om kvinnor och män har samma möjligheter att nå chefspositioner. LÄS MER

 5. 5. ATT HJÄLPA NÅGON HITTA RÄTT VERSION AV SIG SJÄLV - En kvalitativ studie om organisatoriska skillnader och likheter samt införande av Socialstyrelsens kunskapsstöd inom könsidentitetsenheter.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Johnsson; Elin Andersson; [2016-01-13]
  Nyckelord :Könsdysfori; implementering; kunskapsstöd; människobehandlande organisationer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att jämföra de olika könsidentitetsutredningsenheterna ilandet för att se på eventuella organisatoriska skillnader och/eller likheter dememellan. Vi ville se på om dessa organisatoriska faktorer kunde påverkamöjligheten till en likvärdig utredning för patienter med könsdysfori. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet organisationsteori analys.

Din email-adress: