Sökning: "organisatoriskt"

Visar resultat 1 - 5 av 469 uppsatser innehållade ordet organisatoriskt.

 1. 1. DIGITALISERINGSPROCESSEN I VUXENUTBILDNINGEN En empirisk studie om lärares resonemang kring digitaliseringsprocessen i den kommunala vuxenutbildningen

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Svetlana Söderlund; [2017-10-03]
  Nyckelord :digitalisering; IT-strategi; vuxenutbildning; kontext; medierande artefakter; TPACK; digitala verktyg; digitala aktiviteter; digital kompetens; lärande; styrdokument; digitalization; IT-strategy; adult education; context; mediating artifacts; digital tools; digital activities; digital competence; learning; steering documents;

  Sammanfattning : The background to this study lies in the social development taking place in the field of digita-lization. Today, the discussion is no longer if or how people will use digital tools and resources in their learning, but in what ways they are used in learning and what skills are therefore developed. LÄS MER

 2. 2. Flexibilitet och hållbarhet i arbetslivet - om chefers syn på organisering av arbete i ett hälsofrämjande och hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Agneta Blomberg; [2017-08-15]
  Nyckelord :chef; organisering; flexibilitet; arbetshälsa; hållbarhet;

  Sammanfattning : Inledning Kunskapsintensiva branscher präglas av snabba omställningar och kräver ständig anpassning till ny teknologi. Det avspeglar sig i verksamheternas organisering av arbete och för den enskilde individen i påverkan på arbetsförhållanden och arbetsbelastning. LÄS MER

 3. 3. HUR LYCKAS MAN MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING? - En kvalitativ intervjustudie av fem svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefine Magnusson; [2017-02-27]
  Nyckelord :Jämställdhetsintegrering; organisatoriska utvecklingsarbeten; svenska kommuner; informantintervjuer;

  Sammanfattning : Jämställdhetsintegrering har varit den svenska huvudstrategin för att uppnå jämställdhet de senaste tjugo åren. Strategin antogs eftersom jämställdhetsarbete fram till dess hade misslyckats med att generera den reella jämställdhet som eftersträvades och inte längre ansågs tillräcklig. LÄS MER

 4. 4. – Se mig! Elevers upplevelser av skolans stödinsatser vid beteendeproblem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Anna-Karin Lilja; [2017]
  Nyckelord :beteendeproblem; dokumentstudie; elevintervju; extra anpassning; KASAM; mellanmänskliga relationer; relationell specialpedagogik; resursskola; särskilt stöd; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Att komma tillrätta med de beteendeproblem som förekommer i den svenska skolan ses av både många lärare, föräldrar och elever som en stor utmaning. Grundat i detta problem var studiens övergripande syfte att få en djupare förståelse för stödinsatser då en beteendeproblematik uppkommit. LÄS MER

 5. 5. The Prison in the Cloud

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Gustav Hedin; Richard Nordlund; [2017]
  Nyckelord :vendor lock-in; cloud computing; kunskap; krav; standarder; TOE; Business and Economics;

  Sammanfattning : Med en ökad användning av molntjänster inom små till medelstora företag så finns det en risk för att råka ut för vendor lock-in. Vendor lock-in är en term som beskriver hur kunder som använder sig av en molntjänst blir låsta till en specifik leverantör. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet organisatoriskt.

Din email-adress: