Sökning: "organisk"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade ordet organisk.

 1. 1. Organisk uppkomst av metoder inspirerade av lean produktion. En fallstudie av ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Holmberg; Daniel Sjöstrand; [2017-08-30]
  Nyckelord :Lean Production; Management; Organizational Change; Participative Change;

  Sammanfattning : Lean production has been a popular practice in production based organizations for decades.Although new alternative ideas are conceived, lean never seem to lose its foothold as one ofthe major paradigms of production. LÄS MER

 2. 2. Pecking order i svenska tillväxtföretag -En kvantitativ studie kring finansiering i svenska gasellföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Engwall; Fredrik Thorén; [2017-08-10]
  Nyckelord :Pecking order; tillväxtföretag; gasellföretag; kapitalstruktur;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ett företag kan antingen finansiera sin verksamhet via interntgenererade medel, externa lån eller nyemitterat kapital. Pecking order-teorin beskriver dennahackordning som det internt genererade egna kapitalet som mest föredraget, följt av externaskulder och till sist nyemitterat externt eget kapital som minst föredraget. LÄS MER

 3. 3. Ekonomistyrning i en komplex och föränderlig omvärld –En fallstudie av ett medelstort projektbaserat företag i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Cullberg; Cecilia Svensson; [2017-06-09]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; byggbransch; projektbaserat företag; medelstort företag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: I Sverige finns det stora satsningar på infrastruktur ochbyggnation. En produktivitetsökning behövs då byggbranschen inte har kunnat leverera enligtefterfrågan. Byggbranschen är föränderlig och har komplexa leveranser i projektform. LÄS MER

 4. 4. Till- och bortförsel av fosfor i vallodling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Petter Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :vall; fosfor; organisk gödsel; stallgödsel; läckage; fosforläckage; fosforrestriktioner;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta upp de problem som finns med de fosforrestriktioner som finns i samband med organisk gödsling i vallodling. Idén till arbetet kom från rådgivarna på Växa i Halland som har upplevt att flera av deras kunder har problem med att uppfylla fosforrestriktionerna. LÄS MER

 5. 5. Nyanser av tillväxt : Investmentbolags syn på organisk och extern tillväxt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tony Karlberg; Pontus Echardt; [2017]
  Nyckelord :Aktivt ägande; extern tillväxt; finansiella risker; finansiering; organisk tillväxt; risker; riskkapital; tillväxttakt;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har tydligt etablerat hur mycket företag växer. Det här examensarbetet har tagit sig an uppgiften att beskriva och förklara hur företag växer. Vi har särskilt försökt hitta nyanser av tillväxt genom ett investmentbolags perspektiv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet organisk.

Din email-adress: