Sökning: "organisk"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade ordet organisk.

 1. 1. Pecking order i svenska tillväxtföretag -En kvantitativ studie kring finansiering i svenska gasellföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Engwall; Fredrik Thorén; [2017-08-10]
  Nyckelord :Pecking order; tillväxtföretag; gasellföretag; kapitalstruktur;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ett företag kan antingen finansiera sin verksamhet via interntgenererade medel, externa lån eller nyemitterat kapital. Pecking order-teorin beskriver dennahackordning som det internt genererade egna kapitalet som mest föredraget, följt av externaskulder och till sist nyemitterat externt eget kapital som minst föredraget. LÄS MER

 2. 2. Ekonomistyrning i en komplex och föränderlig omvärld –En fallstudie av ett medelstort projektbaserat företag i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Cullberg; Cecilia Svensson; [2017-06-09]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; byggbransch; projektbaserat företag; medelstort företag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: I Sverige finns det stora satsningar på infrastruktur ochbyggnation. En produktivitetsökning behövs då byggbranschen inte har kunnat leverera enligtefterfrågan. Byggbranschen är föränderlig och har komplexa leveranser i projektform. LÄS MER

 3. 3. En storbanks anpassning till en ny miljö : En undersökning av Nordea med Contingency Theory

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Vitelli; Johan Ljunglund; [2017]
  Nyckelord :Digitalisering; Contingency Theory; Anpassning; Relational Benefits; Bank;

  Sammanfattning : Denna uppsats menar att den svenska bankbranschen genomgår ett miljöskifte. I enighet med Contingency Theory finns då ett behov av anpassning för de bankerna som äntrar den nya miljön. Den svenska storbanken Nordea används i denna studie som ett exempel på en bank i den nya miljön. LÄS MER

 4. 4. Hur patienter med psykosomatiska symtom upplever mötet med och bemötandet av sin vårdgivare : en beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ann-Sofi Johansson; Katarina Röstlund; [2017]
  Nyckelord :Attitudes of healthcare professionals; medically unexplained symptoms; patient satisfaction; somatoform disorder; Attityd hos sjukvårdpersonal; medicinskt oförklarliga symtom; patientnöjdhet; somatoform störning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som vårdgivare möter vi ofta patienter med psykosomatiska symtom och sjukdomar, patienter med fysiska symtom som saknar tydlig organisk förklaring. Inom primärvården har cirka 30% av patienterna medicinskt oförklarliga symtom. LÄS MER

 5. 5. Landscape factors related to performance of in-situ sensors for prediction of total phosphorus : a statistical analysis of data from 194 streams in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Cham Hoang; [2017]
  Nyckelord :surface water monitoring; surrogate parameters; total Phosphorous; turbidity; catchment; land-use; soil type;

  Sammanfattning : Accurate monitoring data of phosphorus concentrations in the water will benefit the evaluation of measures taken to reduce the problems of eutrophication. Today, the quantification of phosphorus loads from diffuse sources involves large uncertainties. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet organisk.

Din email-adress: