Sökning: "organisk"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade ordet organisk.

 1. 1. Organisk uppkomst av metoder inspirerade av lean produktion. En fallstudie av ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Holmberg; Daniel Sjöstrand; [2017-08-30]
  Nyckelord :Lean Production; Management; Organizational Change; Participative Change;

  Sammanfattning : Lean production has been a popular practice in production based organizations for decades.Although new alternative ideas are conceived, lean never seem to lose its foothold as one ofthe major paradigms of production. LÄS MER

 2. 2. Pecking order i svenska tillväxtföretag -En kvantitativ studie kring finansiering i svenska gasellföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Engwall; Fredrik Thorén; [2017-08-10]
  Nyckelord :Pecking order; tillväxtföretag; gasellföretag; kapitalstruktur;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ett företag kan antingen finansiera sin verksamhet via interntgenererade medel, externa lån eller nyemitterat kapital. Pecking order-teorin beskriver dennahackordning som det internt genererade egna kapitalet som mest föredraget, följt av externaskulder och till sist nyemitterat externt eget kapital som minst föredraget. LÄS MER

 3. 3. Ekonomistyrning i en komplex och föränderlig omvärld –En fallstudie av ett medelstort projektbaserat företag i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Cullberg; Cecilia Svensson; [2017-06-09]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; byggbransch; projektbaserat företag; medelstort företag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: I Sverige finns det stora satsningar på infrastruktur ochbyggnation. En produktivitetsökning behövs då byggbranschen inte har kunnat leverera enligtefterfrågan. Byggbranschen är föränderlig och har komplexa leveranser i projektform. LÄS MER

 4. 4. Till- och bortförsel av fosfor i vallodling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Petter Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :vall; fosfor; organisk gödsel; stallgödsel; läckage; fosforläckage; fosforrestriktioner;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta upp de problem som finns med de fosforrestriktioner som finns i samband med organisk gödsling i vallodling. Idén till arbetet kom från rådgivarna på Växa i Halland som har upplevt att flera av deras kunder har problem med att uppfylla fosforrestriktionerna. LÄS MER

 5. 5. Effektivare användning av SVA:s spillvärme : en ekonomisk analys av en organisk Rankinecykel (ORC)

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Felix Ek; [2017]
  Nyckelord :förbränning; energieffektivisering; ångcykel; elproduktion; modellering;

  Sammanfattning : The National veterinary institute, SVA, produces heat through an incinerator which is in use from Monday to Friday during office-hours. Before 2014 the heat was used by the veterinary clinic next-door but after the veterinary clinic moved to new buildings the produced heat is used in-house by SVA. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet organisk.

Din email-adress: